Коротєєва Тетяна Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коротєєва Тетяна Олександрівна
Koroteeva.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 29 червня 1967року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів автоматизація проектувальних робіт для проведення зв’язків в дво- та тривимірному просторі;

математичне та програмне забезпечення прикладних систем.

Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Мельник Роман Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Коротєєва Тетяна Олександрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри з методичної роботи .

Загальна інформація

Народилась 29 червня 1967року.

Освіта

2005 р. — вчене звання «доцент кафедри програмного забезпечення»; 2003 р. — к.т.н., кандидатська дисертація на тему «Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.12 /Коротєєва Тетяна Олександрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2002. — 174 арк. — арк. 154-164.», спеціальність 05.13.12 — «Системи автоматизації проектувальних робіт»;

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Мельник Роман Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

1995-2001 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», комп’ютерний факультет, кафедра програмного забезпечення, аспірантура;

1984-1989 рр. — Львівський політехнічний інститут, Електро-фізичнийфакультет, кафедра прикладної математики, диплом інженера-математика з відзнакою

Стажування


2003 р. — Державний НДІ інформаційної інфраструктури;

2004-2005 р. — педагогічні курси СПЗ підвищення кваліфікації при «Львівській політехніці»;

2007р. — на базі університету SoftServe курс «Розробка тапобудова прикладних програм на основі мови програмування С#». Отримала сертифікат 70-316 фірми Microsoft;

лютий 2009 р. — семінар від Microsoft «Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System» («Проблеми командної розробки програмного забезпечення») (MS TFS 2008, ЛНУ, Олександр Ломакін).

Професійна діяльність:

з 2003р. доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2001р. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

1996-2001 рр. — навчання в аспірантурі, Державний університет «Львівська політехніка»;

1989-1996 рр. — інженер НДЛ-58, Державний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Алгоритми і структури даних»;

«Аналіз зручності користування програмного забезпечення»;

«Об’єктно-орієнтоване програмування»;

«Об’єктно-орієнтоване програмування (КР)»;

«Професійна діяльність програмної інженерії».

Наукові інтереси

автоматизація проектувальних робіт для проведення зв’язків в дво- та тривимірному просторі; математичне та програмне забезпечення прикладних систем.

Вибрані публікації

Основні наукові публікації:

Т.Коротєєва. Дослідження ефективності застосування .NET технології для розпаралелення трасування НВІС // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» № 521, с. 76-81,Львів — 2004.

Коротєєва Т. О. Трасування в каналі для програмованих логічних інтегральних схем // Вісник НУ ЛП "Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології«.- Львів, 2003.- № 481. — С.5-10.

Коротєєва Т. О. Стратегії призначення фрагментів дерев намагістралі каналів ПЛІС // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 23-25 вересня 2003, м.Львів. — C.82.

Коротєєва Т. О. Стратегії розпаралелювання процесу обробки інформації через мережу INTERNET // Праці Другого міжнародного конгресу «Інформатизація рекреаційно-туристичної галузі», 6-9 жовтня 2003, м.Трускавець.— C.79-82.

Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Особливості задачі ієрархічного трасування в об’єктно-орієнтованому програмуванні // Вісник НУ ЛП «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» .- Львів, 2002.- № 450. — С.151-155. Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Моделі простору для макротрасування тривимірних програмованих логічних матриць // Вісник НУ ЛП "Радіоелектроніка та телекомунікація".- Львів, 2002.- № .440 — С.118-122.

Т. Коротєєва, Н. Мирошниченко, А.Пищик. Проектування тареалізація об’єктно-орієнтованих баз даних на основі структури Hibernate //Proceedings of the 4th International Conference CSIT-2009. — Lviv. — 2009. —294-298 pp.

Т. Коротєєва, В. Андреєв Підсистема штучного інтелектуінтернет-страхування // Proceedings of the 4th International ConferenceCSIT-2009. — Lviv. — 2009. — 95-99 pp.

Т. Коротєєва, Р. Кривицький. Інтернет-програма облікууспішності школярів // Proceedings of the 3rd International ConferenceCSIT-2008. — Lviv. — 2008.

Навчально-методичні розробки:

Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О., Подольский І. М. Дослідження алгоритмів дискретної оптимізації для задач прокладання мережевих зв’язків:методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з дисциплін «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем», «Комбінаторні моделів автоматизованих системах», «Обчислювальні процеси в автоматизованих системах». — Львів. — 2002. — 20с.

Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Програмування мовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проблемно-орієнтовані мови програмування» для студентів базового напрямку6.0804 «Комп’ютерні науки». Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2004. — 18с.

Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Опрацювання агрегованих типів даних мовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт здисципліни «Проблемно-орієнтовані мови програмування» для студентів базового напрямку 6.0804 «Комп’ютерні науки». Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2004.— 24с.

Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О. UML — стандартна мова опису розробки програмних продуктів з використанням об‘єктного підходу: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби інженерії програмних систем» Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2005. — 27с.

Коротєєва Т. О., Тушницький Р. Б., Муха Т. О. Візуальне програмування при об‘єктно-орієнтованому підході: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Об‘єктно-орієнтоване програмування» для студентів базового напрямку 6.050103 «Програмна інженерія». Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2010. — 54с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com