Коць Ольга Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коць Ольга Олегівна
OKoc200.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК №000352
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 17.01.2014 р., 12ДЦ №037494
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2012 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2011 – 2012 старший викладач кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.
 2. Kots O. Bank innovative development in Ukraine: modern tendencies and perspectives / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Vorobei // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 2(8). – Р. 209–220.
 3. Коць О. О. Обов’язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск №30. Частина 2. – С. 76–79.
 4. Kots O. The Required Reserve Ratio and its Influence on Macroeconomic Indicators / O. Kots, P. Ilchuk, D. Martynyuk, V. Prokopchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – Р. 63–75.
 5. Коць О. О. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Ю. Корначук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 7 (15). – С. 134-139.
 6. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.
 7. Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2018. – Випуск №22. – С. 806-810.
 8. Коць О. О. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3 (189). – С. 316–324.
 9. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 10. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362–370.
 11. Коць О. О. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І.Пістун // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 10. – С. 819–822.
 12. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – С.173-177.
 13. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, Ю.І. Посін, О. О. Коць, // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. - №767. – С.140-154.
 14. Коць О. О. Алгоритм управління кредитними ризиками комерційних банків / О. О. Коць, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2005. - №533. – с175-181.
 15. Коць О. О. Характеристика ризиків банківської діяльності / О. О. Коць, О.М. Верес, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. - №504. – с.80-87.

2. Монетарна політика

 1. Коць О. О. Обов’язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск №30. Частина 2. – С. 76–79.
 2. Kots O. The Required Reserve Ratio and its Influence on Macroeconomic Indicators / O. Kots, P. Ilchuk, D. Martynyuk, V. Prokopchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – Р. 63–75.
 3. Kots O. O. Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine / O. O. Kots, Kondrat I. Yu. // Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, Volume 23, Issue 1, Pages 49–64
 4. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362–370.
 5. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 6. Коць О. О. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І. Пістун // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 10. – С. 819–822.
 7. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін, О. О. Коць, // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. - №767. – С.140-154.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Тема докторської дисертації

 • «Оцінювання та моделі боргового фінансування економічної діяльності на фондовому ринку», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (науковий консультант: д.е.н., проф. Пшик Б. І.)

Керівництво кафедральною темою

 • «Розвиток боргового фінансування економіки України» (номер державної реєстрації № 0117U004121 від 27.01.2017 (01.2017-12.2019 рр.)).

Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділ 1 «Формування та обґрунтування теоретико-методологічних положень у сфері управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», підрозділ 1.4. «Науково-технічна підготовка виробництва як основа інноваційних процесів у діяльності машинобудівних підприємств», номер державної реєстрації № 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686 (акт впровадження від 30.11.2010 р.)

Участь у кафедральних темах

 1. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402).
 2. «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер державної реєстрації 0112U000799)
 3. «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» (номер державної реєстрації 0112U000801)

Підвищення кваліфікації

 • 2018 р. – ПАТ «Львівський інструментальний завод»
 • 2013 р. – ПАТ «Укрсоцбанк»

Основні публікації

Монографії

 1. Коць О. О. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : [монографія] / Ільчук П. Г., Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Якимів А. І. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 2. Коць О. О. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / О.О.Коць, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
 3. Коць О. О. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності. Розділ 2.14 : монографія / Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства: колективна монографія у 4 т. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук; за ред. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С. 121-128
 4. Коць О. О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування : [монографія] / Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О. О.– Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.

Підручники

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.

Навчальні посібники

 1. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність / О.О.Коць, П. Г. Ільчук. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 134 с.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Kots O. Bank innovative development in Ukraine: modern tendencies and perspectives / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Vorobei // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 2(8). – Р. 209–220.
 2. Коць О. О. Обов’язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск №30. Частина 2. – С. 76–79.
 3. Kots O. The Required Reserve Ratio and its Influence on Macroeconomic Indicators / O. Kots, P. Ilchuk, D. Martynyuk, V. Prokopchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – Р. 63–75.
 4. Коць О. О. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Ю. Корначук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 7 (15). – С. 134-139.
 5. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.
 6. Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2018. – Випуск №22. – С. 806-810.
 7. Kots O. O. Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine / O. O. Kots, Kondrat I. Yu. // Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, Volume 23, Issue 1, Pages 49–64
 8. Коць О. О. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Г. Цюрось // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – № 875. – С. 284–292.
 9. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362–370.
 10. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 11. Коць О. О. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, Н. Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2017. – Випуск №16. – С. 160–165.
 12. Коць О. О. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3 (189). – С. 316–324.
 13. Kots O. O. Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation / P. H. Ilchuk, O. O. Kots // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 848. – С. 167–175.
 14. Коць О. О. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І.Пістун // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 10. – С. 819–822.
 15. Коць О. О. Перспективи розвитку українських ТНК та їхній вплив на національну економіку / О. О. Коць, І. Ю. Негрій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – Випуск 4 (63). – С. 25–29.
 16. Коць О. О. Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України / О. О. Коць, Х. І.Пістун // Журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2015. – № 6. – С. 22–25.
 17. Коць О. О. Ефективність використання оборотних активів українськими підприємствами / О. О. Коць, М. А. Цікайло // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 218–224.
 18. Kots O. O. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М. М. Мuzhelyak, O. O. Kots // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 799. - C. 184–193.
 19. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – С.173-177..
 20. Коць О. О. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації / О. О. Коць, Т. І. Свідрик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.279-288.
 21. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. - № 767. – С. 140-153.

