Коротєєва Тетяна Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:16, 2 червня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Коротєєва Тетяна Олександрівна | Зображення (фото) = Koroteeva.jpg‎ | Підпис зо...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Коротєєва Тетяна Олександрівна
Koroteeva.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 29 червня 1967року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів автоматизація проектувальнихробіт для проведення зв’язків в дво- та тривимірному просторі;

математичне та програмне забезпечення прикладних систем.

Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інституткомп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет«Львівська політехніка».

Коротєєва Тетяна Олександрівна — кандидат технічнихнаук, доцент кафедри програмногозабезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій,Національного університету«Львівська політехніка», заступникзавідувача кафедри з методичної роботи .

Загальна інформація

Народилась 29 червня 1967року.

Освіта

2005 р. — вчене звання«доцент кафедри програмного забезпечення»; 2003 р. — к.т.н., кандидатська дисертація на тему «Моделі таалгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірногоконструктивного простору [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.12 /Коротєєва Тетяна Олександрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2002. — 174 арк. — арк. 154-164.», спеціальність 05.13.12 — «Системиавтоматизації проектувальних робіт»;

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент МельникРоман Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

1995-2001 рр. — Державний університет «Львівськаполітехніка», комп’ютерний факультет, кафедра програмного забезпечення,аспірантура;

1984-1989 рр. — Львівський політехнічний інститут, Електро-фізичнийфакультет, кафедра прикладної математики, диплом інженера-математика звідзнакою Стажування

2003 р. — Державний НДІ інформаційної інфраструктури;

2004-2005 р. — педагогічні курси СПЗ підвищення кваліфікаціїпри «Львівській політехніці»;

2007р. — на базі університету SoftServe курс «Розробка тапобудова прикладних програм на основі мови програмування С#». Отрималасертифікат 70-316 фірми Microsoft;

лютий 2009 р. — семінар від Microsoft «Effective TeamDevelopment using Microsoft Visual Studio Team System» («Проблеми командноїрозробки програмного забезпечення») (MS TFS 2008, ЛНУ, Олександр Ломакін).

Професійна діяльність:

з 2003р. доцент кафедри програмного забезпеченняНаціонального університету «Львівська політехніка»;

з 2001р. — асистент кафедри програмного забезпеченняНаціонального університету «Львівська політехніка»;

1996-2001 рр. — навчання в аспірантурі, Державнийуніверситет «Львівська політехніка»;

1989-1996 рр. — інженер НДЛ-58, Державний університет«Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Алгоритми і структури даних»;

«Аналіз зручності користування програмного забезпечення»;

«Об’єктно-орієнтоване програмування»;

«Об’єктно-орієнтоване програмування (КР)»;

«Професійна діяльність програмної інженерії».

Наукові інтереси

автоматизація проектувальних робіт для проведення зв’язків вдво- та тривимірному просторі; математичне та програмне забезпечення прикладних систем.

Вибрані публікації

Основні наукові публікації:

Т.Коротєєва. Дослідження ефективності застосування .NETтехнології для розпаралелення трасування НВІС // Вісник НУ «Львівськаполітехніка» «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» № 521, с. 76-81,Львів — 2004.

Коротєєва Т. О. Трасування в каналі для програмованихлогічних інтегральних схем // Вісник НУЛП "Комп’ютерна інженерія таінформаційні технології«.- Львів, 2003.- № 481. — С.5-10.

Коротєєва Т. О. Стратегії призначення фрагментів дерев намагістралі каналів ПЛІС // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції«Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 23-25 вересня 2003, м.Львів. — C.82.

Коротєєва Т. О. Стратегії розпаралелювання процесу обробкиінформації через мережу INTERNET // Праці Другого міжнародного конгресу«Інформатизація рекреаційно-туристичної галузі», 6-9 жовтня 2003, м.Трускавець.— C.79-82.

Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Особливості задачі ієрархічноготрасування в об’єктно-орієнтованому програмуванні // Вісник НУЛП"Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології".- Львів, 2002.- №450. — С.151-155.

Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Моделі простору длямакротрасування тривимірних програмованих логічних матриць // Вісник НУЛП"Радіоелектроніка та телекомунікація «.- Львів, 2002.- № .440 — С.118-122.

Т. Коротєєва, Н. Мирошниченко, А.Пищик. Проектування тареалізація об’єктно-орієнтованих баз даних на основі структури Hibernate //Proceedings of the 4th International Conference CSIT-2009. — Lviv. — 2009. —294-298 pp.

Т. Коротєєва, В. Андреєв Підсистема штучного інтелектуінтернет-страхування // Proceedings of the 4th International ConferenceCSIT-2009. — Lviv. — 2009. — 95-99 pp.

Т. Коротєєва, Р. Кривицький. Інтернет-програма облікууспішності школярів // Proceedings of the 3rd International ConferenceCSIT-2008. — Lviv. — 2008.

Навчально-методичні розробки:

Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О., Подольский І. М. Дослідженняалгоритмів дискретної оптимізації для задач прокладання мережевих зв’язків:методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з дисциплін «Основиавтоматизованого проектування складних об’єктів і систем», «Комбінаторні моделів автоматизованих системах», «Обчислювальні процеси в автоматизованихсистемах». — Львів. — 2002. — 20с.

Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Програмуваннямовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни«Проблемно-орієнтовані мови програмування» для студентів базового напрямку6.0804 «Комп’ютерні науки». Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2004. — 18с.

Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Опрацюванняагрегованих типів даних мовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт здисципліни «Проблемно-орієнтовані мови програмування» для студентів базовогонапрямку 6.0804 «Комп’ютерні науки». Львів, НУ «Львівська політехніка». — 2004.— 24с.

Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О. UML — стандартна мова описурозробки програмних продуктів з використанням об‘єктного підходу: методичнівказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби інженерії програмнихсистем» Львів, НУ «Львівськаполітехніка». — 2005. — 27с.

Коротєєва Т. О., Тушницький Р. Б., Муха Т. О. Візуальнепрограмування при об‘єктно-орієнтованому підході: методичні вказівки долабораторних робіт з дисципліни «Об‘єктно-орієнтоване програмування» длястудентів базового напрямку 6.050103 «Програмна інженерія». Львів, НУ«Львівська політехніка». — 2010. — 54с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com