Відмінності між версіями «Коломієць Олександр Вікторович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Коломієць Олександр Вікторович | Зображення (фото) = | Підпис зображення...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Коломієць Олександр Вікторович
 
| П.І.Б = Коломієць Олександр Вікторович
| Зображення (фото) =   
+
| Зображення (фото) =  RTEmagicC_kolomyec.jpg.jpg‎
 
| Підпис зображення (фото) =к.ф-м.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото) =к.ф-м.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 24: Рядок 22:
 
| Громадянство =
 
| Громадянство =
 
| Національність =
 
| Національність =
| Alma mater = Львівський державний університетім.Ів.Франка  
+
| Alma mater = Львівський державний університет ім.Ів.Франка  
 
| Дата закінчення = 1995 р.
 
| Дата закінчення = 1995 р.
 
| Спеціальність =фізика
 
| Спеціальність =фізика
Рядок 31: Рядок 29:
 
| Кваліфікаційний рівень =фізик
 
| Кваліфікаційний рівень =фізик
 
| Науковий ступінь =кандидат фізико-математичних  наук
 
| Науковий ступінь =кандидат фізико-математичних  наук
| Науковий керівник = доктор фізико-математичних наук,професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України
+
| Науковий керівник = доктор фізико-математичних наук,професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
 
| Дата присвоєння н_с =2002 р.
 
| Дата присвоєння н_с =2002 р.
 
| Вчене звання = доцент  
 
| Вчене звання = доцент  
Рядок 38: Рядок 36:
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =
 
| Відомий у зв’язку з =
| Поточне місце роботи = [[Національний університет«Львівська політехніка»]], [[Кафедра загальної фізики]], [[Інститутприкладної математики та фундаментальних наук]]
+
| Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]], [[Кафедра загальної фізики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]]
 
| Почесні звання =
 
| Почесні звання =
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
Рядок 45: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
Коломієць Олександр Вікторович— кандидатфізико-математичних  наук, доцент  [[Кафедра загальної фізики|кафедри загальноїфізики]] [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інститутуприкладної математики та фундаментальних наук]] [[Національний університет«Львівська політехніка» |Національного університету «Львівськаполітехніка»]] .
+
'''Коломієць Олександр Вікторович''' — кандидат фізико-математичних  наук, доцент  [[Кафедра загальної фізики|кафедри загальної фізики]] [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка» |Національного університету «Львівська політехніка»]] .
 
====Загальні відомості====
 
====Загальні відомості====
 
Народився 15 травня1973 року.
 
Народився 15 травня1973 року.
 
   
 
   
У 1995 році закінчив Львівський державнийуніверситет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.
+
У 1995 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.
 +
 +
В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему  «Magnetism off-electron ternary compounds and their hydrides».
 +
 
 +
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, завідувач відділу автоматизації програмування
 
   
 
   
В 2000 році захистив кандидатськудисертацію на тему  «Magnetism off-electron ternary compounds and their hydrides».
+
З 2010 року працює на посаді доцента [[Кафедра загальної фізики|кафедри загальної фізики]] [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]][[Національний університет «Львівська політехніка» |Національного університету «Львівська політехніка»]] .
Науковий керівник:            доктор фізико-математичнихнаук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, завідувач відділу автоматизації програмування
+
 
   
 
   
З 2010 року працює на посаді доцента [[Кафедра загальноїфізики|кафедри загальної фізики]] [[Інститут прикладної математики тафундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]][[Національний університет «Львівська політехніка» |Національногоуніверситету «Львівська політехніка»]] .
 
.
 
 
====Навчальна робота====
 
====Навчальна робота====
 
В університеті читає курс загальної фізики.
 
В університеті читає курс загальної фізики.
 
====Наукові інтереси====
 
====Наукові інтереси====
Основний напрям наукових досліджень —фізика f-електронних сполук, магнетизм, гідриди, високі тиски, високі магнітніполя.
+
Основний напрям наукових досліджень —фізика f-електронних сполук, магнетизм, гідриди, високі тиски, високі магнітні поля.
 
====Основні публікації====
 
====Основні публікації====
Автор і співавтор близько 45 науковихпраць та методичних розробок, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.  
+
Автор і співавтор близько 45 наукових праць та методичних розробок, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.  
 
   
 
   
 
Серед них:
 
Серед них:
 
   
 
   
1. Коломиец А. В. Применениедифференциальных уравнений со случайным отклонением аргумента к анализуколебаний в цепях задержки сигнала // Управляющие системы и машины. — 1996. — №6. — С. 24–27.
+
1. Коломиец А. В. Применение дифференциальных уравнений со случайным отклонением аргумента к анализу колебаний в цепях задержки сигнала // Управляющие системы и машины. — 1996. — №6. — С. 24–27.
 
   
 
   
2. Коломієць О. В. Про застосуваннячислових методів до розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь другогопорядку з випадковими відхиленнями аргументу // УМЖ. — 1999. — 51, № 10. — С.1433–1441.
+
2. Коломієць О. В. Про застосування числових методів до розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // УМЖ. — 1999. — 51, № 10. — С.1433–1441.
 
   
 
   
3. Коломієць О. В. Про числоверозв’язання рівняння Фоккера — Планка — Колмогорова длядиференціально-різницевого рівняння другого порядку з випадковими відхиленнямиаргументу // Нелинейные колебания. — 1999. — № 4. — С. 501–510.
+
3. Коломієць О. В. Про числове розв’язання рівняння Фоккера — Планка — Колмогорова для диференціально-різницевого рівняння другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // Нелинейные колебания. — 1999. — № 4. — С. 501–510.
 
