Відмінності між версіями «Кузьмін Олександр Васильович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Вибрані публікації)
 
Рядок 115: Рядок 115:
 
Tел. +38 (032) 258-26-47
 
Tел. +38 (032) 258-26-47
 
   
 
   
e-mail: medyk@lp.edu.ua; kuzminavua@yahoo.com  
+
e-mail: kuzminavua@yahoo.com  
 
   
 
   
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 11:58, 26 березня 2019

Кузьмін Олександр Васильович
Kuzmin 01.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 15 травня 1954 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Математичне та імітаційне моделювання обчислювальних структур, мереж передачі даних, технічних систем
Кваліфікаційний рівень Інженер-математик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1981 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кузьмін Олександр Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Освіта

 • 1977-1980 р.р. - Дисертація. Спеціальність 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» (Тема: «Методы и средства имитационного моделирования вычислительных структур»)
 • К.т.н. Кандидат наук (технічні науки, 1987 р., КПІ, Київ)
 • 1971-1976 р.р. - Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, спеціальність —прикладна математика, Інженер-математик,диплом з відзнакою.
 • 1984 р. — стажування на кафедрі «САПР» НУ КПІ,
 • 1985 р. — курси по обчислювальній техніці при ЛПІ.
 • 1990 р. — стажування в ПКІ конвеєробудування;
 • 1995 р.- стажування в лабораторії «Інформаційні технології ікомп’ютерні мережі» в ІФКС НАН України;
 • 1999 р. — стажування на кафедрі «Медичної інформатики» ЛДМУ;
 • 2004 р. — стажування в ІППММ НАН України.

Професійна діяльність:

1990 р. по даний час - Доцент кафедри «Автоматизовані системи управління», Національний університет «Львівська політехніка»

1981-1990 р.р. - кафедри «Автоматизовані системи управління», Львівський політехнічний інститут

1980-1981 р.р. - Науковий співробітник, Львівський політехнічний інститут

1977-1980 р.р. – аспірант, Львівський політехнічний інститут

1976-1977 р.р. - Інженер — програміст, Львівський політехнічний інститут

1987 — 1995 рр. був членом методичної комісії ЛПІ по САПР, відповідальним по факультету автоматики ЛПІ за впровадження САПР і ОТ у навчальному процесі

Відповідальний за підготовку угод працевлаштування та аналіз якості навчального процесу

Педагогічна діяльність

Розробка навчальних курсів, керівництво науково-дослідною роботою студентів (розробка інформаційно-довідкової системи якості навчального процессу, системи дистанційного навчання на платформі UNIX, системи імітаційного моделювання обчислювальних систем, Моделювання на Delphi, С++ та AnyLogic, програмування на Assembler).

В 2006-2007 працював над розробкою та адаптацією дистанційної навчальної програми в рамках проекту UNDP «Впровадження ІТ на Україну »

Курси, які викладає:

 • «Операційні системи»,
 • «Теорія обчислювальних систем»,
 • «Системне програмування»,
 • «Моделювання систем»,
 • «Проектування загальносистемного програмного забезпечення» ,
 • «Планування експериментів».

Наукові інтереси

Математичне та імітаційне моделювання обчислювальних структур, мереж передачі даних, технічних систем

Наукові дослідження по госбюджетній темі «Имитационное моделирование сложных технических систем» у відповідності з програмою робіткраїн членів РЕВ по проблемі 1.2.7.02.В04 на 1991-1995 рр. «Программные средства имитационного моделирования экологических, технических,социологических и других систем на базе персональних ЭВМ».

Наукові дослідження по темі «Імітаційне моделювання обчислювальних структур». Розроблений моделюючий комплекс СИМВУК для автоматизації побудови імітаційних моделей обчислювальних систем був впроваджений на кафедрі «Автоматизовані системи управління» НУ «Львівська політехніка», накафедрі «Системи автоматизації проектування» НУ КПІ, НДІ конвеєробудування, ПО «Ижорский завод», ПО «Атоммаш».

Приймав участь у виконанні п’яти госпдоговорів, у двох з яких був відповідальним виконавцем

Вибрані публікації

Автор 39 наукових праць та публікацій Автор 23 методичних праць ,

серед яких:

 1. Синтез топології сенсорної мережі методом імітаційного моделювання / О. Кузьмін,B. Головко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT’2009, 15-17 жовт.2009, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій. — Л., 2009. — С. 108-110. — Бібліогр.: 2 назви. — Парал.тит. арк. англ.
 2. Класифікація протоколів маршрутизації у безпровіднихсенсорних мережах / О. Кузьмін, О. Мицько, В. Грицак // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 267­272. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Оптимізація кластерної структури сенсорної мережі методом імітаційного моделювання / О. Кузьмін, В. Головко // Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 103­107. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 663). — Бібліогр.: 3 назви.
 4. Протоколи кешування web-трафіку у локальних мережах / О.Кузьмін, О. Городечний // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.— С. 44-47. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 2назви.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 805

Tел. +38 (032) 258-26-47

e-mail: kuzminavua@yahoo.com