Інші публікації

 1. Kots O. The essence and the interpretation of the economic category "bank's financial stability" / O. Kots, K. Motoria // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Universum View 13. Economics and management»], (м. Рівне, 19 січня 2019 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 224 с. – С. 99-101.
 2. Kots O. Research of bank’s financial stability evaluation methods / O. Kots, K. Motoria // Proceedings of International conference [«Universum N V»], (San Francisco, USA, January 12, 2019). – Morrisville, USA: Lulu Press., 2019. – 56 p. – С. 40–44.
 3. Коць О. О. Особливості використання боргових цінних паперів у проектному фінансуванні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, В. І. Романик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»], (м. Одеса 11-12 жовтня 2018 р.). – Одеса, ОДАБА. 2018. – 254 с. – С. 25-29.
 4. Коць О. О. Причини девальвації гривні та заходи з оптимізації монетарного регулювання економіки / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. О. Котурбаш // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM) – 112 с. – С. 100.
 5. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія монетарної політики: особливості та світовий досвід встановлення таргета інфляції / О. О. Коць, В. І. Ярута // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 57-59.
 6. Коць О. О. Сучасні реалії фінансування спорту в Україні та закордоном / О. О. Коць, А. Ю. Ярмошук // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 56-57.
 7. Коць О. О. Сучасний стан та напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018р.). Частина 1. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395с. – С. 322-323.
 8. Коць О. О. Заходи стимулювання розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018р.). Частина 1. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395с. – С. 320-321.
 9. Коць О. О. Стан міжнародних резервів України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Х. Ф. Неспляк // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції учених [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 56.
 10. Коць О. О. Розвиток ринку цінних паперів в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Т. І. Якуц // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції учених [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 63-64.
 11. Коць О. О. Чинники розвитку інтернет-банкінгу в Україні / О. О. Коць, Т. О. Селецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 137-138.
 12. Коць О. О. Причини виникнення проблемних кредитів банків / О. О. Коць, Соловей Я. Я. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 88.
 13. Коць О. О. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Л. П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 53-55.
 14. Коць О. О. Показники інтернаціоналізації підприємств та динаміка їх значень / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Л. П. Бондаренко // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції [«Дослідження з економіки у 2018 році»], (м. Краматорськ, 2 лютого 2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 152 с. – С. 36–39.
 15. Kots O. Essence and basic features of debt financing / O. Kots // Proceedings of XV International scientific conference [«Millennium science»], (Morrisville USA, February 16, 2018). – Morrisville, USA: Lulu Press., 2018. – 222 p. – С. 58–60.
 16. Коць О. О. Європейський та вітчизняний досвід використання нормативів обов’язкового резервування як інструменту монетарної політики / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В Прокопчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи»], (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – Ч. 2. – 136 с. – С. 68-70.
 17. Коць О. О. Довгострокове страхування життя чи банківський депозит: порівняльна характеристика / О. О. Коць, В. Б. Олас // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади»], (м. Миколаїв, 22-24 листопада 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 395 с. – С. 187-189.
 18. Коць О. О. Переваги і недоліки міжнародного співробітництва України і Данії / О. О. Коць, К. В. Моторя // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів [«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти»], (м. Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. – 488 с. – С. 63-66.
 19. Коць О. О. Stock market as an element of a financial system: normative and legal aspects / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка в Україні та світі»], (м. Краматорськ, 3 листопада 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 106 с. – С. 36-38.
 20. Коць О. О. Практика регулювання рівня інфляції через інфляційне таргетування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л.Данилів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 21–22 вересня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 с. – С. 57–58.
 21. Коць О. О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Воробей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 с. – С. 670–671.
 22. Коць О. О. Дослідження структури та динаміки доходів населення України / О. О. Коць, Д. Г. Цюрось // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 с. – С. 234–235.
 23. Коць О. О. Державний борг України: сучасний стан / О. О. Коць, М. І. Масляк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 245–246.
 24. Коць О. О. Чинники, що визначають конкурентоспроможність підприємства / О. О. Коць, М. О. Шелест // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 140
