Відмінності між версіями «Корж Роман Орестович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 124: Рядок 124:
 
# Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти / А Пелещишин, Р Корж, Р Гумінський - Безпека інформації, 2014
 
# Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти / А Пелещишин, Р Корж, Р Гумінський - Безпека інформації, 2014
 
# Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / РО Корж, АМ Пелещишин - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 
# Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / РО Корж, АМ Пелещишин - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 +
# Особенности зонной структуры и механизмов проводимости полупроводника n-HfNiSn, сильно легированного Lu / ВА Ромака, ВВ Ромака, ЮВ Стаднык, РО Корж… - Физика и техника полупроводников, 2015
 +
# Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ / АМ Пелещишин, РО Корж - Управління розвитком складних систем, 2014
 +
# Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу ВНЗ / А Пелещишин, Р Корж - 2014
 +
# До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі / Н Гайдук, Г Герасим, Р Корж - Педагогіка і психологія професійної освіти, 2016
 +
# Determination of the set of virtual communities indicators for higher education institutions (HEI) / R Korzh, A Peleshchyshyn, O Trach - 2014
 +
# Аналіз інформаційного образу ВНЗ / Р Корж, А Пелещишин - 2014
 +
# Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об’єктів / АМ Пелещишин, РО Корж, ІО Хміль - Управління розвитком складних систем, 2013
 +
# Detection of department with low information activity / R Korzh, S Fedushko, O Trach, L Shved, H Bandrovskyi - … Sciences and Information Technologies (CSIT), 2017 …, 2017
 +
# Фактори підвищення вразливості ІО ВНЗ до агресії та шляхи їх мінімізації / А Пелещишин, Р Корж - 2017
 +
# Аналіз підрозділів ВНЗ для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності / РО Корж, СС Федушко, ОР Трач, ОВ Мастикаш… - 2017
 +
# Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf 1-x Er x NiSn / LP Romaka, YV Stadnyk, VV Romaka, VY Krayovskyy… - Фізика і хімія твердого тіла, 2016
 +
# Formal procedures of the exit from a community for a university social media agency / A Peleschyshyn, O Peleschyshyn, R Korzh - 2016
 
===Контакти===
 
===Контакти===
 
ІТРЕ,каф. ЕЗІКТ, 111 к. ХІ н.к.,  
 
ІТРЕ,каф. ЕЗІКТ, 111 к. ХІ н.к.,  

Версія за 09:45, 30 травня 2018

Корж Роман Орестович
Ed Korzh.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 16 травня 1964 р.
Місце народження с. Рудки, Городоцький район, Львівська область, Україна
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність «Конструювання і виробництво радіоапаратури»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання радіоелектронних систем.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Павлиш Володимир Андрійович, Львівський політехнічний інститут
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Почесні звання «Відмінник освіти України»
Сторінка на lp.edu.ua [Проректор з науково-педагогічної роботи]

Корж Роман Орестович - Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 16 травня 1964 р. у с. Рудки, Городоцького району, Львівської області.

Освіта:

У 1986 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури».

Обеспечение технологической воспроизводимости характеристик низкочастотных ГИС РЭС в условиях автоматизированного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Р.О. Корж; Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. — Львов, 1990. — 194 с. :

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Павлиш Володимир Андрійович, Львівський політехнічний інститут

Член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки

Професійна діяльність:

 • 1989-1991 р.р. — науковий співробітник НІЛ-61, Львівського політехнічного інституту.
 • 1991-1993 р.р. — старший викладач кафедри конструювання і технології виробництва радіоапаратури.
 • 1993р. — по даний час доцент кафедри ЕЗІКТ
 • 2005-2011 р.р. — начальник НМУ згідно контракту.
 • 2011-2015 р.р. — керуючий справами університету.
 • 2015 р. — Проректор з науково-педагогічної роботи.

Професійний досвід - більше 20 років.

Наукові ступені та вчені звання:

 • 1986 р. - Диплом Львівського політехнічного інституту по спеціальності «Конструювання та виробництво радіоапаратури».
 • 1991 р. - Диплом кандидата технічних наук затверджений рішенням ради Ленінградського електротехнічного інституту.
 • 1996 р. - Атестат доцента кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури.

