Відмінності між версіями «Луцюк Ірина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Луцюк Ірина Володимирівна '''— кандидат технічних наук, доцент [[Кафедра хімічної технології силікатів|кафедри хімічної технології силікатів]],  [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] .
+
''' Луцюк Ірина Володимирівна ''' — кандидат технічних наук, доцент [[Кафедра хімічної технології силікатів|кафедри хімічної технології силікатів]],  [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] .
 
== Загальна інформація ==
 
== Загальна інформація ==
 
Дата народження: 23 травня 1975 року.
 
Дата народження: 23 травня 1975 року.
 
   
 
   
 
'''Освіта:'''
 
'''Освіта:'''
+
* [[Державний університет «Львівська політехніка» ]]  ,1998 р.  
[[Державний університет «Львівська політехніка» ]]  ,1998 р.  
+
* Дата захисту кандидатської дисертації 20.12.2005 р. Тема дисертації — Керамзитовий гравій покращеної якості з використанням сапонітової породи [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.11 /Луцюк Ірина Володимирівна; [[Національний університет «Львівська політехніка»]] . — Л., 2005. — 157 арк.: рис., табл. — арк. 125-144
+
  Науковий керівник — доктор технічних наук, професор  [[Гивлюд Микола Миколайович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка» ]]
Дата захисту кандидатської дисертації 20.12.2005 р.
+
 
+
* Дата захисту докторської дисертації — 17.10.2016 р.Тема дисертації — Фізико-хімічні основи технологій хімічномодифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення:  дис. д-ра техн. наук: 05.17.11 / Луцюк Ірина Володимирівна; Національний ун-т «Львівськаполітехніка». — Л., 2016. — 332 арк.
Тема дисертації — Керамзитовий гравій покращеної якості з використанням сапонітової породи [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.11 /Луцюк Ірина Володимирівна ; [[Національний університет «Львівська політехніка» ]]
+
  Науковий консультант — доктор технічних наук, професор [[Вахула Ярослав Іванович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
. — Л., 2005. — 157 арк.: рис., табл. — арк. 125-144
+
   
+
Науковий керівник — доктор технічних наук, професор  [[Гивлюд Микола Миколайович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка» ]]
+
  
 
== Навчально-методична робота==
 
== Навчально-методична робота==
 
'''Лекційні курси: '''
 
'''Лекційні курси: '''
Матеріалознавство силікатів
+
* Матеріалознавство силікатів
 
+
* Технологія силікатів
Технологія виробництва в'яжучих матеріалів та виробів на їх основ
+
* Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 
+
* Хімічна технологія тонкої,технічної кераміки та вогнетривів
 
==Наукова діяльність==
 
==Наукова діяльність==
Напрямок і тема наукових досліджень — Фізико-хімічні основи золь-гель технології склопокрить та функціональних порошків  
+
Напрямок і тема наукових досліджень — Фізико-хімічні основи золь-гель технології функціональних порошків.
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
Кристалізація гель-порошків форстеритового складу з додатком йонів Cr3+ / Д. Борщишин, І. В. Луцюк // I Междунар. конф. студентов,аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. —Харьков, 2009. — C. 5.
+
# Кристалізація гель-порошків форстеритового складу з додатком йонів Cr3+ / Д. Борщишин, І. В. Луцюк // I Междунар. конф. студентов,аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. —Харьков, 2009. — C. 5.
+
# Синтез алюмомагнезиальной высокодисперсной шпинелицитратно-гелевым методом / И. Д. Борщишин, И. В. Луцюк, [[Вахула Ярослав Іванович|Я. И. Вахула]], В. В.Кочубей // Огнеупоры и техн. керамика. — 2009. — № 10. — С. 32-34.
Синтез алюмомагнезиальной высокодисперсной шпинелицитратно-гелевым методом / И. Д. Борщишин, И. В. Луцюк, [[Вахула Ярослав Іванович|Я. И. Вахула]], В. В.Кочубей // Огнеупоры и техн. керамика. — 2009. — № 10. — С. 32-34.
+
# Структурні перетворення порошку форстериту в присутності йонів Cr3+ / І. Д. Борщишин, І. В. Луцюк, В. В. Кочубей, Д. І. Соляк // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів. політехніки]], 2009. — С. 251-254. —(Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 644). -Бібліогр.: 5 назв.
+
# Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gelmethod / Ya. Vakhyla, I. Borshchyshyn, I. Lutsyuk // Oxide materials forelectronic engineering — fabrication, properties and application : book ofabstr. of Intern. sci. workshop, June 22-26, 2009, Lviv, Ukraine / Lviv
Структурні перетворення порошку форстериту в присутності йонів Cr3+ / І. Д. Борщишин, І. В. Луцюк, В. В. Кочубей, Д. І. Соляк // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів. політехніки]], 2009. — С. 251-254. —(Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 644). -Бібліогр.: 5 назв.
+
# Солоха І.В., Семеген Р.І., Луцюк І.В. Вплив структури гранулкерамзиту на їх напружений стан // Вісник [[Державний університет «Львівська політехніка»|ДУ «Львівська політехніка»]], «Хімія,технологія речовин та їх застосування». — 1997. — № 332. — С. 247-250.
+
# Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В. Керамзитовий гравій для теплоізоляційних жаростійких бетонів // Вісник [[Державний університет «Львівська політехніка»|ДУ «Львівська політехніка»]], «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 395. — С. 20-22.
Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gelmethod / Ya. Vakhyla, I. Borshchyshyn, I. Lutsyuk // Oxide materials forelectronic engineering — fabrication, properties and application : book ofabstr. of Intern. sci. workshop, June 22-26, 2009, Lviv, Ukraine / Lviv
+
# Луцюк І.В. Вплив сапонітової породи на зміну структурноїв’язкості легкотопких глин при нагріванні // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]],«Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 414. — С. 52-55.
+
# Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В.Дилатометричні дослідження керамзиту із глиносапонітових мас // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]], «Хімія, технологія речовин та їх застосування». —2001. — № 426. — С.40-42.
[[Солоха Іван Володимирович|Солоха І.В]]., [[Семеген Роман Іванович|Семеген Р.І.]], Луцюк І.В. Вплив структури гранулкерамзиту на їх напружений стан // Вісник [[Державний університет «Львівська політехніка»|ДУ «Львівська політехніка»]], «Хімія,технологія речовин та їх застосування». — 1997. — № 332. — С. 247-250.
+
# М.М. Гивлюд, І.В. Луцюк, І.В. Солоха, М.Г. Пона  Характеристика фізико-хімічних процесів випалу сапонітової породи // Вопросы химии и химической технологии. — 2002. — № 4. — С. 49-51.
+
# Патент України 38033 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення пористого заповнювача / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000052851; Заявлено 19.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. — С.373.
[[Гивлюд Микола Миколайович|Гивлюд М.М.]], [[Солоха Іван Володимирович|Солоха І.В.]], [[Пона Мирон Григорович|Пона М.Г.]], Луцюк І.В. Керамзитовий гравій для теплоізоляційних жаростійких бетонів // Вісник [[Державний університет «Львівська політехніка»|ДУ «Львівська політехніка»]], «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 395.— С. 20-22.
+
# Патент України 46967 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення керамзитового гравію / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000127215; Заявлено 15.12.2000; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. — С.418.
+
# Yaroslav Vahula, Khrystyna Besaha, Iryna Lutsyuk. Surface modification of titanium (IV) oxide sol-gel powders by sulfur //Chemistry & Сhemical Technology. — 2012. — Vol.6, No.4. — Р. 431-434.
Луцюк І.В. Вплив сапонітової породи на зміну структурноїв’язкості легкотопких глин при нагріванні // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]],«Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 414. — С. 52-55.
+
# Вахула Я.И., Луцюк И.В., Борщишин И.Д., Бесага К.С. Керамические оксидные порошки. Синтез и основы их модифицирования //Огнеупоры и техническая керамика. — Москва, 2013. № 7-8. — С.37-42.
+
# Lutsyuk І.Adsorptive Modificationof High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate/ I. Lutsyuk,Ya. Vakhula, V.Levytskyi, L.Zhuk // Chemistry & Сhemical Technology. — 2014. — Vol.8, No.3. — Р. 261-264.
[[Гивлюд Микола Миколайович|Гивлюд М.М.]], [[Солоха Іван Володимирович|Солоха І.В.]], [[Пона Мирон Григорович|Пона М.Г.]], Луцюк І.В.Дилатометричні дослідження керамзиту із глиносапонітових мас // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]], «Хімія, технологія речовин та їх застосування». —2001. — № 426. — С.40-42.
+
# Sol-Gel-Prepared Nanoparticles of Mixed Praseodymium Cobaltites-Ferrites [Electronic resource]/ O. Pekinchak, L. Vasylechko, I.Lutsyuk, Ya. Vakhula, Yu. Prots, W. Carrillo-Cabrera // Nanoscale Research Letters (2016). — Аvailableonline 9 February 2016.— Режим доступу до журн.: http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1295-y
+
# Impedance characterization of Cr3+, Y3+ and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol—gel method [Electronic resource]/I. Karbovnyk, I.Borshchyshyn, Ya. Vakhula, I. Lutsyuk, H. Klym, I. Bolesta// Ceramics International. — 2016. — Vol. 42, No. 7. — Р. 8501–8504.
[[Гивлюд Микола Миколайович|М.М. Гивлюд]], І.В. Луцюк, [[Солоха Іван Володимирович|І.В. Солоха]], [[Пона Мирон Григорович|М.Г. Пона]] Характеристика фізико-хімічних процесів випалу сапонітової породи // Вопросы химии и химической технологии. — 2002. — № 4. — С. 49-51.
+
+
Патент України 38033 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення пористого заповнювача / Луцюк І.В., [[Гивлюд Микола Миколайович|Гивлюд М.М.]], [[Солоха Іван Володимирович|Солоха І.В.]], [[Пона Мирон Григорович|Пона М.Г.]] — № 2000052851; Заявлено 19.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. — С.373.
+
+
Патент України 46967 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення керамзитового гравію / Луцюк І.В., [[Гивлюд Микола Миколайович|Гивлюд М.М.]], [[Солоха Іван Володимирович|Солоха І.В.]], [[Пона Мирон Григорович|Пона М.Г.]] — № 2000127215; Заявлено 15.12.2000; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. — С.418.
+
 
==Контакти==
 
==Контакти==
 
пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114
 
пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Версія за 11:29, 18 листопада 2016

Луцюк Ірина Володимирівна
Lucuk iv.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 23 травня 1975 року.
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні основи золь-гель технології склопокрить та функціональних порошків
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гивлюд Микола Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Луцюк Ірина Володимирівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження: 23 травня 1975 року.

