Відмінності між версіями «Литвин Ірина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показано 3 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б =  Литвин Ірина Володимирівна
 
| П.І.Б =  Литвин Ірина Володимирівна
| Зображення (фото) = Литвин.jpg ‎           
+
| Зображення (фото) = Литвин І В.jpg ‎           
 
| Підпис зображення (фото) =к.е.н.,  доцент
 
| Підпис зображення (фото) =к.е.н.,  доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
 
| Дата народження =   
 
| Дата народження =   
| Місце народження =  м. Львів
+
| Місце народження =   
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
 
| Місце смерті =
 
| Місце смерті =
Рядок 23: Рядок 23:
 
| Національність =
 
| Національність =
 
| Alma mater = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
| Alma mater = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
| Дата закінчення = 2004 р.
+
| Дата закінчення =
 
| Спеціальність  = «Міжнародна економіка»
 
| Спеціальність  = «Міжнародна економіка»
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств  
+
| Галузь наукових інтересів = розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент
 
| Кваліфікаційний рівень =  магістра з економіки і підприємництва
 
| Кваліфікаційний рівень =  магістра з економіки і підприємництва
 
| Науковий ступінь =  кандидат  економічнх наук
 
| Науковий ступінь =  кандидат  економічнх наук
Рядок 44: Рядок 44:
 
}}  
 
}}  
  
''' Литвин Ірина Володимирівна''' —  кандидат економічних нак, доцент     [[Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва |кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
''' Литвин Ірина Володимирівна''' —  кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».  
  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 +
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.
 +
Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.
 +
Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)).
 +
Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.
  
 +
===Навчальна  робота===
 +
'''Дисципліни, які викладає: '''
 +
*міжнародна економіка,
 +
*міжнародна венчурна діяльність,
 +
*управління інвестиційним та венчурним бізнесом,
 +
*основи міжнародного венчурного бізнесу.
  
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.  
+
===Науково-дослідна робота===
 +
''Наукові інтереси:'' 
 +
Наукові інтереси: розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент.
  
Здобула повну вищу освіту в [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національному університеті «Львівська політехніка»]] за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. (2004 р.)
+
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
 +
 +
Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 100 наукових праць: 1 підручник, 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях.
  
Навчалася в аспірантурі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].  
+
 +
===Вибрані публікації===
 +
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
  
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування))
+
1 Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 412 с.
  
Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].  
+
2 Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.  
  
Активно займається науковою діяльністю
+
3 Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с.
  
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.
+
4 Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.
  
===Навчальна  робота===
+
5 Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.
'''Дисципліни, які викладає: '''
+
  
Міжнародний венчурний менеджмент,
+
6 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2015. - 354 с.
  
міжнародна венчурна діяльність,
+
7 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.
  
міжнародна економіка
+
8 Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.
  
===Науковоj-дослідна робота===
+
9 Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с.  
Наукові інтереси Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.
+
  
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
+
10 Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с.  
+
===Вибрані публікації===
+
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
+
  
 +
11 Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168с. Укр. мова.
  
1.   Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
+
12 Литвин І. В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету/ І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Проблеми економіки та управління”. - 2012. - №725. - С. 305-312.
  
2.   Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2011. — 168 с.
+
13 Литвин І. В. Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – №  769. – C. 167–174.
  
3.  Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8
+
14 Литвин І. В. Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – C. 39–43.
  
4.  Креативний менеджмент: [навч. посібник] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], [[Князь Святослав Володимирович|С.В. Князь]], І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2010. — 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.
+
15 Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 179–191.
  
5. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.
+
16 Литвин І. В. Особливості заcнування та розвитку ІТ-стартапів // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – С. 799 – 805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5533.
  
6. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] на рівень магістра / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю.Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З.Г. Піха]] [[[Гук Зорислава Богданівна|З.Б. Гук]], [[Загорецька Олена Ярославівна|О.Я. Загорецька]], [[Іличок Богдан Іванович|Б.І. Іличок]], А.Я. Клап, [[Лебідь Тетяна Вікторівна|Т.В. Лебідь]], І.В. Литвин, [[Лісовська Лідія Степанівна|Л.С. Лісовська]], [[Мамчин Мирослава Михайлівна|М.М. Мамчин]], Л.М. Полякова]. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2012. — 292 с.
+
17 Литвин І. В., Мельник* А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини // Науковий журнал "Молодий вчений". – 2018. – №4 (56) (квітень) 2018 р. С. 799-805. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/185.pdf
  
7. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
+
18 Литвин І.В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність [Електронний ресурс]. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №1 (65) (січень). С. 476 - 482 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/01/266.pdf
  
8.  Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. — Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. — C. 62-75.
+
19 Литвин І.В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування [Електронний ресурс] Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11 (63) (листопад). - С. 1148-1153. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/266.pdf
  
9.   Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2008. — № 624. С. 191-199.
+
20 Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних систем [Електронний ресурс]. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). – 2019. – №1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/issue/view/10632
  
10.  Венчурні підприємства «spin-off» та «spin-out» в системі підприємницької діяльності університетів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Кузьмін]], І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». — 2008. — № 1. — С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». — 2007. — № 25. С. 198-204.
+
21 Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів: НЛТУ України. - 2011. – вип. 21.7 - С. 360-364.
  