Наукові інтереси зосереджені в галузі математичного моделювання радіоелектронних систем.

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg Нагрудний знак «Відмінник освіти України», ( 2004 р., 2007 р.)

Основні публікації:

Більше 80 наукових праць, в тому числі:

 • 29 методичних вказівок
 • 50 наукових статей та матеріалів різних конференцій
 • 1 патент «Пристрій для контролю друкованої поверхні».

Серед них:

 1. Термоелектричний сплав/ Номер патенту: 93932; Опубліковано: 27.10.2014// Автори: Ромака Віталій Володимирович, Горинь Андрій Маркіянович, Корж Роман Орестович, Ромака Любов Петрівна, Стадник Юрій Володимирович
 2. Оцінка похибок перетворення хемілюмінесцентного сигналу та їх мінімізація / А. С. Ляпандра, Я. Г. Притуляк, Р. О. Корж // Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. - К., 2009. - Вип. 51. -С. 132-137. - Бібліогр.: 4 назви.
 3. Аналіз похибок визначення просторових координат джерела акустичних сигналів / Ю.М. Романишин, С.Ю. Спіченков, В.А. Павлиш, Р.О. Корж // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 97-103. — Бібліогр.: 6 назв.
 4. Визначення та аналіз похибок локалізації джерела акустичних сигналів / Ю.М. Романишин, С.Ю. Спіченков, В.А. Павлиш, Р.О. Корж // Матеріали VIII Міжнар. практ. конф. «Динаміка наук. дослідж.’ 2005», 20-30 черв. 2005 р., Дніпропетровськ. — Д., 2005. — Т. 52: Техн. науки. — С. 42-45. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Дослідження провідникової пасти для товстоплівкових НВЧ мікрозборок / З.П. Веселовський, С.І. Осенчкін, Р.О. Корж, Г.М. Васьків // Моделювання та інформ. технології : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2005. — Вип. 30. — С. 125-128. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Дослідницькі аспекти діелектичної конденсаторної пасти / З.П. Веселовський, В.А. Павлиш, С.І. Осечкін, Р.О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2005. — Вип. 31. — С. 130-134. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Нові прямі підходи до стійкої локалізації джерела акустичних сигналів / М.Є. Шелест, В.А. Павлиш, Р.О. Корж, С.Ю. Спіченков // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2005. — Вип. 30. — С. 69-74. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Моделювання характеристик компенсаційних шарів градієнтно-напружених гетеро-структур / В. Павлиш, І. Данчишин, Л. Закалик, Р. Іваник, Р. Корж // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 477: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 237-240. — Бібліогр.: 8 назв.
 9. Technique of modeling and defectiveness estimation in structures of integrated circuit / V. Pavlysh, I. Danchyshyn, R. Korzh, L. Zakalyk, M. Dronyuk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2003, 18-22 лют. 2003, Львів — Славське, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 50. — Bibliogr.: 3 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 10. The cataloging of virtual communities of educational thematic / R Korzh, A Peleschyshyn, Y Syerov, S Fedushko - http://www. webology. org/2014/v11n1/a117. pdf, 2014
 11. Validation of the user accounts personal data of online academic community / S Fedushko, Y Syerov, R Korzh - … and Computer Science (TCSET), 2016 13th …, 2016
 12. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr–Co–Sb ternary system / VV Romaka, L Romaka, P Rogl, Y Stadnyk… - Journal of Alloys and Compounds, 2014
 13. Determination of the account personal data adequacy of web-community member / S Fedushko, Y Syerov, A Peleschyshyn, R Korzh - International Journal of Computer Science and …, 2015
 14. University’s Information Image as a Result of University Web Communities’ Activities / R Korzh, A Peleshchyshyn, Y Syerov, S Fedushko - Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017
 15. Features of the band structure and conduction mechanisms of n-HfNiSn semiconductor heavily Lu-doped / VA Romaka, P Rogl, VV Romaka, D Kaczorowski… - Semiconductors, 2015
 16. Methods for forming an informational image of a higher education institution / R Korzh, S Fedushko, A Peleschyshyn - Webology, 2015
