Відмінності між версіями «Найчук-Хрущ Марта Богданівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 46: Рядок 46:
  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
Дата народження:  4 березня 1980 року
+
Дата народження:  4 березня  
  
 
''Тема дисертації:'' Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]]. — Л., 2007. — 243 арк. — арк. 224-243
 
''Тема дисертації:'' Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]]. — Л., 2007. — 243 арк. — арк. 224-243
Рядок 52: Рядок 52:
 
''Науковий керівник'' — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
 
''Науковий керівник'' — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
  
У 2008-2009 рр. працювала у Національному технічному університеті «Киівський політехнічний інститут» на посаді доцента кафедри менеджменту. Має досвід роботи в комерційних структурах на посадах інженера з менеджмену та фахівця з обліку господарських операцій.
+
===Професійний та тренінговий досвід===
 +
 
 +
З 2011 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.
 +
 
 +
У 2018-2019 рр. працювала в Українському Католицькому Університеті на посаді академічного директора магістерської програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління.
 +
 
 +
У 2016-2018рр. виконувала обов’язки гаранта магістерської програми «Бізнес-адміністрування» в НУ «Львівська політехніка»
 +
 
 +
У 2008-2009 рр. працювала у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» на посаді доцента кафедри менеджменту.  
 +
 
 +
Має досвід роботи в комерційних структурах на посадах маркетолога та фахівця з обліку.
 +
 
 +
Розробила та викладає низку курсів англійською мовою, зокрема: «Intellectual Property», «Management»,«Investment and Venture Business», «Economics of Innovative Enterprise».
 +
 
 +
Провадить активну тренерську діяльність, є автором кількох бізнес та соціальних тренінгів.
 +
Має тривалий досвід роботи та участі у програмах ЄС Erasmus+.
 +
 +
Приймала участь в численних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованих за сприяння ЄС (Youth in Action, Erasmus+), Pease Corps, УАРМБО, CEUME, ENYA, YCWA, EFECW, British Сounsil (Україна, Великобританія, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Вірменія, Азербайджан).
 +
 
 +
Є співзасновником проекту «Ініціативна група молодих науковців» («YSIG»).
  
Деякі дисципліни викладає англійською мовою, зокрема «Sntellectual Property».
 
  
 
'''Захоплюється:''' сучасною літературою та мистецтвом, гірськолижним відпочинком та подорожами. Любить цікаві знайомства, креативні ідеї та сміливі рішення в усьому.
 
'''Захоплюється:''' сучасною літературою та мистецтвом, гірськолижним відпочинком та подорожами. Любить цікаві знайомства, креативні ідеї та сміливі рішення в усьому.
 
   
 
   
 
===Навчальна  робота===
 
===Навчальна  робота===
 +
 +
Керує науковою роботою студентів, які неодноразово отримували призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
 +
 +
Є членом журі Всеукраїнського наукового конкурсу з Інтелектуальної власності.
 +
 +
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
 
* Інтелектуальна власність
 
* Інтелектуальна власність
 
* Економіка і управління підприємством
 
* Економіка і управління підприємством
* Економіка підприємств у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики
+
* Менеджмент
* Управління інвестуванням та венчурним бізнесом у сфері IT-технологій
+
* Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
* Економіка підприємств IT-галузі
+
* Інтелектуалізація та інформатизація світо- господарського розвитку
 +
* Управління інвестуванням та венчурним бізнесом  
 +
 
 +
 
 
===Науково-дослідна робота===  
 
===Науково-дослідна робота===  
''Основні напрями наукових досліджень:'' Злиття та погллинання компаній, об’єднання шляхомучасті у капіталі, фінансове управління в компаніях, оцінка ризиків в умовах поглинання компаній, управління ризиковими інноваційними проектами, а також, управління групами працівників, оцінка та навчання груп
+
''Основні напрями наукових досліджень:'' Інтелектуальна власність, управління ризиковими інноваційними проектами, старт-ап бізнес, злиття та поглинання компаній, фінансове управління в компаніях, а також управління групами працівників, оцінка та навчання груп.
  
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
Приймала участь в численнних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, трещіщгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованх за сприяння УАРМРО, CEUME, ENYA, YCWA. EFECW, British counsil (Україна, Чехія, Румунія, Угорщина, Великобританія).
 
