Мокренко Петро Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

{{Особа | П.І.Б = Мокренко Петро Володимирович | Зображення (фото) = 5995b91071.jpg‎ | Підпис зображення (фото) =к.т.н., доцент | Ім'я при народженні = | Дата народження =09.11.1938 р. | Місце народження = | Дата смерті = | Місце смерті = | Роки життя = | Причина смерті = | Поховання = | Титул = | Герб = | Підпис герба = | Батько = | Матір = | Дружина = | Чоловік = | Діти = | Відомі родичі = | Громадянство =Україна | Національність = | Alma mater = Львівський політехнічний інститут | Дата закінчення =1963 р. | Спеціальність =автоматика | Військове звання = | Галузь наукових інтересів = розроблення та дослідження прецизійних перетворювачівпостійного струму з квантовими сенсорами | Кваліфікаційний рівень = | Науковий ступінь = кандидат технічних наук | Науковий керівник = | Дата присвоєння н_с =1988 р. | Вчене звання = доцент | Дата присвоєння в_з =1993 р | Відомі учні = | Відомі команди = | Відомий у зв’язку з = | Поточне місце роботи =кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології , Національнийуніверситет «Львівська політехніка». | Почесні звання = [Нагрудний знак «Изобретатель СССР» | Державні нагороди = Медаль «За освоение целинных земель»

 |Підпис =

| Сторінка на lp_edu_ua = | Власний сайт = }} Мокренко Петро Володимирович— кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Випускник Львівського політехнічногоінституту (1963р.)

Кандидат технічних наук (1988 р.), доцент (1993 р.). . Тема дисертаційного дослідження: Розроблення та дослідження квантовихцезієвих перетворювачів постійного струму в частоту [Текст] : дис... канд.техн. наук: 05.11.05 / Мокренко Петро Володимирович ; Державний ун-т «Львівськаполітехніка». — Л., 1997. — 283 л. — л. 219-241

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін: «Конструювання,технологія виробництва і надійність засобів автоматики», «Елементи та пристрої автоматики і систем керування», «Елементи та пристрої фізичної і електронної охорониоб’єктів». Керує дипломним проектуванням та підготовкою магістрів.

Нагороди та відзнаки

150px-Medal For Development of the Virgin Lands.jpg Медаль «За освоение целинных земель» (1956 р.)


150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР» (1986 р.)


Нагрудний знак «Лауреат научно-технического творчества молодежи СССР» (1986 р.)

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — розроблення та дослідження прецизійних перетворювачів постійного струму з квантовими сенсорами.

Вибрані публікації

Має 135 публікацій, 96 наукових, в тому числі 13 авторськихсвідоцтв та один патент України, одна монографія, 6 навчальних посібників тапонад 32 публікації навчально-методичного характеру.


Основні наукові праці:


1. Mokrenko P., Yurish S. Digital measuring instruments ofdirect current with quantum caesium converter. Proceedings of the 6thInternational Conference on Industrial Metrology, (CIMI — 95). Oct. 25-27,1995. — University of Zaragoza, Spain, pp. 158-166. 2. Mokrenko P., Yurish S., Pawlyuk E. Model of quantumconverter of current / frequency with shock excitation. Proceedings of IMECOTC-4 Workshop on ADC MODELLIHG, May 7-9, 1996, House of Scientists, SmoleniceCastle, Slovak Republik, pp, 18-22.

3. Мокренко П.В., Павлюк Е.І., Юріш С.Ю. Моделювання й управління рухом автономного мобільного робота. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування, № 356. Вид-во ДУ «Львівськаполітехніка» , 1998. — с. 69-77.

4. Мокренко П.В. Дослідження стійкості квантового давача зімпульсним збудженням. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Автоматика,вимірювання та керування, № 324. Вид-во ДУ «Львівська політехніка» , 1998. — с.138-142.

5. Мокренко П.В. Квантові вимірювальні перетворювачі постійного струму. Монографія, вид-во ПП «Арал», Львів, 1999. — 187с.

6. Мокренко Петро Володимирович. Елементи і пристроїфізичної та електронної охорони обєктів: Конспект лекцій / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Фенікс, 2000. — 186с. : іл. — ISBN 5-87332-125-6.

7. Розрахунок електромагнітних елементів і електромашинних пристроїв автоматики та систем керування : Метод. вказівки та завдання до контрол. роботи з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем керування» для студ. заоч. форми навчання баз. напряму 6.0914 «Комп’ютериз.системи, автоматика і упр.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад. П.В.Мокренко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 11 с.-Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603,тел..+38(032)258-24-64 , +38(032)258-21-97 E-mail: ksa@lp.edu.ua