Лемішовська Олеся Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:52, 3 березня 2020, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (публікації, наукова діяльність)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Лемішовська Олеся Степанівна
1979-01-23IMG 0215.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 23 січня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Галузь наукових інтересів вивчення питань щодо оподаткування в банківській сфері.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Лемішовська Олеся Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 23 січня 1979 року.

У 2001 р. закінчила з відзнакою навчання на кафедрі економіки, фінансів та обліку Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2013 р. після закінчення навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління податковим процесом банків» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»

У 2018 р. пройшла стажування в AGH м. Краків, Польща та підвищення кваліфікації у Artifex, м. Бухарест, Румунія.

У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу. Педагогічний стаж — 9 років.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • історія обліку, аналізу та аудиту;
 • облік і звітність у корпораціях;
 • облік та аналіз комерційної діяльності;
 • методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті.

Наукова діяльність

У наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань історії розвитку бухгалтерського обліку.

Вибрані публікації

Авторка більше 70 наукових, 30 навчально-методичних праць.

Співавторка монографій: «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро– та макрорівень» (2017 р.); «Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства» (2018); «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств» (2019).

Співавтор навчальних посібників: «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2018), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність» (2016), «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2015), «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» (2012), «Бухгалтерський облік в Україні» (2010, 2008, 2007), «Бухгалтерський облік та оподаткування» (2010), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування» (2010, 2008), «Контроль і ревізія» (2004, 2002).

Статті у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях:

 1. Лемішовська О.С. Павло Цьомпа (1886-1914) – Львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії) / О.С. Лемішовська // Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання. № 1. – 2018.
 2. Лемішовська О.С. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки / О.С. Лемішовська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ‒ 2018. ‒ Випуск 1-2. – С. 7-18.
 3. Лемішовська О.С. Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик / О.С. Лемішовська // Облік і фінанси. – 2018. ‒ № 1 (3(81)). ‒ С. 45-53.
 4. O. Lemishovska. Financial statements under the economy globalization conditions: conditions and perspectives of the development / Ronek, O. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Volume 5. Number 1. – P.1-8.
 5. Lemishovska_O_S. Economic categories of «amortization» and «depreciation»: the history of accounting concept formation and development O. S. Lemishovska // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol 3, No 5 (2017). – Р.260-267.
 6. Лемішовська О.С. Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах адаптації української облікової системи до міжнародних стандартів / О.С. Лемішовська, А. Петрушина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. «Економічні науки». – 2017. – Випуск 4 (80). – С. 215-227.
 7. Lemishovska O.S. Functional purpose and approaches to building account plans in the historical retrospective / O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 201““7. – Volume 4. Number 2. – P.23-28
 8. Лемішовська О.С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів / О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862. – С.155-161.
 9. Лемішовська О. С. Вплив облікових теорій на розвиток теорії та методики бухгалтерського обліку / О. С. Лемішовська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 19-22.
 10. Лемішовська О. С. Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект / О.С. Лемішовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 8 (240). – С. 41-54.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olesia.s.lemishovska@lpnu.ua