Відмінності між версіями «Литвин Ірина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 5: Рядок 5:
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
 
| Дата народження =   
 
| Дата народження =   
| Місце народження =  м. Львів
+
| Місце народження =   
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
 
| Місце смерті =
 
| Місце смерті =
Рядок 47: Рядок 47:
  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
 
 
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.  
 
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.  
  
Рядок 57: Рядок 55:
 
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування))
 
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування))
  
Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].  
+
''Науковий керівник'' — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].  
  
 
Активно займається науковою діяльністю
 
Активно займається науковою діяльністю
Рядок 65: Рядок 63:
 
===Навчальна  робота===
 
===Навчальна  робота===
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
 
+
* Міжнародний венчурний менеджмент,
Міжнародний венчурний менеджмент,
+
* міжнародна венчурна діяльність,
 
+
* міжнародна економіка
міжнародна венчурна діяльність,
+
===Науково-дослідна робота===  
 
+
''Наукові інтереси:''  Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.
міжнародна економіка
+
 
+
===Науковоj-дослідна робота===  
+
Наукові інтереси Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.
+
  
 
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
 
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
Рядок 80: Рядок 74:
 
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
 
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
  
 
+
# Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
1.  Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
+
# Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2011. — 168 с.
 
+
# Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // [[Львів]]: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8
2.  Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2011. — 168 с.
+
# Креативний менеджмент: [навч. посібник] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], [[Князь Святослав Володимирович|С.В. Князь]], І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2010. — 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.
 
+
# Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.
3.  Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8
+
# Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] на рівень магістра / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю.Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З.Г. Піха]] [[[Гук Зорислава Богданівна|З.Б. Гук]], [[Загорецька Олена Ярославівна|О.Я. Загорецька]], [[Іличок Богдан Іванович|Б.І. Іличок]], А.Я. Клап, [[Лебідь Тетяна Вікторівна|Т.В. Лебідь]], І.В. Литвин, [[Лісовська Лідія Степанівна|Л.С. Лісовська]], [[Мамчин Мирослава Михайлівна|М.М. Мамчин]], Л.М. Полякова]. — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2012. — 292 с.
 
+
# Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
4.  Креативний менеджмент: [навч. посібник] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], [[Князь Святослав Володимирович|С.В. Князь]], І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2010. — 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.
+
# Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. — Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. — C. 62-75.
 
+
# Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2008. — № 624. — С. 191-199.
5. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.
+
# Венчурні підприємства «spin-off» та «spin-out» в системі підприємницької діяльності університетів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Кузьмін]], І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». — 2008. — № 1. — С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». — 2007. — № 25. — С. 198-204.
 
+
# Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». — 2007. — № 6, Т. 3(101). — С. 265-269.
6. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] на рівень магістра / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю.Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З.Г. Піха]] [[[Гук Зорислава Богданівна|З.Б. Гук]], [[Загорецька Олена Ярославівна|О.Я. Загорецька]], [[Іличок Богдан Іванович|Б.І. Іличок]], А.Я. Клап, [[Лебідь Тетяна Вікторівна|Т.В. Лебідь]], І.В. Литвин, [[Лісовська Лідія Степанівна|Л.С. Лісовська]], [[Мамчин Мирослава Михайлівна|М.М. Мамчин]], Л.М. Полякова]. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2012. — 292 с.
+
# Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]] «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. — № 606. — С. 39-45.
 
+
# Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 647. — С. 87-92.
7.  Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
+
# Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 657. — С. 411-416.
 
+
# Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2010. — № 682. — С. 229-237.
8.  Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. — Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. — C. 62-75.
+
 
+
9.  Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2008. — № 624. — С. 191-199.
+
 
+
10.  Венчурні підприємства «spin-off» та «spin-out» в системі підприємницької діяльності університетів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Кузьмін]], І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». — 2008. — № 1. — С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». — 2007. — № 25. — С. 198-204.
+
 
+
11.  Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». — 2007. — № 6, Т. 3(101). — С. 265-269.
+
 
+
12.  Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]] «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. — № 606. — С. 39-45.
+
 
+
13.  Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 647. — С. 87-92.
+
 
+
14.  Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 657. — С. 411-416.
+
 
+
15.  Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2010. — № 682. — С. 229-237.
+
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
+
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
  
 
Тел:  +38 (032) 258-21-14 ;  +38 (032) 258-22-89 ;  +38 (032) 258-27-24 ;  +38 (032)258-23-63  
 
Тел:  +38 (032) 258-21-14 ;  +38 (032) 258-22-89 ;  +38 (032) 258-27-24 ;  +38 (032)258-23-63  

Версія за 14:17, 25 березня 2015

Литвин Ірина Володимирівна
Литвин.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств
Кваліфікаційний рівень магістра з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвин Ірина Володимирівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. (2004 р.)

Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування))

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Активно займається науковою діяльністю

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародний венчурний менеджмент,
 • міжнародна венчурна діяльність,
 • міжнародна економіка

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.

 1. Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
 2. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.
 3. Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8
 4. Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.
 5. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.
 6. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра / за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха [[[Гук Зорислава Богданівна|З.Б. Гук]], О.Я. Загорецька, Б.І. Іличок, А.Я. Клап, Т.В. Лебідь, І.В. Литвин, Л.С. Лісовська, М.М. Мамчин, Л.М. Полякова]. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 292 с.
 7. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
 8. Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. — Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. — C. 62-75.
 9. Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2008. — № 624. — С. 191-199.
 10. Венчурні підприємства «spin-off» та «spin-out» в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». — 2008. — № 1. — С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». — 2007. — № 25. — С. 198-204.
 11. Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». — 2007. — № 6, Т. 3(101). — С. 265-269.
 12. Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. — № 606. — С. 39-45.
 13. Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 647. — С. 87-92.
 14. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. — № 657. — С. 411-416.
 15. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2010. — № 682. — С. 229-237.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua

e-mail: iryna-lytvyn@rambler.ru