Освіта:

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор  Гивлюд Микола Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка» 
 • Дата захисту докторської дисертації — 17.10.2016 р.Тема дисертації — Фізико-хімічні основи технологій хімічномодифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення: дис. д-ра техн. наук: 05.17.11 / Луцюк Ірина Володимирівна; Національний ун-т «Львівськаполітехніка». — Л., 2016. — 332 арк.
 Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Матеріалознавство силікатів
 • Технологія силікатів
 • Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічна технологія тонкої,технічної кераміки та вогнетривів

Наукова діяльність

Напрямок і тема наукових досліджень — Фізико-хімічні основи золь-гель технології функціональних порошків.

Вибрані публікації

 1. Кристалізація гель-порошків форстеритового складу з додатком йонів Cr3+ / Д. Борщишин, І. В. Луцюк // I Междунар. конф. студентов,аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. —Харьков, 2009. — C. 5.
 2. Синтез алюмомагнезиальной высокодисперсной шпинелицитратно-гелевым методом / И. Д. Борщишин, И. В. Луцюк, Я. И. Вахула, В. В.Кочубей // Огнеупоры и техн. керамика. — 2009. — № 10. — С. 32-34.
 3. Структурні перетворення порошку форстериту в присутності йонів Cr3+ / І. Д. Борщишин, І. В. Луцюк, В. В. Кочубей, Д. І. Соляк // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 251-254. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). -Бібліогр.: 5 назв.
 4. Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gelmethod / Ya. Vakhyla, I. Borshchyshyn, I. Lutsyuk // Oxide materials forelectronic engineering — fabrication, properties and application : book ofabstr. of Intern. sci. workshop, June 22-26, 2009, Lviv, Ukraine / Lviv
 5. Солоха І.В., Семеген Р.І., Луцюк І.В. Вплив структури гранулкерамзиту на їх напружений стан // Вісник ДУ «Львівська політехніка», «Хімія,технологія речовин та їх застосування». — 1997. — № 332. — С. 247-250.
 6. Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В. Керамзитовий гравій для теплоізоляційних жаростійких бетонів // Вісник ДУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 395. — С. 20-22.
 7. Луцюк І.В. Вплив сапонітової породи на зміну структурноїв’язкості легкотопких глин при нагріванні // Вісник НУ «Львівська політехніка»,«Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 414. — С. 52-55.
 8. Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В.Дилатометричні дослідження керамзиту із глиносапонітових мас // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування». —2001. — № 426. — С.40-42.
 9. М.М. Гивлюд, І.В. Луцюк, І.В. Солоха, М.Г. Пона Характеристика фізико-хімічних процесів випалу сапонітової породи // Вопросы химии и химической технологии. — 2002. — № 4. — С. 49-51.
 10. Патент України 38033 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення пористого заповнювача / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000052851; Заявлено 19.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. — С.373.
 11. Патент України 46967 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення керамзитового гравію / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000127215; Заявлено 15.12.2000; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. — С.418.
 12. Yaroslav Vahula, Khrystyna Besaha, Iryna Lutsyuk. Surface modification of titanium (IV) oxide sol-gel powders by sulfur //Chemistry & Сhemical Technology. — 2012. — Vol.6, No.4. — Р. 431-434.
 13. Вахула Я.И., Луцюк И.В., Борщишин И.Д., Бесага К.С. Керамические оксидные порошки. Синтез и основы их модифицирования //Огнеупоры и техническая керамика. — Москва, 2013. № 7-8. — С.37-42.
 14. Lutsyuk І.Adsorptive Modificationof High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate/ I. Lutsyuk,Ya. Vakhula, V.Levytskyi, L.Zhuk // Chemistry & Сhemical Technology. — 2014. — Vol.8, No.3. — Р. 261-264.
 15. Sol-Gel-Prepared Nanoparticles of Mixed Praseodymium Cobaltites-Ferrites [Electronic resource]/ O. Pekinchak, L. Vasylechko, I.Lutsyuk, Ya. Vakhula, Yu. Prots, W. Carrillo-Cabrera // Nanoscale Research Letters (2016). — Аvailableonline 9 February 2016.— Режим доступу до журн.: http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1295-y
 16. Impedance characterization of Cr3+, Y3+ and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol—gel method [Electronic resource]/I. Karbovnyk, I.Borshchyshyn, Ya. Vakhula, I. Lutsyuk, H. Klym, I. Bolesta// Ceramics International. — 2016. — Vol. 42, No. 7. — Р. 8501–8504.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: sylikat@lp.edu.ua