Назаркевич Марія Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 01:10, 7 січня 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Педагогічна діяльність)

Перейти до: навігація, пошук
Назаркевич Марія Андріївна
10.jpg
д.т.н, доцент
Дата народження 10 серпня 1973року
Громадянство Україна
Alma mater УПІ ім. Ів. Федорова
Дата закінчення 1995 р.
Галузь наукових інтересів розроблення інформаційних технологій для задачполіграфічного захисту, математичне моделювання у додрукарській підготовці.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор,член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Грицик Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Назаркевич Марія Андріївна — доктор технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 10 серпня 1973 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Польська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень.

Освіта

2000 р.- Кандидат технічних наук, Українська академія друкарства

Дисертація.Спеціальність 01.05.02 — - математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема: «Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин [Текст] : дис... канд. техн. наук:01.05.02 / Назаркевич Марія Андріївна ; Українська академія друкарства. — Л.,2000. — 205 арк. — арк. 177-187».

Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства

Тема докторської дисертації; Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Назаркевич Марія Андріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 365 с. : рис., табл.

Науковий консультант доктор технічних наук, професор,член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Грицик Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність:

2011-поданий час - Доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Національний університет «Львівська політехніка»

2005-2011р.р. - Доцент кафедри АСУ, Національний університет «Львівська політехніка»

2000-2003р.р. - Асистент кафедри АСУ, Національний університет «Львівська політехніка»

1997-2003 р.р - Методист навчального відділу, Українська академія друкарства

1995-2003р.р. - Інженер з до друкарської підготовки, Газета «Молода Галичина», технічний відділ

1995-2000р.р. - Українська академія друкарства

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів

Курси, які викладає:

Автоматизовані видавничо-поліграфічні процеси

Технології друкарства

Проектування систем видавничо-поліграфічних виробництв

Технологія пакувального виробництва

Наукові інтереси

розроблення інформаційних технологій для задач поліграфічного захисту, математичне моделювання у додрукарській підготовці.

Вибрані публікації

Автор понад 80 наукових та 40 науково-методичних публікацій.

Серед них;

Методи підвищення ефективності поліграфічного захисту засобами Ateb-функцій. Назаркевич М. А. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 188 с.

Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладів Ateb-функцій у числові ряди Тейлора та Фур’є / І. Дронюк, М. Назаркевич, М.Дронюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C.198-203. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 11назв.

Інформаційна технологія створення гравюр для захисту документів / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич, Ю. М. Пелех // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб.наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т./ Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. -Т. 1. — С. 432-435. —Бібліогр.: 1 назва. — Парал. тит. арк. англ., рос.

Розроблення каліграфічного шрифту для української абетки /М. Назаркевич, А. Шпекторова // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 49-59. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). —Бібліогр.: 5 назв.

Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич, І. Вербенко //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 207-212. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 5 назв.

Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич, О. В. Коваленко // Інформаційнісистеми та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. С 274-281. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 4 назви.

Development of linguistic content text editor for prepress /I. M. Droniuk, M. A. Nasarkevich, K. I. Burda, E. V. Tolstikov // Computerscience and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn.conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. —Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 83-84. -Bibliogr.: 5 titles.

Documents protecting and decorating using cubic splinesinterpolation / I. Droniuk, M. Nasarkevich, I. Verbenko // Computer science andinformation technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv :Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 106-107. — Bibliogr.: 3 titles.

Застосування поліноміальної інтерполяції без’є для поліграфічного захисту документів / В. В. Грицик, І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. Т.1. -Херсон, 2009. — С. 258-261.

Ідентифікація захищених електронних та поліграфічних документів на основі теорії Ateb-функцій / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-ї Міжнар.наук.-техн. конф. СSIT’2009, 15-17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій. — Л., 2009. -С.63-66. — Бібліогр.: 2 назви. — Парал. тит. арк. англ.

Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками / І. Дронюк, М. Назаркевич, Ю. Пелех // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 245-250. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 1 назва.

Development of printed packaging protection technology bymeans of bachground nets / I. Dronyuk, M. Nasarkevych // Досвід розробки тазастосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 401-404.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 908

Tел. +38 (032) 258-24-04, fax (032) 258-26-63

e-mail: itvs.ikni@gmail.com , ikni_info@lp.edu.ua