Мельник Володимир Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Володимир Мирославович
Melnuk.png
к.т.н., доцент
Дата народження 28 липня 1963 року.
Галузь наукових інтересів проблеми економічного розвитку будівельної галузі, фінансування житлового будівництва, проблеми оцінки енергозбереження при виготовлення будівельних матеріалів та виконанні будівельних робіт, економічне оцінювання ресурсного потенціалу та інноваційного розвитку підприємств.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Мельник Володимир Мирославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 28 липня 1963 року.

Тема дисертації: Швидкотверднучі малогіпсові портландцементні композиції для бетонів, що підлягають тепловій обробці [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.11; 05.23.05 / Мельник Володимир Мирославович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 159 с.

З 2009 року виконую обов’язки відповідального за планування навантаження і організацію навчального процесу по кафедрі в інституті післядипломної освіти (ІПДО)

Нагороджувався грамотами інституту економіки і менеджменту за досягнення у педагогічній та науково-дослідній роботі.

З 21.04.2008р. по 30.05.2008р. проходив стажування в інституті регіональних досліджень НАН України. Зібрані під час стажування матеріали були використані при підготовці лекційних курсів та проведенні практичних занять. Згідно з графіком кафедри проходив курс семінару психолого-педагогічних знань при кафедрі інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка»

Викладацька діяльність

Підготував та читав такі курси лекцій:

  • за базовим напрямком 6.0501 «Економіка і підприємництво» для студентів спеціальностей «міжнародна економіка», «фінанси», «маркетинг», «економіка підприємства», «облік і аудит» — «Розміщення продуктивних сил» та «Економіка праці»;
  • для студентів спеціальності «фінанси» — «Місцеві фінанси»;
  • для студентів спеціальності «економіка підприємства» — «Ціноутворення» (для 6.05.01.07) і «Економіка підприємств реального інвестування» (для 8.05.01.07);
  • за базовим напрямком «будівництво» для студентів спеціальностей «промислове і цивільне будівництво», «міське будівництво і господарство», «теплогазопостачання і вентиляція», «технологія будівельних конструкцій і виробів», «автомобільні дороги», «мости і транспортні технології» — «Економіка будівництва» (бакалавр.) та «Економіка і управління підприємством» (магістр. і спеціаліст).

Є консультантом з виконання економічної частини дипломного проектування для студентів спеціальностей «міське будівництво і господарство», «промислове і цивільне будівництво», «технологія будівельних конструкцій і виробів».

Щорічно керує магістерськими, дипломними та бакалаврськими роботами студентів стаціонарної форми навчання, курсовим проектуванням, веде заняття з екстернами та студентами заочної і дистанційної форми навчання.

Відкриті лекції та взаємовідвідування занять проводились згідно з графіком кафедри. Остання відкрита лекція на тему «Оборотні кошти будівельних організацій та ефективність їх використання» проведена 27.08.2010 року.

Наукова діяльність

У сферу наукових досліджень входять проблеми економічного розвитку будівельної галузі, фінансування житлового будівництва, проблеми оцінки енергозбереження при виготовлення будівельних матеріалів та виконанні будівельних робіт, економічне оцінювання ресурсного потенціалу та інноваційного розвитку підприємств.

Напрям наукової діяльності відповідає науковим напрямкам кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»: «Економічне оцінювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0108U004755); «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку»); (номер державної реєстрації 0108U005046)

Брав участь науково-практичних конференціях та семінарах, проводив роботу зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри, виступав експертом від кафедри ЕПІ при розгляді дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на стадії кафедрального розгляду. За результатами наукових досліджень за звітний період опубліковано 2 наукові праці.

Вибрані публікації

  1. Оцінка відшкодувань за техногенне забруднення довкілля : Метод. вказівки до самост. роботи з дисципліни «Безпека життедіяльності» для студ. усіх баз. напрямів та форм навчан­ня / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, В.М. Мельник, В.І. Пуцило, В.В. Скіра. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: 14 назв.
  2. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні / А. В. Кравець,B. М. Мельник, О. І. Бобик // Екон. простір : зб. наук. пр. (www.eprostir.dp.ua) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2010. — № 40. — С. 182-188. — Бібліогр.: 6 назв.
  3. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. баз. напряму «Економіка і підприємництво» / В. І. Довбенко, В. М. Мельник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 232 с.
  4. В’яжуче для бетонів/ Номер патенту: 13978 | МПК: C04B 28/04, C04B 24/00 | Опубліковано: 25.04.1997 | Автори: Соболь Христина Степанівна, Шийко Орест Ярославович, Саницький Мирослав Андрійович, Конюх Ігор Євгенович, Мельник Володимир Мирославович, Боднар Юлія Василівна, Чемерис Мирон Миколаєвич

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: kaf_epi_lp@mail.ru