Колесник Галина Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 01:28, 17 лютого 2019, створена Гавраш Мар'яна (обговореннявнесок) (Наукові статті у фахових виданнях)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Колесник Галина Олександрівна
F-1.jpg
Дата народження 27.06.1975
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»


Професійний розвиток


2002–2003 рр. – референт-перекладач бюро військово-технічної інформації Харківського інституту танкових військ НТУ «ХПІ».

Напрями наукових зацікавлень:
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. Українська науково-практична конференція «Адаптація української освітньої реформи до Європейської (викладання іноземних мов)»., 29-30 березня 2006 р., м. Харків, НФаУ;
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі» 31травня - 1 червня 2007 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка.
3. Міжнародна науково-практична конференція "Наукова дискусія: питання педагогіки та психології" (Київ, 02.12.2016 – 03.12.2016).
4. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
5. ІІІ (VII) Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і технологія іншомовної освіти", Київ, 26.10.2017 – 27.10.2017.
6. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика", Київ, 28.09.2018 – 29.09.2018.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Навчально-методичні посібники

2004
1. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення та опанування англійською термінологією за фахом „Електричні системи та комплекси транспортних засобів”, Колесник Г.О., Логвинов Є.Я., м. Харків, НТУ «ХПІ», 2004.
2. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення та опанування англійською термінологією за фахом „Міський електротранспорт”, Колесник Г.О., Логвинов Є.Я. , м. Харків, НТУ «ХПІ», 2004.
2005
3. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення та опанування англійською термінологією за фахом „Колісно-гусеничні машини ”, Колесник Г.О., Логвинов Є.Я., м. Харків, НТУ «ХПІ», 2005.
2006
4. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення та опанування англійською термінологією за фахом „Автомобілі та трактори”, Колесник Г.О., Логвинов Є.Я., м. Харків, НТУ «ХПІ», 2006.
2008
5. Локомотивобудування: навч.-метод. посібник з англійської мови для студенів і магістрів ТМ-факультету НТУ "ХПІ", Логвінов Є.Я. Колесник Г.О., Лазарєва О.Я., Харків: НТУ «ХПІ», 2008.
2010
6. Двигуни внутрішнього згоряння. Навчально-метод. посібник з англійської мови. Федорець С.А. Логвінов Є.Я., Колесник Г.О., Радишевська О.О., Роздолянська О.Г., Харків: НТУ «ХПІ», 2010.
2018
7. Колесник Г. О. Automobiles. English for specific purposes (English for specialties "Automotive engineering" and "Transport technologies") = Автомобілі. Англійська мова за професійним спрямуванням (англійська мова для студентів спеціальностей "Автомобільний транспорт" та "Транспортні технології"): навчальний посібник / Г. О. Колесник, Л. В. Лучит. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 100 c.


Наукові статті у фахових виданнях

2017
1. Колесник Г. О., Зінчук І. В. Принцип ситуативності як визначальний фактор формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей /Зінчук І. В., Колесник Г. О. // Молодь і ринок. – 2017. – № 6 (149). – C. 119–124.
2. Колесник Г. О. Семантичні особливості контамінантів в сучасній англійській мові // Молодий вчений. – 2017. – № 1 (41). – C. 285–287. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2018
3. Вильховченко Н., Колесник Г. Использование специальной лексики в художественном тексте // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – С. 5–9.
4. Вільховченко Н. П., Колесник Г. О. Особливості функціонального підходу до дослідження науково-фантастичного тексту // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 2 (70). – С. 45–47.
5. Колесник Г. О. Вплив емоцій на когнітивні процеси під час вивчення іноземної мови студентами першого курсу навчання // Молодь і ринок. – 2018. – № 4 (159). – С. 112–116. (Index Copernicus International).

Інші публікації


2006
1. Колесник Г.О., Садковська В.А. „Тенденции в обучении иностранному языку будущих инженеров в контексте Болонского процесса” // Адаптація української освітньої реформи до Європейської (викладання іноземних мов). Матеріали української науково-практичної конференції 29-30 березня 2006 р., м. Харків, видавництво НФаУ.
2007
2. Колесник Г.О., Садковська В.А. „Шляхи організації самостійної роботи студентів в умовах кредитної системи” // Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі” 31травня - 1 червня 2007 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка.
2016
3. Ільчишин Н. М., Колесник Г. О. Педагогічні умови розвитку когнітивного інтересу у майбутніх інженерів // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2-3 грудня 2016 р.). – 2016. – C. 110–111.
2017
4. Ільчишин Н. М., Колесник Г. О. Лінгвокраїнознавчий аспект в процесі формування мовної компетенції економістів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 38–39.
2018
5. Колесник Г. О. Вплив афективних процесів на сприйняття іноземної мови на слух // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 116–118.
6. Колесник Г. О. Формування навичок професійно-орієнтованої комунікації під час навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28-29 вересня 2018 р.). – 2018. – C. 48–49.
7. Колесник Г. О. Шляхи реалізації принципу ситуативності в процесі навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей // Теорія і технологія іншомовної освіти : матеріали ІІІ (VII) Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26–27 жовтня 2017 р.). – 2018. – C. 22–23.

Контакти:

Email: galyna.o.kolesnyk@lpnu.ua