Відмінності між версіями «Навчально-методичні публікації»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: 1. Згин з крученням вала круглого поперечного перерізу: Методичні вказівки та завдання...)
 
 
Рядок 1: Рядок 1:
1. Згин з крученням вала круглого поперечного перерізу: Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт з курсів “Прикладна механіка” і “Технічна механіка”/ Укл. А. О. Кичма, Я. М. Новіцький, Я. Я. Данило: Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2015. С. 13.
+
# Дослідження схем вмикання та основних властивостей транзистора: Методичні вказівки до лабораторної роботи / Укл.: Вайда І. Р., Білозор Р. Р.,
 
+
# Королевич Л. М., Нікіпчук С. В. – Львів: видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. 16 с.
2. Визначення моменту сил тертя га втрат у підшипниках кочення: метод, вказівки та інструкція до лабораторної роботи з дисципліни "Деталі машин", "Деталі машин і ПТМ", "Технічна механіка", "Прикладна механіка" для студентів базових напрямів : 6.050501 "Прикладна механіка", 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.070106 "Автомобільний транспорт", 6.050504 "Зварювання" / уклад. : А. О. Кичма, Я. М. Новіцький, О. Я. Паращин. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 8 с.  
+
# Навантажувальні характеристики дизельних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсів: “Автомобільні двигуни” та “Автомобілі” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Силові агрегати автомобіля” спеціальностей 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Експлуатаційні властивості автомобілів” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000.– 12 с.
 
+
# Розрахунок клапанного механізму газорозподілу сувальних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсів: “Автомобільні двигуни” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Силові агрегати автомобіля” спеціальностей 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.– 24 с.
3. Розрахунок та конструювання елементів пасових передач: метол, вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін "Деталі машин", "Основи конструювання". "Прикладна механіка", "Технічна механіка" для студентів базових напрямів: 6.050501 "Прикладна механіка . 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування". 6.070106 "Автомобільний транспорт", 6.050601 "Теплоенергетика", 6.070101 "Транспортні технології" / уклад.: А. О. Кичма, Р. Я. Предко. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 11МТ, каф. ДМ, 2014.-28 с.
+
# Теорія автомобільного двигуна: кінетика хемічних перетворень речовини: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл.: П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 68 с.
 
+
# Розрахунок основних систем двигуна: Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів заочної форми навчання базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл.: П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 20 с.
4. Проектування привідного пристрою: Методичні вказівки і завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи конструювання" (для студентів всіх форм навчання) / Укл.: В.Т. Павлище, А.О. Кичма, Я.М. Новіць- кий. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 32 с.
+
# Характеристики марного ходу двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда, О. Й. Коцюмбас,  
 
+
# О. В. Антошків.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 12 с.
5. Розрахунок і конструювання пружної втулково-пальцевої муфти: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Основи конструювання" / Укл.: В.Т. Павлище, А.О. Кичма. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 20 с.
+
# Швидкісні характеристики дизельних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу: “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас, О. В. Антошків.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 18 с.
 +
# Розрахунок на міцність основних елементів двигуна внутрішнього згоряння: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Силові агрегати автомобілів” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл. П. М. Гащук, О. І. Сороківський., С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 79 с.
 +
# Швидкісні характеристики двигунів з іскровим запалюванням. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу: “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.– 20 с.
 +
# Випробування автомобільних двигунів і методика оброблення результатів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 28 с.
 +
# Оптимальне керування елементами логістичних систем автомобільного транспорту: Методичні вказівки до практичних занять, з курсу “Логістика автомобільного транспорту” для студентів базового напрямку 6.007106 “Автомобільний транспорт” / Укл. С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012.– 54 с. (р/н 4178 від 22.05.2012).
 +
# Логістика автомобільного транспорту: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів базового напряму 6.007106 “Автомобільний транспорт” / Укл. С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012.– 35 с. (р/н 4179 від 22.05.2012).
 +
# Організація перевезення небезпечних вантажів. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація перевезення небезпечних вантажів» студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укладач Нікіпчук С. В.– Львів Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015.– 12 с. (р/н 6182 від 30.03.2015).
 +
# Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Автомобільна підготовка» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля напряму підготовки 6.170203 „Пожежна безпека”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 00789 від 21.05.2014.
 +
# Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Спеціальні та спеціалізовані автомобілі» для студентів спеціальності 7.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01030від 27.02.2015.
 +
# Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Організація перевезення небезпечних вантажів» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01138 від 05.05.2015.
 +
# Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Транспортні засоби» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології», укладачі Нікіпчук С.В., Пороховський Ю. В. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01752 від 19.10.2016.
 +
# Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладачі Нікіпчук С. В., Мастикаш О. Л. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № № 01890 від 13.04.2017.

