Кіселичник Мирослав Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіселічник Мирослав Дмитрович
Kiselychnyk.jpg
к.т.н., професор
Дата народження 27.04.1944 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність Радіотехніка
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1982 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Державні нагороди медалі «Ветеран труда» та «За спасение утопающих»


Кіселічник Мирослав Дмитрович —кадидат технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».


Біографічна довідка

Народився 24 квітня 1944 року.


В 1968р. закінчив Львівський політехнічний інститут і отримав спеціальність «Радіоінженер».

Наукова ступінь кандидата технічнихнаук присвоєна рішенням Ради в Московському інституті електронної техніки в 1982р.

За час роботи в ЛПІ пройшов всі щаблі науково-педагогічної роботи від завідувача лабораторією з 1966р. до професора кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».

Викладає у вищій школі понад 40 років.

Підготував одного кандидата технічних наук.

Приймав участь в багатьох міжнародних науково-технічних конференціях та приймав активну участь в організації ряду конференцій Національного університету «Львівська політехніка».

У 1976-1977 рр. проходив наукове стажування у Вищій технічній школі (ČVUT) м. Прага ЧРСР.


Педагогічна діяльність

Читає курси лекцій та проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін

«Основи теорії електронних кіл»,

«Схемотехніка аналогових та цифровихелектронних засобів»,

«Проектування пристроїв медичноїрадіоелектронної апаратури».

Керує дипломним проектуванням студентів.


Захоплення: краєзнавство, автотуризм,бджільництво


Нагороди та відзнаки

Pic 304.png 150px-Medal For The Rescue Of The Drowning.jpg

медаль СРСР «За спасение утопающих (1957р.),

медаль «Ветеран праці» (1985р.),

Грамота Львівської обласної державної адміністрації 2009 р.


Наукова робота

Напрям наукових інтересів

Багатокритеріальна оптимізація і багатофакторне математичне моделювання процесів проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв, теорія і практика забезпечення їх безвідмовності та якості.


Видавнича діяльність

Автор понад 190 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 3 авторські свідоцтва, дві монографії, 6 навчальних посібників (три з них з грифом Міністерства освіти і науки України).

Опублікував понад 40 навчально-методичних розробок.


Вибрані публікації

Недоступ Леонід Аврамович, Лазько Оксана Володимирівна, Кіселичник Мирослав Дмитрович, Бобало Юрій Ярославович.Імпульсна і частотна діагностика коаксіальних ліній звязку: Навч. посіб. длястуд. базових напрямків Радіотехніка та Телекомунікації / Державний ун-тЛьвівська політехніка. — Л. : Вид-во Держ. ун-ту Львівська політехніка, 2000. —48с. — ISBN 966-553-026-7.


Кіселичник Мирослав Дмитрович.Моделювання та оптимізація процесів формування і контролю якостірадіоелектронної апаратури. — Львів, 2001. — 166с. : рис. — 50 річчю радіотехн.ф-ту Національного ун-ту Львівська політехніка присвячено.. — Бібліогр.:с.162-166.. — ISBN 5-87332-128-0.


Системний аналіз якості виробництвапрецизійної радіоелектронної апаратури [Текст] / Бобало Юрій Ярославович;Кіселичник, Мирослав Дмитрович; Недоступ, Леонід Аврамович;; ред. Л. А.Недоступ ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів : [б.в.], 1996. —168 с. — ISBN 966-514-016-7.


Методика розрахунку надійностірадіоелектронних пристроїв [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.напряму «Радіотехніка» / Недоступ, Леонід Аврамович; Бобало, Юрій Ярославович;Кіселичник, Мирослав Дмитрович; Лазько, Оксана Володимирівна; Національний ун-т«Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету«Львівська політехніка», 2005. — 60 с.: рис. — Бібліогр.: с. 57. — ISBN966-553-440-8.


Основи надійності радіоелектроннихпристроїв [Текст] : навч. посібник для студ. радіотехн. спец. вузів України /Кіселичник, Мирослав Дмитрович; Бобало, Юрій Ярославович; Недоступ, Леонід Аврамович; ред. Л. А. Недоступ ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :[б.в.], 1998. — 219 с. — ISBN 966-553-176-Х.


Бобало Юрій Ярославович, Желяк РоманІванович, Кіселичник Мирослав Дмитрович, Мандзій Богдан Андрійович, Якубенко Василь Миколайович. Основи радіоелектроніки: Навч. посіб. для студ. вищ. техн.навч. закл. / Національний ун-т Львівська політехніка / Богдан Андрійович Мандзій (ред.). — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка,2002. — 456с. : рис. — Бібліогр.: с. 455. — ISBN 966-553-014-3.


Забезпечення якості та надійностірадіоелектронних пристроїв шляхом комплексної оптимізації процесів виробництва/ Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник, Ю.Я. Бобало, О.В. Лазько // Вісн. Нац. ун-ту«Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С.124-130. — Бібліогр.: 5 назв.


Методика розрахунку надійностірадіоелектронних пристроїв : Навч. посіб. / Л.А. Недоступ, Ю.Я. Бобало, М.Д.Кіселичник, О.В. Лазько ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 60 с. — Бібліогр.: с. 57 (3 назви).


Оптимізація процесів забезпеченняякості радіоелектронних пристроїв / Ю.Я. Бобало, Л.А. Недоступ, М.Д.Кіселичник, О.В. Лазько // Тр. Шестой междунар. науч.-практ. конф. «Современ.информ. и электрон. технологии», 23-27 мая 2004 г., Одесса, Украина. — Одесса,2005. — С. 258. — Бібліогр.: 3 назви.


Generalized robust parameters distributionmodel on the base of gram-charlier end edgeworth series / L. Nedostup, Yu.Bobalo, O. Lazko, M. Kiselychnyk // Modelowanie i symulacja komputerowa wtechnice : IV Symp., todz, 2005. — todz, 2005. — S. 165-166. — Bibliogr.: 5titles.


Modelling and optimization of totalcosts in the radio-electronic devices quality maintenance process / L.Nedostup, M. Kiselychnyk, Yu. Bobalo // Modelowanie i symulacja komputerowa wtechnice : IV Symp., todz, 2005. — todz, 2005. — S. 167-168. — Bibliogr.: 3titles.


Software for the manufacturing systemcomplex optimization / L. Nedostup, Yu. Bobalo, M. Kiselychnyk, O. Lazko //Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів —Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. -С.375-376. — Bibliogr.: 7 titles. — Парал. тит. арк. англ.


Контакти

ІТРЕ, каф. ТРР, 103к. ХІ н.к., т. 258-21-56

e-mail: mkiselychnyk@polynet.lviv.ua