Мокренко Петро Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:37, 19 листопада 2019, створена Тарас Оруджеєв (обговореннявнесок) (Вибрані публікації)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Мокренко Петро Володимирович
5995b91071.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 09.11.1938р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів розроблення та дослідження прецизійних перетворювачів постійного струму з квантовими сенсорами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології , Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання знак «Изобретатель СССР»
Державні нагороди Медаль «За освоение целинных земель»

Мокренко Петро Володимирович — кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертаційного дослідження: Розроблення та дослідження квантових цезієвих перетворювачів постійного струму в частоту [Текст] : дис... канд.техн. наук: 05.11.05 / Мокренко Петро Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 283 л. — л. 219-241

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін:

"Конструювання,технологія виробництва і надійність засобів автоматики",

"Елементи та пристрої автоматики і систем керування",

"Елементи та пристрої фізичної і електронної охорони об’єктів",

"Основи проектування та САПР",

"Комп’ютеризовані мережі та системи передавання даних",

"Конструювання і надійність інтернет речей",

"Основи робототехніки".


Керує дипломним проектуванням та підготовкою магістрів.

Нагороди та відзнаки

150px-Medal For Development of the Virgin Lands.jpg Медаль «За освоение целинных земель» (1956 р.)

150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР» (1986 р.)

Нагрудний знак «Лауреат научно-технического творчества молодежи СССР» (1986 р.)

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — розроблення та дослідження прецизійних перетворювачів постійного струму з квантовими сенсорами.

Вибрані публікації

Має 150 публікацій, 96 наукових, в тому числі 13 авторських свідоцтв та один патент України, одна монографія, 6 навчальних посібників та понад 32 публікації навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Mokrenko P., Yurish S. Digital measuring instruments ofdirect current with quantum caesium converter. Proceedings of the 6thInternational Conference on Industrial Metrology, (CIMI — 95). Oct. 25-27, 1995. — University of Zaragoza, Spain, — pp. 158-166.
 2. Mokrenko P., Yurish S., Pawlyuk E. Model of quantumconverter of current / frequency with shock excitation. Proceedings of IMECOTC-4 Workshop on ADC MODELLIHG, May 7-9, 1996, House of Scientists, SmoleniceCastle, Slovak Republik, — pp. 18-22.
 3. Мокренко П.В., Павлюк Е.І., Юріш С.Ю. Моделювання й управління рухом автономного мобільного робота. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування, № 356. Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1998. — с. 69-77.
 4. Мокренко П.В. Дослідження стійкості квантового давача з імпульсним збудженням. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Автоматика,вимірювання та керування, № 324. Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1998. — с.138-142.
 5. Мокренко П.В. Квантові вимірювальні перетворювачі постійного струму. Монографія, вид-во ПП «Арал», — Львів, 1999. — 187 с.
 6. Мокренко Петро Володимирович. Елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів: Конспект лекцій / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Фенікс, 2000. — 186 с. : іл. — ISBN 5-87332-125-6.
 7. Розрахунок електромагнітних елементів і електромашинних пристроїв автоматики та систем керування : Метод. вказівки та завдання до контрол. роботи з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем керування» для студ. заоч. форми навчання баз. напряму 6.0914 «Комп’ютериз. системи, автоматика і упр.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад. П.В.Мокренко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 11 с. — Бібліогр.: 7 назв.
 8. П.Мокренко, О.Товкан,*** Ю.Цикало.*** Чотириканальний приймач системи телевимірювання параметрів енергооб‘єктів// “Комп’ютерні технології друкарства”.- № 26, 2011.- с.158-164.
 9. Мокренко П.В. Класифікація технічних засобів охоронно-пожежної сигналізації// // Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць Української Академії друкарства.- 2012. №27, С.230-234.
 10. П.Мокренко. Диференційний квантовий перетворювач «струм – частота».// Збірник тез доповідей І Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій «ІСАСІТ-2011». – Львів, 2011.– С.30.
 11. П.Мокренко, О.Товкан***, М.Лазорик***. Багатоканальна телевимірювальна система параметрів енергооб’єктів// Збірник тез доповідей І Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій «ІСАСІТ-2011». – Львів, 2011.– С.31.
 12. П.Мокренко. Диференційний квантовий перетворювач «струм – частота»// І Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій «ІСАСІТ-2011». – Львів, 2011.
 13. Мокренко П.В., Стахів Р.І. Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології // Тези доповідей І-ої Міжнародної науково – технічної конференції «Інформаційна безпека в сучасному суспільстві» м.Львів, 21-22 листопада 2014р., с 41-43. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою).
 14. Мокренко П.В., Стахів Р.І. Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології // Збірник наукових праць «Вісник ЛДУ БЖД».- 2015.- №15.- с.57-62. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою).
 15. Мокренко П.В. Квантовий перетворювач «струм – частота» (побудова, фізичні процеси, технічні характеристики) //Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування», №852. - Львів, вид-во «Львівська політехніка», 2016.- С. 149 – 154.
 16. Мокренко П. В., Стрепко І. Т. Дослідження моделі квантового перетворювача «струм–частота» з імпульсним збудженням.//Комп’ютерні технології друкарства, випуск №1(35).- Львів, вид-во УАД, 2016. – С.64-78.
 17. Мокренко П.В., Задерецький Б. І. Кодоімпульсні системи телевимірювання (будова, принцип роботи, особливості)// Вісник НУ «Львівська політехніка» №880 серія: «Автоматика, вимірювання та керування. -Львів, вид-во «Львівська політехніка», 2017. - С. 103-108.
 18. Мокренко П.В. Квантовий давач з покращеним відношенням величини сигнал/шум. Матеріали ХХV конференції з автоматичного управління Автоматика/Automatics – 2018. Львів, вид-во Львівської політехніки, 18-19 вересня 2018. – С. 118-119.
 19. Мокренко П.В., Петріашвілі Г.Г. Квантовий давач з оптичним помпуванням. Збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні техно-логії друкарства».- Львів, Друкотехн – 2018, 15-16 листопада. – С. 98-101.
 20. Мокренко П.В., Стрепко І.Т. Квантові давачі з покращеними темпе-ратурними характеристиками. Збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології друкарства».- Львів, Друкотехн – 2018, 15-16 листопада. – С. 102 – 107.
 21. Мокренко П.В., Товкан О.Е. Блок поелементного приймання інформації // Вісник НУ «Львівська політехніка» №907 серія: «Автоматика, вимірювання та керування. -Львів, вид-во «Львівська політехніка», 2018. - С. 59-63.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua