Міхалєва Марина Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 08:26, 21 квітня 2016, створена Євгенія Тимофєєва (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Міхалєва Марина Станіславівна
Mixaleva.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 08.08.1962 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність Інженер-хімік-технолог
Галузь наукових інтересів Методи та засоби контролю якості та безпеки

Удосконалення та гармонізація державної нормативної бази з міжнародними Стандартизація та сертифікація Системи екологічного управління Екологічний моніторинг та його метрологічне забезпечення Метрологічне забезпечення випробувань харчових продуктів, медичних препаратів на безпеку

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Міхалєва Марина Станіславівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Диплом вищої освіти: «Львівська політехніка», факультет хімічної технології, інженер-хімік технолог.

 • Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, відділ головного інжненера — хімічна лабораторія промислової санітарії: інженер-технолог.
 • Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра МСС (інженер, інженер вищої категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент, доцент).

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод», спеціальність 05.015.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.


Напрямки методичної роботи:

 • Стандартизація та сертифікація
 • Системи екологічного управління
 • Вимірювання в екології
 • Спеціалізовані системи управління
 • Випробування харчової продукції

Науково-педагогічна робота

 • Стандартизація та сертифікація
 • Системи екологічного управління
 • Екологічний моніторинг та його метрологічне забезпечення
 • Метрологічне забезпечення випробувань харчових продуктів, медичних препаратів на безпеку

Лекційні курси

 • Екологічний моніторинг і сертифікація
 • Випробування харчової продукції
 • Спеціалізовані системи управління

Напрямки наукової роботи:

 • Методи та засоби контролю якості та безпеки (медицина, фармація, харчова продукція).
 • Удосконалення та гармонізація державної нормативної бази з міжнародними стандартами.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • наукових — 75
 • методичних — 38
 • авторських свідоцтв (патентів України) на винахід — 3
 • монографія «Електрофізичні параметри багатокомпонентних рідин у електромагнітному полі»
 • навчальний посібник (співавтор) «Методи та засоби визначення показників якості продукції»

Серед них:

 1. Міхалєва М. Значення екологічної оцінки водних ресурсів та порівняльний аналіз Водного законодавства України та Європейського Союзу / М. Міхалєва П. Столярчук //Вимірювальна техніка та метрологія. 2005. — № 65. — С.172-177.
 2. Міхалєва М.С.Шляхи вдосконалення нормування показників якості водних середовищ / М.С.Міхалєва, П.Г. Столярчук, Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела. // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2008. — № 2. — С. 34-37.
 3. Міхалєва Марина Проблеми нормування якості водних середовищ, стічних вод, апаратне і метрологічне забезпечення системи гідромоніторингу / Марина Міхалєва, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія. 2008. — Вип. 68. — С.199-203.
 4. Міхалєва М.С. Проблеми створення механізму сертифікації та контролю сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ / М. Міхалєва, О. Кутенська // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп.ред. Б. І. Стадник. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 164-176. — Бібліогр.: 13 назв.
 5. Міхалєва, М. С. Результати експериментальних досліджень модельних водних розчинів новим електричним імітансним методом / М. С. Міхалєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Автоматика, вимірювання та керування. — 2010. — № 665. — С. 169-173.
 6. Міхалєва М.С., Столярчук П.Г. Електрофізичні параметри багатокомпонентних рідин у електромагнітному полі Монографія. На правах рукопису, Львів, НУ «Львівська політехніка», реєстр. № 3201 від 11.11.2014 .181с
 7. Міхалєва М.С. Визначення та контроль концентрації складника багатокомпонентної рідини за одним електричним параметром Технологічний аудит та резерви виробництва — 2014. — № 1/4(16). — С. 14-18

Організаційна робота

 • Участь у виконанні держбюджетної теми ДБ «Еколог».
 • Відповідальна за інформаційні пакети кафедри МСС.
 • Секретар наукових семінарів кафедри.
 • Член редколегії журналу «PRO здоровье ребёнка: педиатрические и стоматологические аспекты».
 • Відповідальна за виконання наукових звітів з науково — дослідної роботи кафедри.
 • Відповідальна за ККР.


Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 712в,

тел.: +38(032)258-23-94; +38(032)258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua; galmih@lp.edu.ua]