Литвин Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 00:20, 23 вересня 2012, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | ім'я = Литвин Ірина Володимирівна | оригінал імені = | жінка =...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Литвин Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи


Коротка історія

Литвин І.В. з відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію. Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)). Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.

Основні публікації

1. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.

2. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 168 с.

3. Литвин І.В. Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8

4. Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.

5. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]. – Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.

6. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра / за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха [З.Б. Гук, О.Я. Загорецька, Б.І. Іличок, А.Я. Клап, Т.В. Лебідь, І.В. Литвин, Л.С. Лісовська, М.М. Мамчин, Л.М. Полякова]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 292 с.

7. Литвин І. В. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №1. – С. 126-135.

8. Литвин І.В. Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. – Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. – C. 62-75.

9. Литвин І. В. Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2008. - №624. - С. 191-199.

10. Литвин І. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». - 2008. - №1. - С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». - 2007. - № 25. - С. 198-204.

12. Литвин І. В. Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». - 2007. - №6, Т. 3(101). – С. 265-269.

13. Литвин І. В. Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2007. – № 606. – С. 39-45.

14. Литвин І.В. Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2009. - №647. - С. 87-92.

15. Литвин І. В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2009. - №657. - С. 411-416.

16. Литвин І. В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2010. - №682. - С. 229-237.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка” ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації №0107U000837).

Наукові інтереси

Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.

Основні курси лекцій

Міжнародний венчурний менеджмент, міжнародна венчурна діяльність, міжнародна економіка.

Контактна інформація

e-mail: iryna-lytvyn@rambler.ru