Поточна версія на 15:15, 8 червня 2019

 1. Дослідження схем вмикання та основних властивостей транзистора: Методичні вказівки до лабораторної роботи / Укл.: Вайда І. Р., Білозор Р. Р.,
 2. Королевич Л. М., Нікіпчук С. В. – Львів: видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. 16 с.
 3. Навантажувальні характеристики дизельних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсів: “Автомобільні двигуни” та “Автомобілі” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Силові агрегати автомобіля” спеціальностей 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Експлуатаційні властивості автомобілів” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000.– 12 с.
 4. Розрахунок клапанного механізму газорозподілу сувальних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсів: “Автомобільні двигуни” базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; “Силові агрегати автомобіля” спеціальностей 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.– 24 с.
 5. Теорія автомобільного двигуна: кінетика хемічних перетворень речовини: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл.: П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 68 с.
 6. Розрахунок основних систем двигуна: Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів заочної форми навчання базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл.: П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 20 с.
 7. Характеристики марного ходу двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда, О. Й. Коцюмбас,
 8. О. В. Антошків.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 12 с.
 9. Швидкісні характеристики дизельних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу: “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас, О. В. Антошків.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 18 с.
 10. Розрахунок на міцність основних елементів двигуна внутрішнього згоряння: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Силові агрегати автомобілів” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл. П. М. Гащук, О. І. Сороківський., С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 79 с.
 11. Швидкісні характеристики двигунів з іскровим запалюванням. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу: “Автомобільні двигуни” напрямку підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.– 20 с.
 12. Випробування автомобільних двигунів і методика оброблення результатів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Автомобільні двигуни” для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” фахового скерування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”; / Укл. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 28 с.
 13. Оптимальне керування елементами логістичних систем автомобільного транспорту: Методичні вказівки до практичних занять, з курсу “Логістика автомобільного транспорту” для студентів базового напрямку 6.007106 “Автомобільний транспорт” / Укл. С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012.– 54 с. (р/н 4178 від 22.05.2012).
 14. Логістика автомобільного транспорту: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів базового напряму 6.007106 “Автомобільний транспорт” / Укл. С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012.– 35 с. (р/н 4179 від 22.05.2012).
 15. Організація перевезення небезпечних вантажів. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація перевезення небезпечних вантажів» студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укладач Нікіпчук С. В.– Львів Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015.– 12 с. (р/н 6182 від 30.03.2015).
 16. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Автомобільна підготовка» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля напряму підготовки 6.170203 „Пожежна безпека”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 00789 від 21.05.2014.
 17. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Спеціальні та спеціалізовані автомобілі» для студентів спеціальності 7.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01030від 27.02.2015.
 18. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Організація перевезення небезпечних вантажів» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01138 від 05.05.2015.
 19. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Транспортні засоби» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології», укладачі Нікіпчук С.В., Пороховський Ю. В. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01752 від 19.10.2016.
 20. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладачі Нікіпчук С. В., Мастикаш О. Л. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № № 01890 від 13.04.2017.