Приймала участь в численнних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, трещіщгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованх за сприяння УАРМРО, CEUME, ENYA, YCWA. EFECW, British counsil (Україна, Чехія, Румунія, Угорщина, Великобританія).
  
Опублікувала 37 наукових праць (в т.ч. 1 монографію) та 20 навчально-методичних видань (в т.ч. навчальний посібник та 4 конспекти лекцій).
+
Опублікувала 60 наукових праць (в т.ч. 1 монографію), в тому числі англійською мовою та таких, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus та Copernicus), понад 30 навчально-методичних видань.
 +
 
 +
Серед основних публікацій:
 +
 
 +
1. Shpak, N., PNaychuk-Khrushch M., Kohut M., Honchar M., Sroka W. (2020).  Innovative tools for business planning administration of small enterprises:  a case study analysis /  Central European Business Review 2020, 9(1) | DOI: 10.18267/j.cebr.227
 +
 
 +
2. Horbal N., Naychuk-Khrushch M., Orlykova B. (2017). Internet advertising: the specifics, tendencies of development and impact on sales // ECONTECHMOD. An international quarterly journal – 2017, Vol. 06, No. 1, 37–46
 +
 
 +
3. Горбаль Н. І., Келлер З. Ю., Найчук-Хрущ М. Б. (2017). Вендинговий стартап на українському ринку. Науковий вісник НЛТУ України, 27(2), 53-57. https://doi.org/10.15421/40270210
 +
 
 +
4. Найчук-Хрущ М. Б., Гнилянська Л. Й.  (2017). Дослідження інноваційних підходів в адмініструванні електронної комерції промислових підприємств (на прикладі ПАТ «Іскра») // Бізнес Інформ. – 2017. – №2. – C. 72–80.
 +
 
 +
5. Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142.
 +
 
 +
6. Когут, М.Б. Найчук-Хрущ Аналізування участі України у міжнародних інтеграційних процесах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» [зб. наук. пр.] / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: видавництво Нац. університету "Львівська політехніка", 2013. – С.222-226. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 748). – Бібліогр.: 15 назв.
 +
 
 +
7. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур [Текст] : монографія /[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін] , М. Б. Найчук-Хрущ, Н. О. Шпак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 171 с. : табл. — Бібліогр.ьмі: с. 150-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-193-8
 +
 
 +
 
  
# Управління венчурним бізнесом [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять для студ. спец. 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / уклад. М. Б. Найчук-Хрущ [та ін.] ; відп. ред. Л. Г. Смоляр ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 72 с. — Бібліогр.: с. 69-70
 
# Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку [Текст] : навч. посіб. / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], М. Б. Найчук-Хрущ, О. В. Гук. — Л. : ЗУКЦ, 2011. — 194 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 182-193. — 400 экз. — ISBN 978-617-655-001-3
 
# Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур [Текст] : монографія /[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін] , М. Б. Найчук-Хрущ, [[Шпак Нестор Омелянович|Н. О. Шпак]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011. — 171 с. : табл. — Бібліогр.ьмі: с. 150-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-193-8
 
# Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О. В. Гук, М. Б. Найчук-Хрущ // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. -Темат. вып. № 5 : Технический прогресс и эффективность производства. — С. 17-24. -Бібліогр.: 7 назв.
 
# Особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О. В. Гук, М. Б. Найчук-Хрущ // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 07-10 квіт. 2010 р., Харків / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» [та ін.]. — Х., 2010. — С. 100-102. — Бібліогр.: 2 назви.
 
# Особливості функціонування компаній з управлінням активами у сфері венчурного бізнесу / М. Б. Найчук-Хрущ, О. В. Гук // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 груд. 2009 р. / Укр. асоц. з розв. менедж. та бізнес-освіти [та ін.]. — Д. : ІМА-прес, 2009. — С. 145-146. — Бібліогр.: 2 назви.
 
 
===Контакти===
 
===Контакти===
 
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
 
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
Рядок 90: Рядок 129:
 
+38 (032)258-23-63  
 
+38 (032)258-23-63  
  
E-mail:  okuzmin@lp.edu.ua
+
E-mail:  marta.b.naichuk-khrushch@lpnu.ua
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 10:57, 28 січня 2020

Найчук-Хрущ Марта Богданівна
Найчук.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 4 березня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Злиття та погллинання компаній, об’єднання шляхомучасті у капіталі, фінансове управління в компаніях, оцінка ризиків в умовах поглинання компаній, управління ризиковими інноваційними проектами, а також, управління групами працівників, оцінка та навчання груп
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Найчук-Хрущ Марта Богданівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 4 березня

Тема дисертації: Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 243 арк. — арк. 224-243

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійний та тренінговий досвід

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2018-2019 рр. працювала в Українському Католицькому Університеті на посаді академічного директора магістерської програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління.

