Ковальчук Анатолій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 19:07, 10 червня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Ковальчук Анатолій Михайлович | Зображення (фото) = 6.jpg‎ | Підпис зображе...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Ковальчук Анатолій Михайлович
6.jpg
старший викладач
Дата народження 12 травня 1948 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені І. Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Математика,викладання математики, програмування
Галузь наукових інтересів науковідослідження ООП на C++


Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритмуRSA

Кваліфікаційний рівень Математик,викладач математики
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничоїсправи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій,Національний університет «Львівська політехніка».

Ковальчук Анатолій Михайлович — старший викладач кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук таінформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 12 травня 1948 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Англійська, Польська — відміннийрівень;


Досвід 14 років педагогічної та наукової діяльності


Член методичної ради інституту комп’ютерних наук та інформаційнихтехнологій


Голова навчально-методичної комісії по спеціальності 0927

Освіта

1966-1971р.р. — Львівський національний університет імені І. Франка,механіко-атематичний факультет, Математика, викладання математики,програмування, Математик, викладач математики

Професійна діяльність:

2011 — по даний час — старший викладач кафедри інформаційних технологійвидавничої справи, Національний університет «Львівська політехніка»


2000-2011 р.р. — Асистент, ст. викладач кафедри АСУ, Національнийуніверситет «Львівська політехніка»


1995-2000 р.р. — Провідний інженер математик — програміст, Карпатськевідділення інституту геофізики АН України


1973-1995 р.р. — Старший інженер, старший інженер-програміст,завідуючий виробничою групою, Центр математичного моделювання при ІППММ АНУкраїни ім. Я.С.Підстригача


1971-1973 р.р. — Командир лінійного вогневого взводу, лейтенант,старший лейтенант, Міністерство оборони СРСР, Служба в Радянській Армії

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів,


керівництво дипломними проектами імагістерськими роботами, 

Курси, які викладає:


Наукові інтереси

наукові дослідження ООП на C++


Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритмуRSA

Вибрані публікації

Аналіз методів суміщення в наборах однотипних зображень / Д.Пелешко, А. Ковальчук, О. Савицький, С. Мудрий // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 308­315. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 74 назви.

Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифруваннязображень] / А. М. Ковальчук, Д. Д. Пелешко, Н. О. Кустра, Ю. Ю. Рашкевич //Техн. вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 28-30.— Бібліогр.: 5 назв.

Використання генетичних алгоритмів для вирішення задачізміни розподільної здатності та синтезу зображень в наборах / Ю. М. Рашкевич,Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра // Обчислювальні методи і системиперетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф., присвяч. 70-річчю від днянародж. проф. Б. О. По­пова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р. / Фіз.-мех. ін-тім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. -С. 191-194. — Бібліогр.: 3 назви.

Використання математичних статистик для суміщення зображеньнабору / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 161-169. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). -Бібліогр.: 7 назв.

Застосування алгоритму RSA у шифруванні і дешифруванніелементів локально-скінченного топологічного покриття зображення як компакту /А. Ковальчук, Є. Кузнецов, Ю. Артимич // Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 87-90. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №686). — Бібліогр.: 4 назви.

Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування ідешифрування зображень / Л. Фабрі, А. Ковальчук, М. Ступень // Комп’ютернінауки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 262-267. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 5 назв.

Зміна роздільної здатності зображень на основі власнихвекторів матриць-операторів, індукованих з піксельних наборів / Д. Д. Пелешко,А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра // Моделювання та інформ. технології : зб. наук.пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — Вип. 54. — К., 2010.— С. 180-187.

Постановка задач факторизації та майже факторизації натопологіях зображень / Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра //Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелектуISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17­21 трав. 2010 р.,Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010.— Т. 1. — С. 383-387. — Бібліогр.: 9 назв. — Парал. тит. арк. англ., рос.

Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування ідешифрування зображень з чітко виділеними контурами / Ю. Рашкевич, А.Ковальчук, Д. Пелешко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Раш-кевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 41-44. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). —Бібліогр.: 4 назви.

Шифрування і дешифрування зображень з використаннямелементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами / А. Ковальчук,О. Годлевський, Б. Біш-ко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Раш-кевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 133-137. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.:4 назви.

Шифрування і дешифрування зображень з використаннямелементів алгоритму RSA тернарними дробово-лінійними формами / А. Ковальчук //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 170-175. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 4 назви.

Шифрування та дешифрування зображень з використаннямелементів алгоритму RSA дробово-раціональними N-арними формами / А. М.Ковальчук, Д. Д. Пелешко,

H. О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац.лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. -Вип. 20.4. — С. 285-289. — Бібліогр.: 4назви.

Assesment and prediction tools for information-analyticalsystem of entrprises /I. Tsmots, A. Kovalchuk, R. Rubakha // Computer scienceand information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf.CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv: Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 74.

Interval estimation of set images statistical parameters /Yu. Rashkevych, D. Peleshko, A. Kovalchuk // Перспективні технології і методипроектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт.2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010.— C. 181-183. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.

The set images superposition based upon the images colourdispersion / Yu. M. Rash-kevych, D. Peleshko, A. Koval’chuk, N. Kustra //Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. andtechn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Uk­raine / LvivPolytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 37-39.-Bibliogr.: 4 titles.

The use of quadratic forms to increase strength of the encryptionof binary affine loop transformation / A. Kovalchuk, D. Peleshko, Yu.Rashkevych // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / LvivPolytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. -P. 19-21. —Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 908

Tел. +38 (032) 258-24-04, fax (032) 258-26-63

e-mail: itvs.ikni@gmail.com , ikni_info@lp.edu.ua