Відмінності між версіями «Лисенко Ольга Юріївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 46: Рядок 46:
 
Дата народження:  8 липня 1978 року
 
Дата народження:  8 липня 1978 року
  
Тема дисертації:  Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX-XX століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Лисенко Ольга Юріївна ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]]. [[Інститут архітектури]]. — Л., 2005. — 263 арк.: рис. — арк. 166-192
+
''Тема дисертації:''   Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX-XX століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Лисенко Ольга Юріївна ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]]. [[Інститут архітектури]]. — Л., 2005. — 263 арк.: рис. — арк. 166-192
  
Науковий керівник: кандидат архітектури, професор [[Черкес Богдан Степанович]], завідувач [[Кафедра дизайну та основ архітектури|кафедри дизайну та основ архітектури]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]
+
''Науковий керівник:'' кандидат архітектури, професор [[Черкес Богдан Степанович]], завідувач [[Кафедра дизайну та основ архітектури|кафедри дизайну та основ архітектури]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]
  
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
 
'''Викладає курси:'''
 
'''Викладає курси:'''
 
+
* Проектна графіка
Проектна графіка
+
* Дизайн предметного середовища
 
+
* Основи дизайну предметного середовища
Дизайн предметного середовища
+
* Проектування
 
+
* Основи композиції
Основи дизайну предметного середовища
+
 
+
Проектування
+
 
+
Основи композиції
+
 
=== Наукова робота ===
 
=== Наукова робота ===
 
====Наукові інтереси:  ====
 
====Наукові інтереси:  ====
Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
+
* Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
 
   
 
   
 
===Вибрані публікації, твори===
 
===Вибрані публікації, твори===
Основи дизайну предметного середовища [Текст] : конспект лекцій : для базового напрямку «Дизайн» 6.020207 : [для студ. Ін-ту архіт.] / Лисенко О. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. дизайну та основ архіт. — Львів : Растр-7, 2012. — 149 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці лекцій. — ISBN 978-966-2004-97-
+
# Основи дизайну предметного середовища [Текст] : конспект лекцій : для базового напрямку «Дизайн» 6.020207 : [для студ. [[Інститут архітектури|Ін-ту архіт.]]] / Лисенко О. Ю. ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]], Каф. дизайну та основ архіт. — Львів : Растр-7, 2012. — 149 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці лекцій. — ISBN 978-966-2004-97-
 
+
# Лисенко О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вестибюльних груп приміщень у житлових будинках Львова // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. — КиївЗНДІЕП, 2003. — С. 248-250.
Лисенко О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вестибюльних груп приміщень у житлових будинках Львова // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. — КиївЗНДІЕП, 2003. — С. 248-250.
+
# Лисенко О.Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст. у м.Львові як вираження соціальної ідеології // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]. Архітектура. — Львів, 2004. — № 505. — С.192-196.
 
+
# Лисенко О.Ю. Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.// Вісник ХДАДМ «Мистецтвознавство. Архітектура». — Харків, 2004 — № 3. — С. 86-90.
Лисенко О.Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст. у м.Львові як вираження соціальної ідеології // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів, 2004. — № 505. — С.192-196.
+
# Лисенко О.Ю. Вітраж у львівських кам’яницях на рубежі ХІХ — ХХ століть// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2004. — № 5. — С.239-246.
 
+
# Лисенко О.Ю. Архітектурна організація, конструювання і оздоблення підлог вхідних приміщень у житлових будинках Львова кін.ХІХ — поч.ХХ ст.// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2005. — № 6. — С.191-198.
Лисенко О.Ю. Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.// Вісник ХДАДМ «Мистецтвознавство. Архітектура». — Харків, 2004 — № 3. — С. 86-90.
+
# Лисенко О.Ю. Типи планування вестибюльної групи приміщень в житлових будинках другої пол. ХІХ — поч. ХХ ст. в районі Новий Світ у Львові // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів, 2002. — № 12. — С. 217-219.
 
+
# Лисенко О.Ю. Перспективи розвитку архітектури вхідних приміщень в житлових будинках // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 25-27.06.2003 р. — Київ, 2003. — С. 56.
Лисенко О.Ю. Вітраж у львівських кам’яницях на рубежі ХІХ — ХХ століть// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2004. — № 5. — С.239-246.
+
# Јysenko O., Grankin P. Witraї jako detal architektoniczny w dekoracji traktu wejњciowego lwowskich kamienic koсca XIX i pocz№tku XX wieku // Streszczenia referatуw «Witraї w architekturze — architektura na witraїu», 17-18.10.2003 r. — Wrocіaw, 2003 r. — S.10
 
+
# Лисенко О.Ю. Скульптурна пластика та елементи релігійного характеру у львівських кам’яницях // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ — Львів: Логос, 2004. С.483-489.
Лисенко О.Ю. Архітектурна організація, конструювання і оздоблення підлог вхідних приміщень у житлових будинках Львова кін.ХІХ — поч.ХХ ст.// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2005. — № 6. — С.191-198.
+
# Лисенко О.Ю. Ліфти у житлових будинках Львова ХІХ — ХХ століття // Електроінформ. — Львів, 2004. — № 4. — С.44-45.
 
