Відмінності між версіями «Наконечний Маркіян Володимирович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Контакти)
Рядок 86: Рядок 86:
  
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603,
+
вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,
  
 
тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97
 
тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

Версія за 11:32, 26 квітня 2019

Наконечний Маркіян Володимирович
0bc5d0c085.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 05.06.1942 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів методи і алгоритми ідентифікації об’єктів та синтезу контролерів для систем автоматики з використанням технологій нейронного керування.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Наконечний Маркіян Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема докторської дисертації: Ідентифікація об’єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж [Текст] : дис. ... д-ратехн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2013. — 483 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 356-368.

Педагогічна робота

Читає лекції з наступних дисциплін:

 • «Теорія автоматичного управління»,
 • «Автоматичне управління»,
 • «Комп’ютеризовані інтегровані системи і робототехнічні комплекси гнучких автоматизованих виробництв».

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — методи і алгоритми ідентифікації об’єктів та синтезу контролерів для систем автоматики з використанням технологій нейронного керування.

Вибрані публікації

Має понад 70 публікацій, з них 58 наукових та 11навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Наконечний М.В., Наконечний Ю.М. Аналіз математичної моделі двофазного генератора в системі регулювання швидкістю обертання валаа синхронного двофазного двигуна // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Автоматика, вимірювання та керування» 2003. № 475. — 164-170 с.
 2. Наконечний М.В., Муравчук П.В. Синтез нейронного контролера на основі оберненої конволюції вихідного сигналу еталона // Вісник «Методи та прилади контролю якості». — Івано—Франківськ 2006. № 16. — с.79-82.
 3. Наконечний М.В., Наконечний Ю.М. Про можливість застосування алгоритму Левенберга — Марквардта для навчання динамічних нейронних мереж // Збірник наукових праць Української академії друкарства «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів. 2006, № 15. — с.112-118.
 4. Наконечний М.В., Наконечний Ю.М. Синтез контролера за допомогою формули Акермана з використанням математичної моделі еталона,виконаної на базі нейронної мережі // Вісник «Методи та прилади контролю якості». — Івано—Франківськ 2006. № 17. — с.67-72.
 5. О. Івахів, М. Наконечний, Ю. Наконечний. Варіанти побудови нейроконролерів для систем автоматичного керування динамічними об’єктами // XV Міжнародний семінар метрологів «Методи і техніка перетворення сигналів при фізичних вимірюваннях МСМ’07», тези доповідей Львів-Ряшів, вересень 2007. — с.68
 6. Коригування динамічних характеристик системи автоматичного управління процесом в нелінійному об’єкті другого порядку при впливі на об’єкт факторів зовнішнього середовища / М. В. Наконечний // Методи та прилади контролю якості. — 2009. — № 22. -C. 92-96. — Бібліогр.: 8 назв.
 7. Особливості ідентифікації динамічних об’єктів за допомогою рекурентних нейронних мереж / М. В. Наконечний, Ю. М. Наконечний //Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Б.Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 107-116. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Способи синтезу нейронних контролерів для керування нелінійними об’єктами другого порядку / М.В. Наконечний, Ю. М. Наконечний // Методи та прилади контролю якості. 2009. — № 23. — С. 120-125. — Бібліогр.: 4 назви.
 9. Орест Івахів, Маркіян Наконечний, Тарас Репетило.Формування навчальних послідовностей адаптивних нейронних контролерів (THE TRAINING SEQUENCES FOR ADAPTIVE NEURAL CONTROLLERS FORMATION) / The Second Polish – Hungarian Joint Conference on Computational Intelligence 2013 – PHJCCI’13, The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 – ICACIT’13, Cracow, 2013, 4 c.
 10. Yu. Hirnyak / O. Ivakhiv / M. Nakonechnyi / T. Repetylo. Evaluation of Stability of System with Neural Controller / 58rh Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universität Ilmenau, 08 – 12 September 2014, Ilmenau, 2014, 10 pages.
 11. Yuriy Hirniak, Orest Ivakhiv, Markiyan Nakonechnyi, Taras Repetylo. Stabilnosc ukladu sterowania z regulatorem neuronowym. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej// Nr 38, s.23-2
 12. О.В. Івахів, М.В. Наконечний, Т.М. Репетило. Коригування нелінійності сервоприводу руки робота. / Науково-технічний журнал “Методи та прилади контролю якості” №2,(35),2015,стр.79-82, Івано-Франківський національний університет нафти і газу
 13. Su Jun, Markiyan Nakonechnyi, Orest Ivakhiv, Anatoliy Sachenko. Developing the Automatic Control System Based on Neural Controller / Information Technology and Control, 2015, vol. , No. (Information Technology & Control_Kaunas) ISSN 1392_124X(print), ISSN 2335-884X (online) INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL,2015, T.44,Nr.3.
 14. М.В. Наконечний, О.В. Івахів, Т.М.Репетило, І.Стрепко. Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера / Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», №33, 2015р, стор. 18-26.


Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua