Відмінності між версіями «Навчальна робота кафедри ЕП»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
Навчальна робота кафедри. З 1992 року кафедра перейшла на триступеневу форму підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
+
Кафедра веде підготовку спеціалістів:
  
 +
— '''за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти''' спеціальності 171-Електроніка;
  
Кафедра веде підготовку:
 
  
— '''бакалаврів''' за напрямом 6.090800 — «Електроніка»;
+
— '''за другим (магістерським) рівнем вищої освіти''' спеціальності 171-Електроніка;
  
  
— '''спеціалістів''' за спеціальністю 7.090802 «Електронні прилади та пристрої» (спеціалізація 7.090802.02  «Електронні системи спеціального захисту»);
+
На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 171-Електроніка;
 
+
— '''спеціалістів''' за спеціальністю 7.090804 "Фізична та біомедична електроніка«(спеціалізація 7.090804.05  «Біомедична електроніка»).
+
 
+
 
+
— '''магістрів''' за спеціальністю 8.090802 «Електронні прилади та пристрої»;
+
 
+
— '''магістрів'''  за спеціальністю 8.090804 «Фізична та біомедична електроніка».
+
 
+
 
+
На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за такими спеціальностями:
+
 
+
— '''05.27.06''' — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки;
+
 
+
— '''05.27.01''' — твердотільна електроніка;
+
 
+
— '''01.04.01''' — фізика приладів, елементів і систем;
+
 
+
— '''05.12.20''' — оптоелектронні системи.
+
 
+
  
  
Рядок 61: Рядок 42:
  
  
При кафедрі працює '''Мала Академія наук''' за напрямком «Електронні пристроях та системи» науковий керівник Готра З.Ю.
 
  
  

Поточна версія на 13:33, 7 червня 2019

Кафедра веде підготовку спеціалістів:

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 171-Електроніка;


за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 171-Електроніка;


На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 171-Електроніка;


Навчальні посібники:

1. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: Навчальний посібник: у 2 т. — Т.1. / З.Ю. Готра: — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. —— 888 с.

2. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: Навчальний посібник: у 2 т. — Т.2./ З.Ю. Готра: — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 884 с.

3. Готра З. Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів діагностики в медицині: Навчальний посібник/ З. Готра, О. Кожухар, Є. Косий, М.Костів — Львів: НВФ «Українські технології», 2010. — 262 с.

4. Фізичні основи електронної техніки: Підручник/ З.Готра, І.Є.Лопатинський, В. З. Микитюк, Б.А.Лукянець, І. В. Петрович; — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 880 с.

5. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання в 3-х томах. в IV томах / Вуйцік В., Готра З.Ю., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є.; За ред. Готри З.Ю. — Львів: Ліга-Прес, 2004.

6. Схемотехніка сучасного приладобудування. Част. 3. Оптичні сенсори: Навч. посібник / Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра З.Ю. — Вінниця: ВДТУ, 2002. — 164 с.

7. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів: Навч. посібник / Буджак Я.С., Готра З.Ю., Готра О.Ю., Каліта В., Лопатинський І.Є., Раренко І.М.; За ред. Готри З.Ю. — Львів: Ліга-Прес, 2002. — 636 с.

8. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.3. — Лазерні біомедичні системи: Навчальний посібник / Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. — Вінниця: ВДТУ, 2000.-143 с.


Збірники задач та методичні вказівки до курсових робіт:

1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки» для студентів базового напрямку 6.0908 «Електроніка» / Укл. Р.Л. Голяка, В.В. Григор’єв — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. — 34 с.

2. Розробка та комп’ютерне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Ч.4. Мультивібратори: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Аналогова схемотехніка» для студентів спеціальностей «Електронні прилади» та «Фізична та біомедична електроніка» / Укл. О.Т. Кожухар — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. — 28 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів для студентів базового напрямку 6.0908 «Електроніка», спеціальності 7.090802 «Електронні прилади та пристрої» та спеціальності 7.090804 «Фізична та біомедична електроніка» / Укл. В.В. Григор’єв, Л.М. Смеркло — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 48 с.

4. Розрахунок напівпровідникових приладів. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» для студентів базового напрямку 6.0908 «Електроніка» / Укл. З.А. Шандра, О.В. Павлишин, П.Й. Стахіра. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. — 20 с.

5. Аналогова схемотехніка в прикладах і задачах. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аналогова схемотехніка» для студентів базового напрямку 6.0908 «Електроніка» / Укл. О.Т. Кожухар, А.І. Халавка. 2000 — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 24 с.Навчальні лабораторії кафедри:

  • Лабораторія медичної електроніки та опромінювальної техніки: ІІІ навчальний корпус, кім.208.
  • Лабораторія електронних та квантових приладів НВЧ ІІІ навчальний корпус, кім. 209.
  • Лабораторія фізичних основ електронної техніки ІІІ навчальний корпус, кім. 210.
  • Лабораторія загального курсу електронних приладів ІІІ навчальний корпус, кім. 211.
  • Лабораторія аналогової схемотехніки ІІІ навчальний корпус, кім. 208.
  • Лабораторія технологічних основ електроніки ІІІ навчальний корпус, кім.106.
  • Лабораторія мікроелектронних сенсорів ІІІ навчальний корпус, кім. 115.
  • Лабораторія рідких кристалів ІІІ навчальний корпус, кім. 113.
  • Лабораторія цифрової схемотехніки ІІІ навчальний корпус, кім. 108.
  • Комп`ютерний клас: ІІІ навчальний корпус, кім. 110.