+
# Лисенко О.Ю. Освітлювальні прилади Львова на зламі ХІХ —ХХ століть (на прикладі громадських просторів) // Електроінформ. — Львів, 2005. — № 3. — С.49.
Лисенко О.Ю. Типи планування вестибюльної групи приміщень в житлових будинках другої пол. ХІХ — поч. ХХ ст. в районі Новий Світ у Львові // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів, 2002. — № 12. — С. 217-219.
+
# Јysenko O.Witraїe w zabytkowych kamienicach Lwowa // Streszczenia referatуw «Witraїe w obiektach zabytkowych», 21-23.10.2005 r. — Malbork, 2005 r. — S.11.
 
+
Лисенко О.Ю. Перспективи розвитку архітектури вхідних приміщень в житлових будинках // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 25-27.06.2003 р. — Київ, 2003. — С. 56.
+
 
+
Јysenko O., Grankin P. Witraї jako detal architektoniczny w dekoracji traktu wejњciowego lwowskich kamienic koсca XIX i pocz№tku XX wieku // Streszczenia referatуw «Witraї w architekturze — architektura na witraїu», 17-18.10.2003 r. — Wrocіaw, 2003 r. — S.10
+
 
+
Лисенко О.Ю. Скульптурна пластика та елементи релігійного характеру у львівських кам’яницях // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ — Львів: Логос, 2004. С.483-489.
+
 
+
Лисенко О.Ю. Ліфти у житлових будинках Львова ХІХ — ХХ століття // Електроінформ. — Львів, 2004. — № 4. — С.44-45.
+
 
+
Лисенко О.Ю. Освітлювальні прилади Львова на зламі ХІХ —ХХ століть (на прикладі громадських просторів) // Електроінформ. — Львів, 2005. — № 3. — С.49.
+
 
+
Јysenko O.Witraїe w zabytkowych kamienicach Lwowa // Streszczenia referatуw «Witraїe w obiektach zabytkowych», 21-23.10.2005 r. — Malbork, 2005 r. — S.11.
+
  
 
=== Контакти ===
 
=== Контакти ===

Поточна версія на 16:40, 3 березня 2015

Лисенко Ольга Юріївна
Doa Lysenko.jpg
к арх., доцент
Дата народження 8 липня 1978 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Лисенко Ольга Юріївна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 8 липня 1978 року

Тема дисертації: Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX-XX століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Лисенко Ольга Юріївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут архітектури. — Л., 2005. — 263 арк.: рис. — арк. 166-192

Науковий керівник: кандидат архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Проектна графіка
 • Дизайн предметного середовища
 • Основи дизайну предметного середовища
 • Проектування
 • Основи композиції

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.

Вибрані публікації, твори

 1. Основи дизайну предметного середовища [Текст] : конспект лекцій : для базового напрямку «Дизайн» 6.020207 : [для студ. Ін-ту архіт.] / Лисенко О. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. дизайну та основ архіт. — Львів : Растр-7, 2012. — 149 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці лекцій. — ISBN 978-966-2004-97-
 2. Лисенко О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вестибюльних груп приміщень у житлових будинках Львова // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. — КиївЗНДІЕП, 2003. — С. 248-250.
 3. Лисенко О.Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст. у м.Львові як вираження соціальної ідеології // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів, 2004. — № 505. — С.192-196.
 4. Лисенко О.Ю. Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.// Вісник ХДАДМ «Мистецтвознавство. Архітектура». — Харків, 2004 — № 3. — С. 86-90.
 5. Лисенко О.Ю. Вітраж у львівських кам’яницях на рубежі ХІХ — ХХ століть// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2004. — № 5. — С.239-246.
 6. Лисенко О.Ю. Архітектурна організація, конструювання і оздоблення підлог вхідних приміщень у житлових будинках Львова кін.ХІХ — поч.ХХ ст.// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2005. — № 6. — С.191-198.
 7. Лисенко О.Ю. Типи планування вестибюльної групи приміщень в житлових будинках другої пол. ХІХ — поч. ХХ ст. в районі Новий Світ у Львові // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів, 2002. — № 12. — С. 217-219.
 8. Лисенко О.Ю. Перспективи розвитку архітектури вхідних приміщень в житлових будинках // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 25-27.06.2003 р. — Київ, 2003. — С. 56.
 9. Јysenko O., Grankin P. Witraї jako detal architektoniczny w dekoracji traktu wejњciowego lwowskich kamienic koсca XIX i pocz№tku XX wieku // Streszczenia referatуw «Witraї w architekturze — architektura na witraїu», 17-18.10.2003 r. — Wrocіaw, 2003 r. — S.10
 10. Лисенко О.Ю. Скульптурна пластика та елементи релігійного характеру у львівських кам’яницях // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ — Львів: Логос, 2004. С.483-489.
 11. Лисенко О.Ю. Ліфти у житлових будинках Львова ХІХ — ХХ століття // Електроінформ. — Львів, 2004. — № 4. — С.44-45.
 12. Лисенко О.Ю. Освітлювальні прилади Львова на зламі ХІХ —ХХ століть (на прикладі громадських просторів) // Електроінформ. — Львів, 2005. — № 3. — С.49.
 13. Јysenko O.Witraїe w zabytkowych kamienicach Lwowa // Streszczenia referatуw «Witraїe w obiektach zabytkowych», 21-23.10.2005 r. — Malbork, 2005 r. — S.11.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 323

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: kafedra.mb@gmail.com ; lysenko.olha@gmail.com