У 2016-2018рр. виконувала обов’язки гаранта магістерської програми «Бізнес-адміністрування» в НУ «Львівська політехніка»

У 2008-2009 рр. працювала у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» на посаді доцента кафедри менеджменту.

Має досвід роботи в комерційних структурах на посадах маркетолога та фахівця з обліку.

Розробила та викладає низку курсів англійською мовою, зокрема: «Intellectual Property», «Management»,«Investment and Venture Business», «Economics of Innovative Enterprise».

Провадить активну тренерську діяльність, є автором кількох бізнес та соціальних тренінгів. Має тривалий досвід роботи та участі у програмах ЄС Erasmus+.

Приймала участь в численних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованих за сприяння ЄС (Youth in Action, Erasmus+), Pease Corps, УАРМБО, CEUME, ENYA, YCWA, EFECW, British Сounsil (Україна, Великобританія, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Вірменія, Азербайджан).

Є співзасновником проекту «Ініціативна група молодих науковців» («YSIG»).


Захоплюється: сучасною літературою та мистецтвом, гірськолижним відпочинком та подорожами. Любить цікаві знайомства, креативні ідеї та сміливі рішення в усьому.

Навчальна робота

Керує науковою роботою студентів, які неодноразово отримували призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Є членом журі Всеукраїнського наукового конкурсу з Інтелектуальної власності.


Дисципліни, які викладає:

  • Інтелектуальна власність
  • Економіка і управління підприємством
  • Менеджмент
  • Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
  • Інтелектуалізація та інформатизація світо- господарського розвитку
  • Управління інвестуванням та венчурним бізнесом


Науково-дослідна робота

Основні напрями наукових досліджень: Інтелектуальна власність, управління ризиковими інноваційними проектами, старт-ап бізнес, злиття та поглинання компаній, фінансове управління в компаніях, а також управління групами працівників, оцінка та навчання груп.

Вибрані публікації

Приймала участь в численнних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, трещіщгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованх за сприяння УАРМРО, CEUME, ENYA, YCWA. EFECW, British counsil (Україна, Чехія, Румунія, Угорщина, Великобританія).

Опублікувала 60 наукових праць (в т.ч. 1 монографію), в тому числі англійською мовою та таких, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus та Copernicus), понад 30 навчально-методичних видань.

Серед основних публікацій:

1. Shpak, N., PNaychuk-Khrushch M., Kohut M., Honchar M., Sroka W. (2020). Innovative tools for business planning administration of small enterprises: a case study analysis / Central European Business Review 2020, 9(1) | DOI: 10.18267/j.cebr.227

2. Horbal N., Naychuk-Khrushch M., Orlykova B. (2017). Internet advertising: the specifics, tendencies of development and impact on sales // ECONTECHMOD. An international quarterly journal – 2017, Vol. 06, No. 1, 37–46

3. Горбаль Н. І., Келлер З. Ю., Найчук-Хрущ М. Б. (2017). Вендинговий стартап на українському ринку. Науковий вісник НЛТУ України, 27(2), 53-57. https://doi.org/10.15421/40270210

4. Найчук-Хрущ М. Б., Гнилянська Л. Й. (2017). Дослідження інноваційних підходів в адмініструванні електронної комерції промислових підприємств (на прикладі ПАТ «Іскра») // Бізнес Інформ. – 2017. – №2. – C. 72–80.

5. Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142.

6. Когут, М.Б. Найчук-Хрущ Аналізування участі України у міжнародних інтеграційних процесах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» [зб. наук. пр.] / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: видавництво Нац. університету "Львівська політехніка", 2013. – С.222-226. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 748). – Бібліогр.: 15 назв.

7. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур [Текст] : монографія /[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін] , М. Б. Найчук-Хрущ, Н. О. Шпак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 171 с. : табл. — Бібліогр.ьмі: с. 150-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-193-8


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: marta.b.naichuk-khrushch@lpnu.ua