Відмінності між версіями «Лемішовська Олеся Степанівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(публікації, наукова діяльність)
 
Рядок 47: Рядок 47:
 
==Загальні відомості==
 
==Загальні відомості==
  
Дата народження: 23 січня 1979 року
+
Дата народження: 23 січня 1979 року.
  
у 2001 р. закінчила з відзнакою навчання на кафедрі економіки, фінансів та обліку [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], за спеціальністю «Облік та аудит».
+
У 2001 р. закінчила з відзнакою навчання на кафедрі економіки, фінансів та обліку [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], за спеціальністю «Облік та аудит».
  
У 2013 році після закінчення навчання в аспірантурі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління податковим процесом банків» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.
+
У 2013 р. після закінчення навчання в аспірантурі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління податковим процесом банків» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.
  
 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент [[Хом’як Роман Львович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент [[Хом’як Роман Львович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 +
 +
У 2018 р. пройшла стажування в AGH м. Краків, Польща  та підвищення кваліфікації у Artifex, м. Бухарест, Румунія.
 +
 +
У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.
 +
Педагогічний стаж — 9 років.
  
 
==Професійна діяльність==
 
==Професійна діяльність==
Рядок 59: Рядок 64:
 
===Викладацька діяльність===
 
===Викладацька діяльність===
 
'''Викладає дисципліни:'''  
 
'''Викладає дисципліни:'''  
* «Історія обліку, аналізу та аудиту»,
+
* історія обліку, аналізу та аудиту;
* «Бухгалтерський облік І»,
+
* облік і звітність у корпораціях;
* «Облік і звітність у корпораціях».
+
* облік та аналіз комерційної діяльності;
 +
* методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті.
  
 
==Наукова  діяльність==
 
==Наукова  діяльність==
Рядок 69: Рядок 75:
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
  
Є автором більше 50 наукових, 23 навчально-методичних праць.
+
Авторка більше 70 наукових, 30 навчально-методичних праць.
  
Співавтор монографії: «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро – та макрорівень» (2017 р.)
+
Співавторка монографій:
 +
«Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро– та макрорівень» (2017 р.);
 +
«Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства» (2018);
 +
«Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств» (2019). 
  
Співавтор навчальних посібників: «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність» (2016 р.), «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2015 р.), «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» (2012 р.), «Бухгалтерський облік в Україні» (2010 р., 2008 р., 2007 р.), «Бухгалтерський облік та оподаткування» (2010 р.), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування» (2010 р., 2008 р.), «Контроль і ревізія» (2004 р., 2002 р.).
+
Співавтор навчальних посібників: «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2018), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність» (2016), «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2015), «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» (2012), «Бухгалтерський облік в Україні» (2010, 2008, 2007), «Бухгалтерський облік та оподаткування» (2010), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування» (2010, 2008), «Контроль і ревізія» (2004, 2002).
  
Статті у фахових виданнях України:
+
Статті у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях:
# Lemishovska O.S. Functional purpose and approaches to building account plans in the historical retrospective  // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – Volume 4. Number 2. – P.23-28 (індексується міжнародними наукометричними базами даних).
+
# Лемішовська О.С. Павло Цьомпа (1886-1914) – Львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії) / О.С. Лемішовська // Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання. № 1. – 2018.  
# Лемішовська О.С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862. – С.155-161.
+
# Лемішовська О.С. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки / О.С. Лемішовська //  Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ‒ 2018. ‒ Випуск 1-2. – С. 7-18.  
# Лемішовська О. С. Вплив облікових теорій на розвиток теорії та методики бухгалтерського обліку  // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 6(1). - С. 19-22.  
+
# Лемішовська О.С. Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик / О.С. Лемішовська // Облік і фінанси. – 2018. ‒ № 1 (3(81)). С. 45-53.  
# Лемішовська О. С. Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – 8 (240). – С. 41-54 (індексується міжнародними наукометричними базами даних).
+
# O. Lemishovska. Financial statements under the economy globalization conditions: conditions and perspectives of the development / Ronek, O. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Volume 5. Number 1. – P.1-8.
#Лемішовська О.С. Вплив праці Л. Пачолі на облікову літературу Італії XV-XVI ст. // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 10 (40). – С.139-148. (індексується міжнародними наукометричними базами даних).
+
# Lemishovska_O_S. Economic categories of «amortization» and «depreciation»: the history of accounting concept formation and development O. S. Lemishovska // Baltic Journal of Economic Studies. –  Vol 3, No 5 (2017). – Р.260-267.
# Lemishovska O.S. Methodical bases of fundamental works about accounting of L. Pacholi and Ja. Ympyn: comparative aspect / O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. – Volume 2. Number 2. – P.27-32 (індексується міжнародними наукометричними базами даних).
+
# Лемішовська О.С. Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах адаптації української облікової системи до міжнародних стандартів / О.С. Лемішовська, А. Петрушина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. «Економічні науки». – 2017. – Випуск 4 (80). – С. 215-227.
# Лемішовська О.С. Друковані праці в історії облікової думки епохи Середньовіччя // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – 2015. – № 2. – С. 277-283.(індексується міжнародними науко метричними базами даних).
+
# Lemishovska O.S. Functional purpose and approaches to building account plans in the historical retrospective  / O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 201““7. – Volume 4. Number 2. – P.23-28
# Лемішовська О.С. Теорії балансу в історичному розвитку // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2014. – № 4 (24). – С. 102-109.
+
# Лемішовська О.С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів / О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862. – С.155-161.
# Лемішовська О.С. Історичний огляд теорій подвійного запису// «Менеджмент та підприємництво в Україні». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 794. – С. 201-207.
+
# Лемішовська О. С. Вплив облікових теорій на розвиток теорії та методики бухгалтерського обліку / О. С. Лемішовська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 19-22.  
# Лемішовська О.С. Історичний аспект розвитку основних форм організації обліку // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 10 (40). – С. 160-172.
+
# Лемішовська О. С. Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект / О.С. Лемішовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 8 (240). – С. 41-54.
  
