Навчання ОІА

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Підготовлені кафедрою фахівці здатні виконувати проектні, організаційні, контрольні, методичні функції, вирішуючи при цьому задачі:

  • формування облікової політики підприємства;
  • організації облікових та аудиторських робіт;
  • складання бухгалтерської звітності;
  • організації внутрішньогосподарського контролю та роботи контрольно-ревізійних груп;
  • впровадження прогресивних форм і методів обліку, аудиту і аналізу.

Кафедра систематично проводить роботу щодо методичного забезпечення навчального процесу. На даний момент кафедрою повністю забезпечено методичними матеріалами студентів факультету заочного та дистанційного навчання. Проводиться робота щодо забезпечення методичними матеріалами для проведення практичних занять студентів денної форми навчання.

У бібліотеці інституту створено великий бібліотечний фонд, який дозволяє повністю забезпечити потребу студентів кафедри у підручниках та навчальних посібниках як нормативних дисциплін, так і дисциплін за вибором вищого навчального закладу та студентів.

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, олімпіадах і круглих столах. Практична підготовка студентів здійснюється на діючих підприємствах регіону.

Під час роботи над дипломними роботами студенти виявляють недоліки у організації діяльності бухгалтерських служб досліджуваних підприємств та розробляють і впроваджують заходи щодо їх усунення.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, Державному казначействі , у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».