 17. Analysis of integrity and coverage completeness of the informational image of a higher education institution / R Korzh, A Peleschyshyn, Z Holub - … and Computer Science (TCSET), 2016 13th …, 2016
 18. Protection of university information image from focused aggressive actions / R Korzh, A Peleshchyshyn, S Fedushko, Y Syerov - International Conference on Systems, Control and …, 2016
 19. An assessment of informational threat in the functioning process of virtual community / R Huminskiy, A Peleshchyshyn - Cybernetic Letters, 2014
 20. Захист інформаційного образу ВНЗ від цілеспрямованих дій у соціальних середовищах Інтернету / АМ Пелещишин, РО Корж, УБ Ярка - Захист інформації, 2012
 21. Principles of university's information image protection from aggression / R Korzh, A Peleshchyshyn, Y Syerov, S Fedushko - … and Technical Conference “Computer Sciences and …, 2016
 22. Verification of socio-demographic characteristics of virtual community members / S Fedushko, A Peleshchyshyn, R Korzh, Y Syerov - … , computer engineering: Proceedings of the XII …, 2014
 23. Формалізація процесу формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету / РО Корж, АМ Пелещишин - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 24. Дослідження засобів комунікації користувачів мережі Інтернет з органами місцевої влади / ОВ Марковець, РО Корж, УБ Ярка - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 25. Формалізація процесу формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету / РО Корж, АМ Пелещишин - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 26. Peculiarity of component interaction in Zr–Mn–{Sn, Sb} ternary systems / L Romaka, A Tkachuk, Y Stadnyk, VV Romaka… - Journal of Alloys and Compounds, 2014
 27. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / АМ Пелещишин, РО Корж, ОР Трач - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2014
 28. Advanced search query for identifying Web-forum threads relevant to given subject area / A Peleshchyshyn, R Korzh, O Tymovchak-Maksymets - 2012
 29. Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності / АМ Пелещишин, РО Корж - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2015
 30. Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти / А Пелещишин, Р Корж, Р Гумінський - Безпека інформації, 2014
 31. Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / РО Корж, АМ Пелещишин - Восточно-Европейский журнал передовых …, 2013
 32. Особенности зонной структуры и механизмов проводимости полупроводника n-HfNiSn, сильно легированного Lu / ВА Ромака, ВВ Ромака, ЮВ Стаднык, РО Корж… - Физика и техника полупроводников, 2015
 33. Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ / АМ Пелещишин, РО Корж - Управління розвитком складних систем, 2014
 34. Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу ВНЗ / А Пелещишин, Р Корж - 2014
 35. До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі / Н Гайдук, Г Герасим, Р Корж - Педагогіка і психологія професійної освіти, 2016
 36. Determination of the set of virtual communities indicators for higher education institutions (HEI) / R Korzh, A Peleshchyshyn, O Trach - 2014
 37. Аналіз інформаційного образу ВНЗ / Р Корж, А Пелещишин - 2014
 38. Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об’єктів / АМ Пелещишин, РО Корж, ІО Хміль - Управління розвитком складних систем, 2013
 39. Detection of department with low information activity / R Korzh, S Fedushko, O Trach, L Shved, H Bandrovskyi - … Sciences and Information Technologies (CSIT), 2017 …, 2017
 40. Фактори підвищення вразливості ІО ВНЗ до агресії та шляхи їх мінімізації / А Пелещишин, Р Корж - 2017
 41. Аналіз підрозділів ВНЗ для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності / РО Корж, СС Федушко, ОР Трач, ОВ Мастикаш… - 2017
 42. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf 1-x Er x NiSn / LP Romaka, YV Stadnyk, VV Romaka, VY Krayovskyy… - Фізика і хімія твердого тіла, 2016
 43. Formal procedures of the exit from a community for a university social media agency / A Peleschyshyn, O Peleschyshyn, R Korzh - 2016

Контакти

ІТРЕ,каф. ЕЗІКТ, 111 к. ХІ н.к.,

тел. 258-25-06