Відмінності між версіями «Лотошинська Наталія Дмитрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 51: Рядок 51:
 
Знання мов: Українська, Російська, Польська — відмінний рівень;  Англійська — добрий рівень;
 
Знання мов: Українська, Російська, Польська — відмінний рівень;  Англійська — добрий рівень;
 
   
 
   
Досвід 18 років педагогічної та наукової діяльності
+
Досвід більше 20 років педагогічної та наукової діяльності
 
   
 
   
 
'''Освіта'''
 
'''Освіта'''
Рядок 73: Рядок 73:
 
'''Курси, які викладає:'''
 
'''Курси, які викладає:'''
 
* Додрукарське опрацювання інформації
 
* Додрукарське опрацювання інформації
* Матеріалознавство
+
* Основи видавничої та друкарської справи
 +
* Теорії кольору і кольоровідтворення
 +
* Сучасні поліграфічні матеріали
 +
* 3D графіка
 +
 
 
==Наукові інтереси==
 
==Наукові інтереси==
 
* наукові дослідження в галузі технологій друкарства та програмного середовища для виготовлення та обліку фарбових сумішей
 
* наукові дослідження в галузі технологій друкарства та програмного середовища для виготовлення та обліку фарбових сумішей
Рядок 83: Рядок 87:
 
# [[Ізонін Іван Вікторович| Ізонін І.В.]], Лотошинська Н. Д. Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 
# [[Ізонін Іван Вікторович| Ізонін І.В.]], Лотошинська Н. Д. Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|Roman Tkachenko]], [[Ізонін Іван Вікторович| Ivan Izonin]], Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org  
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|Roman Tkachenko]], [[Ізонін Іван Вікторович| Ivan Izonin]], Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org  
 +
# Mariya Nazarkevych, Nataliia Lotoshynska, Vasyl Brytkovskyi, Serhii Dmytruk, Vasyl Dordiak, Іryna Pikh. Biometric Identification System with Ateb-Gabor Filtering // 2019 IEEE Xth International Scientific and Practical Conference ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES (ELIT-2019) September 16-18.
 +
# Ковальчук А. М. Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень / Ковальчук А.М., Лотошинська Н. Д. // Вісник НУ «ЛП» «Компютерні системи та мережі». – 2018. – № 905
 +
# Маїк Л.Я. Сторітелінг в інфографіці як спосіб виокремлення в інформаційному шумі / Маїк Л. Я., Лотошинська Н. Д., Гавриш Б. M. // УАД. Наукові записки. – 2019. – № 1 (58). – C. 40- 47.
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|R. Tkachenko]], [[Ізонін Іван Вікторович| I. Izonin]], P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|R. Tkachenko]], [[Ізонін Іван Вікторович| I. Izonin]], P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 
# Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., [[Ізонін Іван Вікторович| Ізонін І.В.]], [[Ковальчук Анатолій Михайлович|Ковальчук А.М.]], Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 
# Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., [[Ізонін Іван Вікторович| Ізонін І.В.]], [[Ковальчук Анатолій Михайлович|Ковальчук А.М.]], Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
Рядок 88: Рядок 95:
 
# Поліграфічні матеріали : Підручник для студ. вищ. навч.закладів, що навч. за спец. «Видавничо-поліграфічна справа» / Жидецький, Юрій Цезарійович, Лазаренко, Олександр Володимирович, Лотошинська, Наталія Дмитрівна, Маїк, Володимир Зіновійович, 2001, Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти, Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України , 328с.,ISBN 966-7760-35-9
 
# Поліграфічні матеріали : Підручник для студ. вищ. навч.закладів, що навч. за спец. «Видавничо-поліграфічна справа» / Жидецький, Юрій Цезарійович, Лазаренко, Олександр Володимирович, Лотошинська, Наталія Дмитрівна, Маїк, Володимир Зіновійович, 2001, Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти, Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України , 328с.,ISBN 966-7760-35-9
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909а
+
вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909б
 
   
 
   
 
Tел.: +38 (032) 258-27-79
 
Tел.: +38 (032) 258-27-79

Версія за 13:29, 2 січня 2020

Лотошинська Наталія Дмитрівна
L foto.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 1 травня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater УПІ ім. Ів. Федорова
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність Технологія поліграфічної промисловості, хімія
Галузь наукових інтересів технологія друкарства та програмного середовища для виготовлення та обліку фарбових сумішей
Кваліфікаційний рівень Інженер-технолог поліграфічної промисловості
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Лотошинська Наталія Дмитрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 1 травня 1970 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Польська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень;

Досвід більше 20 років педагогічної та наукової діяльності

Освіта

1998 р. - К.т.н. Кандидат наук(технічні науки), Українська академія друкарства

Дисертація. Спеціальність 05.05.01: «Машиниі процеси поліграфічного виробництва» (Тема: «Оптимізація друкарсько- технологічних параметрів чорних газетних фарб [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.01 /Лотошинська Наталія Дмитрівна ; Українська академія друкарства. — Л., 1998. —137 л. — л. 121-130.»)

1987-1992 р.р. - УПІ ім. Ів.Федорова, технологічний факультет, Технологія поліграфічної промисловості, хімія, Інженер-технолог поліграфічної промисловості

Професійна діяльність:

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів в області видавничо-друкарських процесів

Курси, які викладає:

 • Додрукарське опрацювання інформації
 • Основи видавничої та друкарської справи
 • Теорії кольору і кольоровідтворення
 • Сучасні поліграфічні матеріали
 • 3D графіка

Наукові інтереси

 • наукові дослідження в галузі технологій друкарства та програмного середовища для виготовлення та обліку фарбових сумішей
 • наукові дослідження в галузі друкарських технологій та матеріалів плоского офсетного друку
 • розробка вимог та методології підбору дисперсійної основи друкарських фарб, моделювання та оптимізація складуй друкарсько-технологічних властивостей фарб

Вибрані публікації

 1. Ізонін І.В., Лотошинська Н. Д. Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 2. Roman Tkachenko, Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org
 3. Mariya Nazarkevych, Nataliia Lotoshynska, Vasyl Brytkovskyi, Serhii Dmytruk, Vasyl Dordiak, Іryna Pikh. Biometric Identification System with Ateb-Gabor Filtering // 2019 IEEE Xth International Scientific and Practical Conference ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES (ELIT-2019) September 16-18.
 4. Ковальчук А. М. Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень / Ковальчук А.М., Лотошинська Н. Д. // Вісник НУ «ЛП» «Компютерні системи та мережі». – 2018. – № 905
 5. Маїк Л.Я. Сторітелінг в інфографіці як спосіб виокремлення в інформаційному шумі / Маїк Л. Я., Лотошинська Н. Д., Гавриш Б. M. // УАД. Наукові записки. – 2019. – № 1 (58). – C. 40- 47.
 6. R. Tkachenko, I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 7. Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., Ізонін І.В., Ковальчук А.М., Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 8. Ентропійні характеристики під час побудови фільтрації за параметром наборів однотипних зображень / Д. Д. Пелешко, Н. Д. Лотошинська, Н.О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. —Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 261-266. -Бібліогр.: 5 назв.
 9. Поліграфічні матеріали : Підручник для студ. вищ. навч.закладів, що навч. за спец. «Видавничо-поліграфічна справа» / Жидецький, Юрій Цезарійович, Лазаренко, Олександр Володимирович, Лотошинська, Наталія Дмитрівна, Маїк, Володимир Зіновійович, 2001, Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти, Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України , 328с.,ISBN 966-7760-35-9

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909б

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: itvs.ikni@gmail.com, ikni_info@lp.edu.ua