11.   Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». — 2007. — № 6, Т. 3(101). С. 265-269.
+
22 Литвин І. В. Особливості активізування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на прикладі ПАТ «Концерн Хлібпром») / І.В. Литвин, М.А. Дмітрієва // Збірник наукових праць «Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій». – Львів: НАН України, Ін.-т регіональних досліджень. – 2011. – Вип. 6(92). - С. 216-222.
  
12.   Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]] «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. — № 606. С. 39-45.
+
23 Литвин І. В. Перспективні напрями інноваційного розвитку вітчизняних автобусобудівних підприємств / І.В. Литвин, О.Б. Матійце // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль. – 2012. – Вип. 3(29). - С. 183-186.
  
13.   Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. 647. С. 87-92.
+
24 Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні /Литвин І.В., Нек М.О. // Регіональна економіка. – 2013. 2. - С. 81-88.
  
14.   Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 657. — С. 411-416.
+
25 Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів // Молодий вчений. – 2014. – № 6. – C. 157–161.
 +
 
 +
26 Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – №  5 (109). – C. 285–294.
 +
 
 +
27 Литвин І. В., Шпак Н. О., Томашевський* М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 179–187.
 +
 
 +
28 Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
  
15.  Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2010. — № 682. — С. 229-237.
 
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
+
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
  
Тел: +38 (032) 258-21-14 ;  +38 (032) 258-22-89 ;  +38 (032) 258-27-24 ;  +38 (032)258-23-63
+
Тел:   +38 (032) 258-22-89 ;   
  
 
E-mail:  okuzmin@lp.edu.ua
 
E-mail:  okuzmin@lp.edu.ua
  
e-mail: iryna-lytvyn@rambler.ru
+
E-mail: iryna.v.lytvyn@lpnu.ua
 +
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 11:42, 4 жовтня 2019

Литвин Ірина Володимирівна
Литвин І В.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент
Кваліфікаційний рівень магістра з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвин Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію. Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)). Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • міжнародна економіка,
  • міжнародна венчурна діяльність,
  • управління інвестиційним та венчурним бізнесом,
  • основи міжнародного венчурного бізнесу.

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Наукові інтереси: розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)

Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 100 наукових праць: 1 підручник, 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях.


Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.

1 Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 412 с.

2 Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.

3 Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с.

4 Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.

5 Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.

6 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2015. - 354 с.

7 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.

8 Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.

9 Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с.

10 Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с.

11 Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168с. Укр. мова.

12 Литвин І. В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету/ І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Проблеми економіки та управління”. - 2012. - №725. - С. 305-312.

13 Литвин І. В. Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – № 769. – C. 167–174.

14 Литвин І. В. Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – C. 39–43.

15 Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 179–191.

16 Литвин І. В. Особливості заcнування та розвитку ІТ-стартапів // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – С. 799 – 805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5533.

17 Литвин І. В., Мельник* А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини // Науковий журнал "Молодий вчений". – 2018. – №4 (56) (квітень) 2018 р. – С. 799-805. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/185.pdf

18 Литвин І.В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність [Електронний ресурс]. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №1 (65) (січень). – С. 476 - 482 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/01/266.pdf

19 Литвин І.В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування [Електронний ресурс] Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11 (63) (листопад). - С. 1148-1153. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/266.pdf

20 Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних систем [Електронний ресурс]. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). – 2019. – №1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/issue/view/10632

21 Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів: НЛТУ України. - 2011. – вип. 21.7 - С. 360-364.

22 Литвин І. В. Особливості активізування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на прикладі ПАТ «Концерн Хлібпром») / І.В. Литвин, М.А. Дмітрієва // Збірник наукових праць «Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій». – Львів: НАН України, Ін.-т регіональних досліджень. – 2011. – Вип. 6(92). - С. 216-222.

23 Литвин І. В. Перспективні напрями інноваційного розвитку вітчизняних автобусобудівних підприємств / І.В. Литвин, О.Б. Матійце // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль. – 2012. – Вип. 3(29). - С. 183-186.

24 Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні /Литвин І.В., Нек М.О. // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. - С. 81-88.

25 Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів // Молодий вчений. – 2014. – № 6. – C. 157–161.

26 Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – № 5 (109). – C. 285–294.

27 Литвин І. В., Шпак Н. О., Томашевський* М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 179–187.

28 Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-22-89 ;

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua

E-mail: iryna.v.lytvyn@lpnu.ua