М'яус Ольга Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:08, 17 травня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = М’яус Ольга Миколаївна | Зображення (фото) = Mjaus.jpg‎ | Підпис зображення (...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


М’яус Ольга Миколаївна
Mjaus.jpg
к.ф-м.н., старший викладач
Дата народження 31 серпня 1976 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів цілі функції, функції аналітичні в одиничномукрузі. Зростання аналітичних функцій.
Кваліфікаційний рівень .
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівськаполітехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математикита фундаментальних наук

М’яус Ольга Миколаївна — кандидат фізико-математичнихнаук,старший викладач кафедри вищоїматематики,Інститутуприкладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 31 серпня 1976 року.

Тема дисертації: Операторнечислення на алгебрах Вінера функцій нескінченної кількості змінних [Текст] : дис.... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / М’яус Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч.закл. «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». — Івано-Франківськ, 2012. —150 с.

З 2012 р. — старший викладач кафедри вищоїматематики

Навчальна робота

В університеті читає курси

математичний аналіз

лінійна алгебра та аналітична геометрія

диференціальні рівняння

теорія ймовірностей та математична статистика

теорія функцій комплексної змінної та операційне числення

математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

Lozynska V., Myaus O. On Fourier transformation ofexponential type distributions // Міжнародна наукова конференція «Математичнийаналіз і диференціальні рівняння та їх застосування». Матеріали конференції.Ужгород, 18-23 вересня 2006 p. C. 160-161.

Лозинська В., М’яус О. Операторне числення еліптичних операторів// Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, 24-28вересня 2007 р., м. Дрогобич. — Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,2007. — С.169.

Лозинська В., М’яус О. Перетворення Фур’є і згорткаузагальнених функцій експоненціального типу. // IІ міжнародна науковаконференція «Сучасні проблеми механіки і математики» (25-29 травня 2008 р., м.Львів). — Матеріали конференції- С. 73-75

Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення взгорткових алгебрах узагальнених функцій експоненціального типу // Науковийвісник Чернівецького університету. Математика. −2007, в. 349.-С.79-82.

Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення длярегулярних еліптичних диференціальних операторів // Вісник Львівськогоуніверситету. Серія механіко-математична. −2008, в. 69.-С. 178-185.

Lozynska V., Myaus O. Functional calculus of exponentialtype distributions // Тези міжнародної конференції «Аналіз і топологія». 26травня-7 червня 2008 р. м. Львів С.35-36.

Olga Myaus «The Hillie-Philips fiinctional calculum onwiever algebras of infinity many variables» // Тези міжнародної конференції«Нескінченновимірний аналіз і топологія», 27 травня-1 червня 2009 р., м.Івано-Франківськ, с. 101-102

Myaus Olga Fuctional calculus on a Wiener type algebra ofanalytic functions of infinity many variables // Вісник Львівськогонаціонального університету ім. Ів. Франка. Серія механіко-математична. — 2012.— вип. 76. — С. 231-237

Myaus O.M. Fuctional calculus on a Wiener type algebra ofanalytic functions of infinity many variables. // Тези доп. Internationalconference dedicated to the 120thanniversary of Stephan Banach. — Lviv, 17-21September, 2012. — P. 26

Методичні розробки:

Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А.,Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яусО.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. — Завдання дорозрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчанняспеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів: Вид-во НУ«Львівська політехніка», 2007.-28 с.

Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М.,Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., КлапчукМ.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальнізавдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ«Львівська політехніка», 2008 р.

Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І.,Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я.Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентівінженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008 р., −53 стор.

Каленюк П.І., Гошко Л.В., Томецька С.І., Сорокатий М.І.,Андрусяк І.В., Бродяк О.Я., М’яус О.М. Ряди . Методичні вказівки та завданнядля студентів інженерно-технічних спеціальностей, — Львів: Вид-во НУ «Львівськаполітехніка», 2009 р.- 48 стор.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com