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  

Поточна версія на 16:52, 3 березня 2020

Лемішовська Олеся Степанівна
1979-01-23IMG 0215.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 23 січня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Галузь наукових інтересів вивчення питань щодо оподаткування в банківській сфері.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Лемішовська Олеся Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 23 січня 1979 року.

У 2001 р. закінчила з відзнакою навчання на кафедрі економіки, фінансів та обліку Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2013 р. після закінчення навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління податковим процесом банків» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»

У 2018 р. пройшла стажування в AGH м. Краків, Польща та підвищення кваліфікації у Artifex, м. Бухарест, Румунія.

У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу. Педагогічний стаж — 9 років.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • історія обліку, аналізу та аудиту;
 • облік і звітність у корпораціях;
 • облік та аналіз комерційної діяльності;
 • методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті.

Наукова діяльність

У наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань історії розвитку бухгалтерського обліку.

Вибрані публікації

Авторка більше 70 наукових, 30 навчально-методичних праць.

Співавторка монографій: «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро– та макрорівень» (2017 р.); «Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства» (2018); «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств» (2019).

Співавтор навчальних посібників: «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2018), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність» (2016), «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2015), «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» (2012), «Бухгалтерський облік в Україні» (2010, 2008, 2007), «Бухгалтерський облік та оподаткування» (2010), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування» (2010, 2008), «Контроль і ревізія» (2004, 2002).

Статті у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях:

 1. Лемішовська О.С. Павло Цьомпа (1886-1914) – Львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії) / О.С. Лемішовська // Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання. № 1. – 2018.
 2. Лемішовська О.С. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки / О.С. Лемішовська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ‒ 2018. ‒ Випуск 1-2. – С. 7-18.
 3. Лемішовська О.С. Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик / О.С. Лемішовська // Облік і фінанси. – 2018. ‒ № 1 (3(81)). ‒ С. 45-53.
 4. O. Lemishovska. Financial statements under the economy globalization conditions: conditions and perspectives of the development / Ronek, O. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Volume 5. Number 1. – P.1-8.
 5. Lemishovska_O_S. Economic categories of «amortization» and «depreciation»: the history of accounting concept formation and development O. S. Lemishovska // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol 3, No 5 (2017). – Р.260-267.
 6. Лемішовська О.С. Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах адаптації української облікової системи до міжнародних стандартів / О.С. Лемішовська, А. Петрушина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. «Економічні науки». – 2017. – Випуск 4 (80). – С. 215-227.
 7. Lemishovska O.S. Functional purpose and approaches to building account plans in the historical retrospective / O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 201““7. – Volume 4. Number 2. – P.23-28
 8. Лемішовська О.С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів / О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862. – С.155-161.
 9. Лемішовська О. С. Вплив облікових теорій на розвиток теорії та методики бухгалтерського обліку / О. С. Лемішовська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 19-22.
 10. Лемішовська О. С. Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект / О.С. Лемішовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 8 (240). – С. 41-54.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olesia.s.lemishovska@lpnu.ua