   
 
   
4. Технология размещения объектовдобычи, подготовки и использования углеводородов / Ю. А. Боксерман, А. В.Коломиец, О. Л. Перевозчикова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. —2001. — № 3. — С. 13–18.
+
4. Технология размещения объектов добычи, подготовки и использования углеводородов / Ю. А. Боксерман, А. В.Коломиец, О. Л. Перевозчикова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. —2001. — № 3. — С. 13–18.
 
   
 
   
5. Красножон М. Д., Косаченко В. Д.,Коломієць А. В. Розробка і впровадження програмного пакета побудови геологічнихмоделей нафтогазових покладів // Геофизический журнал. — 2001. — 23, № 4. — С.55–60.
+
5. Красножон М. Д., Косаченко В. Д.,Коломієць А. В. Розробка і впровадження програмного пакета побудови геологічних моделей нафтогазових покладів // Геофизический журнал. — 2001. — 23, № 4. — С.55–60.
 
   
 
   
6. Коломиец А. В. Моделированиеколебательных процессов в квазилинейной системе второго порядка с запаздываниеми случайным возмущением // Кибернетика и системный анализ. — 2001. — № 4. — С.183–187.
+
6. Коломиец А. В. Моделирование колебательных процессов в квазилинейной системе второго порядка с запаздыванием и случайным возмущением // Кибернетика и системный анализ. — 2001. — № 4. — С.183–187.
 
   
 
   
7. Коломієць О. В. Про дослідженняколивних розв’язків в квазілінійних диференціально-різницевих рівняннях першогопорядку з випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 3. — С.117–122.
+
7. Коломієць О. В. Про дослідження коливних розв’язків в квазілінійних диференціально-різницевих рівняннях першого порядку з випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 3. — С.117–122.
 
   
 
   
8. Коломієць О. В. Про асимптотичнеінтегрування квазілінійних диференціальних рівнянь з запізненням і випадковимзбуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 5. — С. 96–101.
+
8. Коломієць О. В. Про асимптотичне інтегрування квазілінійних диференціальних рівнянь з запізненням і випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 5. — С. 96–101.
 
   
 
   
 
9. Magnetism in hydrogenated UTGecompounds / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L. Havela // MaterialsScience and Engineering. - 2010. - Vol. 9 : Conference Actinides 2009, 12-17July 2009, San Francisco, USA. - [5 p.]. - Bibliogr.: 10 titles.
 
9. Magnetism in hydrogenated UTGecompounds / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L. Havela // MaterialsScience and Engineering. - 2010. - Vol. 9 : Conference Actinides 2009, 12-17July 2009, San Francisco, USA. - [5 p.]. - Bibliogr.: 10 titles.

Версія за 12:40, 6 лютого 2014

Коломієць Олександр Вікторович
RTEmagicC kolomyec.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15 травня 1973 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Коломієць Олександр Вікторович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 травня1973 року.

У 1995 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.

В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Magnetism off-electron ternary compounds and their hydrides».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, завідувач відділу автоматизації програмування

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень —фізика f-електронних сполук, магнетизм, гідриди, високі тиски, високі магнітні поля.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 45 наукових праць та методичних розробок, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

Серед них:

1. Коломиец А. В. Применение дифференциальных уравнений со случайным отклонением аргумента к анализу колебаний в цепях задержки сигнала // Управляющие системы и машины. — 1996. — №6. — С. 24–27.

2. Коломієць О. В. Про застосування числових методів до розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // УМЖ. — 1999. — 51, № 10. — С.1433–1441.

3. Коломієць О. В. Про числове розв’язання рівняння Фоккера — Планка — Колмогорова для диференціально-різницевого рівняння другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // Нелинейные колебания. — 1999. — № 4. — С. 501–510.

4. Технология размещения объектов добычи, подготовки и использования углеводородов / Ю. А. Боксерман, А. В.Коломиец, О. Л. Перевозчикова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. —2001. — № 3. — С. 13–18.

5. Красножон М. Д., Косаченко В. Д.,Коломієць А. В. Розробка і впровадження програмного пакета побудови геологічних моделей нафтогазових покладів // Геофизический журнал. — 2001. — 23, № 4. — С.55–60.

6. Коломиец А. В. Моделирование колебательных процессов в квазилинейной системе второго порядка с запаздыванием и случайным возмущением // Кибернетика и системный анализ. — 2001. — № 4. — С.183–187.

7. Коломієць О. В. Про дослідження коливних розв’язків в квазілінійних диференціально-різницевих рівняннях першого порядку з випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 3. — С.117–122.

8. Коломієць О. В. Про асимптотичне інтегрування квазілінійних диференціальних рівнянь з запізненням і випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 5. — С. 96–101.

9. Magnetism in hydrogenated UTGecompounds / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L. Havela // MaterialsScience and Engineering. - 2010. - Vol. 9 : Conference Actinides 2009, 12-17July 2009, San Francisco, USA. - [5 p.]. - Bibliogr.: 10 titles.

10. Magnetism of UTGe compoundstuned by hydrogen absorption / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L.Havela // J. Physics. - 2010. - Vol. 200 : International conference onmagnetism (ICM 2009) 26-31 July 2009, Karlsruhe, Germany. - № 1. - [5 p.].-Bibliogr.: 8 titles.


Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)