Коломієць Олександр Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:35, 6 лютого 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Коломієць Олександр Вікторович | Зображення (фото) = | Підпис зображення...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Коломієць Олександр Вікторович
Дата народження 15 травня 1973 року
Alma mater Львівський державний університетім.Ів.Франка
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет«Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститутприкладної математики та фундаментальних наук

Коломієць Олександр Вікторович— кандидатфізико-математичних наук, доцент кафедри загальноїфізики Інститутуприкладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівськаполітехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 травня1973 року.

У 1995 році закінчив Львівський державнийуніверситет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.

В 2000 році захистив кандидатськудисертацію на тему «Magnetism off-electron ternary compounds and their hydrides». Науковий керівник: доктор фізико-математичнихнаук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, завідувач відділу автоматизації програмування

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціональногоуніверситету «Львівська політехніка» . .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень —фізика f-електронних сполук, магнетизм, гідриди, високі тиски, високі магнітніполя.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 45 науковихпраць та методичних розробок, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

Серед них:

1. Коломиец А. В. Применениедифференциальных уравнений со случайным отклонением аргумента к анализуколебаний в цепях задержки сигнала // Управляющие системы и машины. — 1996. — №6. — С. 24–27.

2. Коломієць О. В. Про застосуваннячислових методів до розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь другогопорядку з випадковими відхиленнями аргументу // УМЖ. — 1999. — 51, № 10. — С.1433–1441.

3. Коломієць О. В. Про числоверозв’язання рівняння Фоккера — Планка — Колмогорова длядиференціально-різницевого рівняння другого порядку з випадковими відхиленнямиаргументу // Нелинейные колебания. — 1999. — № 4. — С. 501–510.

4. Технология размещения объектовдобычи, подготовки и использования углеводородов / Ю. А. Боксерман, А. В.Коломиец, О. Л. Перевозчикова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. —2001. — № 3. — С. 13–18.

5. Красножон М. Д., Косаченко В. Д.,Коломієць А. В. Розробка і впровадження програмного пакета побудови геологічнихмоделей нафтогазових покладів // Геофизический журнал. — 2001. — 23, № 4. — С.55–60.

6. Коломиец А. В. Моделированиеколебательных процессов в квазилинейной системе второго порядка с запаздываниеми случайным возмущением // Кибернетика и системный анализ. — 2001. — № 4. — С.183–187.

7. Коломієць О. В. Про дослідженняколивних розв’язків в квазілінійних диференціально-різницевих рівняннях першогопорядку з випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 3. — С.117–122.

8. Коломієць О. В. Про асимптотичнеінтегрування квазілінійних диференціальних рівнянь з запізненням і випадковимзбуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 5. — С. 96–101.

9. Magnetism in hydrogenated UTGecompounds / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L. Havela // MaterialsScience and Engineering. - 2010. - Vol. 9 : Conference Actinides 2009, 12-17July 2009, San Francisco, USA. - [5 p.]. - Bibliogr.: 10 titles.

10. Magnetism of UTGe compoundstuned by hydrogen absorption / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L.Havela // J. Physics. - 2010. - Vol. 200 : International conference onmagnetism (ICM 2009) 26-31 July 2009, Karlsruhe, Germany. - № 1. - [5 p.].-Bibliogr.: 8 titles.


Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)