Відмінності між версіями «Мельник Галина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Контакти)
 
Рядок 92: Рядок 92:
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Інститут хімії та хімічних технологій]]
 
[[Категорія:Інститут хімії та хімічних технологій]]
[[Категорія:Кафедра фізичної та колоїдної хімії]]
+
[[Категорія:Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 12:40, 25 жовтня 2019

Мельник Галина Володимирівна
Дата народження 11 жовтня 1972 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Термодинамічні дослідження органічних речовин
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Ван-Чин-Сян Юрій Якович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії.
Дата присвоєння н.с. 8 листопада 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 23 грудня 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра фізичної та колоїдної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Мельник Галина Володимирівна —кандидат хімічних наук, доцент Кафедри фізичної та колоїдної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Дата народження — 11 жовтня 1972 року

Термодинамічні властивості кремнійвмісних ацетиленових пероксидів [Текст] : дис. канд. хім. наук: 02.00.04 / Мельник Галина Володимирівна; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — 158 арк.: рис. — арк. 124-139.

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Ван-Чин-Сян Юрій Якович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Наукові інтереси

Дослідження термодинамічних властивостей органічних та елементорганічних сполук

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Колоїдна хімія (Поверхневі явища та дисперсні системи).

Стажування

Кафедра фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка, 2015 р.

Вибрані публікації

 1. The enthalpy properties containing peroxides / Yu. A. Rayevskyi, V. N. Dibrivnyi, G. V. Melnyk, Yu. Ya. Van-Chin-Syan // XVII International conference on chemical thermodynamics in Russia, Kazan, June 29 — July 3, 2009 : abstracts : in 2 vol. — Kazan, 2009. — Vol. 2. — P. 80.
 2. Термодинаміка бінарної системи бензол-3-метил-3-трет. гексилперокси-1-триметил-силіл-1-бутин / Г.В.Мельник, В.В.Сергеєв, С.І.Герасимчук, В.М.Дібрівний, В.В.Тахістов // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 414: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.29-31. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Ентальпії випаровування деяких кремнієорганічних пероксидів / Г.В.Мельник, В.М.Дібрівний, С. І.Герасимчук, А.П.Ювченко, Є.А.Дікусар // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 1999. — № 361: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 26 — 28. — Бібліогр.: 3 назви.
 4. Рівновага рідина-пара в системі бензол-3-метил-3-трет. гексилперокси-1-триметил-силіл-1-бутин / Г.Мельник, В.Сергеєв, С. Герасимчук, В.Дібрівний // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 1999. — № 374: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 58 — 60. — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Рівновага рідина-пара в системі бензол-3-метил-3-трет. гексилперокси-1-триметилсиліл-1-бутин / Г.Мельник, В.Сергеєв, С. Герасимчук, В.Дібрівний // Сьома наук. конф. «Львів. хім. читання-99»: Зб. наук. праць (27 — 28 трав. 1999 р.). — Л.,1999. — С. 112. — Бібліогр.: 2 назви.
 6. Дибривный В.Н., Луцив Г.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Ювченко А.П., Дикусар Е.А. Термодинамические характеристики испарения некоторых ацетиленовых кремнийсодержащих пероксидов // Журнал физической химии. — 1999. — Т.73, № 12. — С. 2254-2256.
 7. Луців* Г.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дібрівний В.М., Дікусар Є.А. Стандартні ентальпії утворення кремнійвмісних ацетиленових пероксидів // Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 316. Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів, 1997. — С. 38-39.
 8. Луців Г.В., Дібрівний В.М., Дікусар Є.А., Ювченко А.П. Визначення стандартних ентальпій утворення кремнійорганічних пероксидів // Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 339. Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів, 1998. — С. 40-42.
 9. Дібрівний В.М., Луців Г.В., Дікусар Є.А., Ювченко А.П. Стандартні ентальпії утворення деяких кремнійвмісних ацетиленових пероксидів // Львів, 1996. — 8 с. Деп. в ДНТБ України м. Київ, 09.01.97 р., № 41-Ук 97.
 10. Луців Г.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дібрівний В.М., Дікусар Є.А., Ювченко А.П. Визначення ентальпій утворення кремнійорганічних пероксидів // Збірник наукових праць шостої наукової конференції «Львівські хімічні читання-97». — Львів, 1997. — С. 100.
 11. Поверхневі явища та дисперсні системи. Збірник задач і контрольних питань. Львів, 2014р.-88с.
 12. Основи природознавства. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та РГР. Львів, 2015р.-52с.
 13. Термодинамічний аналіз складних хімічних реакцій. Методичні вказівки до виконання КР. Львів, 2016р.-24с.
 14. Колоїдна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму. Львів, 2018р.-40с.

Профіль у:

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 143

тел.: +38(032)258-23-40

Ел. пошта : Galyna.V.Melnyk@lpnu.ua