Максимович Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Максимович Володимир Миколайович
Максимович.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 05.11.1952 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів Генератори псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей. Число-імпульсні функціональні перетворювачі, призначені для опрацювання число-імпульсних кодів в реальному масштабі часу. Дозиметричні пристрої. Синтезатори частоти.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи професор кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Максимович Володимир Миколайович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта

У 1970 – 1975 рр. Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Автоматика та телемеханіка». Доктор технічних наук (2008 р.), професор (2012 р.), завідувач кафедри кафедра безпеки інформаційних технологій.

Тема докторської дисертації: Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів: дис. д-ра техн. наук: за спеціальністю 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти.

Професійна діяльність

 • 1975 — 1993 рр. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, інженер, старший інженер, провідний інженер, провідний інженер – конструктор;
 • 1992 — 2006 рр. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Автоматика та телемеханіка», асистент, старший викладач, доцент;
 • 2006 — 2010 рр. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Захист інформації» інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології, доцент, професор.
 • З 2010 дотепер Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Безпека інформаційних технологій» інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології, завідувач кафедри, професор.

Участь в освітніх та наукових структурах

 • Член Вченої ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.
 • Член Вченої ради НУ «Львівська політехніка».
 • Член редколегії Вісника НУ «Львівська політехніка» — «Автоматика, вимірювання та керування».
 • Член експертної ради з національної та інформаційної безпеки при Акредитаційній комісії України з акредитації вищих навчальних закладів.
 • Член секції наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Інформатика та кібернетика».
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.052.18 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.21 — системи захисту інформації.
 • Член спеціалізованої вченої ради К58.082.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota Lvivskoji oblasnoji derzhavnoji administraciji.JPG.JPG Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації 2009 р.

Напрямки наукової роботи

Напрямок науково-інженерних досліджень: інформаційно-вимірювальна техніка: засоби опрацювання імпульсних сигналів в реальному масштабі часу, число-імпульсні функціональні перетворювачі, пристрої для вимірювання частотно-часових параметрів сигналів, дозиметричні пристрої, синтезатори частоти; генератори псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей.

Основні навчальні дисципліни:

 • Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комунікаційних систем;
 • Електроніка;
 • Обчислювальна техніка.

Основні публікації

Кількість наукових публікацій: понад 170.

 1. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів: Монографія /Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, В.О. Хорошко, А.М. Бісик, Р.Т. Смук, Ю.Б. Сторонський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 200 с.
 2. Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Мороз Л.В. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв’язками: Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 — 244 с.
 3. Мандрона М.Н., Максымовыч В.Н. Исследование статистических характеристик модифицированных генераторов Фибоначчи. Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал. НАН Украины, Киев, 2014, № 6. — С. 83-87.
 4. M. Mandrona, V. Maksymovych, O. Harasymchuk, Y. Kostiv. Generator of pseudorandom bit sequence with increased cryptographic security // Metallurgical and Mining Industry: Scientific and technical journal. — 2014. — № 5. — P. 25–30.
 5. Y. Kostiv, M. Mandrona, V. Maksymovych, O. Harasymchuk. Examination of multi link generators of pseudorandom sequences built using R-blocks // Sustainable development : International journal. -Varna. — 2014. — № 18. — P. 110–118.
 6. Костів Ю. М., Мандрона М. М., Максимович В. М., Гарасимчук О. І. Модифікація адитивного генератора Фібоначчі з запізненням // Сучасний захист інформації. — 2014. — № 2. — C. 56–62.
 7. Максимович В.М., Баран Р.Д. Визначення технологічної доцільності логарифмічного число-імпульсного функціонального перетворювача зі змінною розрядністю. Вісник НУ «Львівська політехніка» — «Автоматика, вимірювання та керування». — № 741, 2012. — С. 59-63.
 8. Максимович В.М., Бісик А.М., Герасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Смук Р.Т., Сторонський Ю.Б., Хорошко В.О. Генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів. Патент України на винахід № 91068. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 25.06.2010

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 219

тел.: +38 (032) 258-30-77

E-mail: volodymyr.maksymovych@gmail.com