 25. Kots О. О. Ukraine’s economy dollarization: current state and opportunities to overcome / P. H. Ilchuk, O. O. Kots // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»], (м. Харків, 17 березня 2017 р.). – Х. :ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 26. Коць О. О. Капітальні інвестиції: економічна сутність та обсяги для економіки України / О. О. Коць, Н. Б. Хоркава // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»], (м. Ніжин, 6-7 квітня 2017 р.). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 428с. – С. 197–199.
 27. Kots О. О. Ukrainian legislative support and regulation of enterprises internationalization / P. H. Ilchuk, O. O. Kots // Actual Problems of Economy and Business // Abstracts of the Materials of All-Ukrainian Scientific Conference of November 22, 2016. – Central Ukrainian National Technical University. – Kropyvnytskyy: Publications Unit of CUNTU, 2016 . – 104 p. – P. 19-21.
 28. Коць О. О. Методи визначення рівня доларизації економіки України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні економічні дослідження»], (м. Краматорськ, 12 лютого 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 70–72.
 29. Коць О. О. Структура грошової маси в Україні та напрями її оптимізації / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«ФІНАНСИ, БАНКІВНИЦТВО, СТРАХУВАННЯ»], (м. Львів, 22-23 вересня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 33–35.
 30. Коць О. О. Інституціональне регулювання інтернаціоналізації підприємств в Україні / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 87–89.
 31. Коць О. О. Інтернет-банкінг як найбільш перспективна дистанційна форма банківського обслуговування / О. О. Коць, Н. В. Стрипа // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 12 травня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 98–99.
 32. Коць О. О. Ліквідація банків як напрям реформування банківської системи України / О. О. Коць, Т. Р. Пацай // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 12 травня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – C. 97–98.
 33. Коць О. О. Дослідження факторів впливу на валютний курс гривні до долара США / О. О. Коць, А. С. Благій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті»], (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.). – Кіровоград: КОД, 2016. – С. 62–63.
 34. Коць О. О. Субсидії як спосіб зниження фінансового навантаження громадян / О. О. Коць, О. М. Винник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 169–170.
 35. Коць О. О. Дослідження взаємозв’язку між обсягами активів в іноземній валюті та фінансовими результатами українських банків / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І. Пістун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ : Видавництво Національної металургійної академії України, 2016. – С. 364–368.
 36. Коць О. О. Прямі іноземні інвестиції як джерело фінансування економіки України / О. О. Коць, Х. І. Пістун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 17-18 квітня 2015 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 33.
 37. Коць О. О. Перспективи транснаціоналізації економіки України / О. О. Коць, І. Ю. Негрій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.). У 2-х частинах. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 53–56.
 38. Коць О. О. Сутність оборотних активів підприємства та засади їхнього ефективного використання / О. О. Коць, М. А. Цікайло // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки»], (м. Київ, 7-8 листопада 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С. 83–85.
 39. Коць О. О. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, М. М. Мужеляк // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»], (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. – 194–195.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Коць О. О. Гроші та кредит (англ. мова). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02657 від 29.01.19 р.
 2. Коць О. О. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик, Н. Г. Синютка. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02635 від 03.01.19 р.
 3. Коць О. О. Монетарна політика. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02243 від 16.04.18 р.
 4. Коць О. О. Monetary policy. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02242 від 16.04.18 р.
 5. Коць О. О. Гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02169 від 13.03.18 р.
 6. Коць О. О. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс / Коць О. О., Віблий П. І. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1799 від 16.12.16 р.
 7. Коць О. О. Облік і звітність у страхових організаціях. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1720 від 11.07.2016 р.
 8. Коць О. О. Гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1473 від 18.03.16 р.
 9. Коць О. О. Гроші та кредит 1. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 229 с. – Сертифікат №1310 від 12.10.15 р.
 10. Коць О. О. Інформаційні системи і технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту підприємництва та перспективних технологій / Коць О. О., Ільчук П. ., Горбова Х. В., Віблий П. І. – Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – Сертифікат №870 від 02.07.14 р.
 11. Коць О. О. Гроші та кредит 2. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 229 с. – Сертифікат №353 від 18.09.13 р.
 12. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій» Інституту геодезії / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2012. – 185 с. – Сертифікат №106 від 31.10.12 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за формування рейтингів викладачів кафедри фінансів
 • Володіє англійською мовою на рівні В2 (сертифікат ОД 02071010/1009-18 від 26/12/18).


Кафедра фінансів