Відмінності між версіями «Князь Святослав Володимирович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача)
Рядок 293: Рядок 293:
  
 
==ЧЛЕНСТВО У РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ ==
 
==ЧЛЕНСТВО У РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ ==
З 2016 року член редакційної колегії журналу Scientific Journal "Law & Sciences" https://twitter.com/LawSci_Journal. Журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р. Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):Index Copernicus (Poland),Scientific Indexing Services (SIS),Cosmos Impact Factor,Google Scholar (International, USA),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),SAJI Journal Index,Journal Factor,Wikiversity, Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін. ISSN 2522-4549  
+
* з 2016 року член редакційної колегії журналу Scientific Journal "Law & Sciences" https://twitter.com/LawSci_Journal. Журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р. Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):Index Copernicus (Poland),Scientific Indexing Services (SIS),Cosmos Impact Factor,Google Scholar (International, USA),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),SAJI Journal Index,Journal Factor,Wikiversity, Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін. ISSN 2522-4549;
 +
* з 2019 року член редакційної колегії журналу "Наукові записки Львівського університету бізнесу та права", серія "Економіка". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 14346-3317Р від 14.08.2008 р. ISSN: 2663-0117. 
  
 
==ПОДАНІ ЗАЯВКИ НА ГРАНТИ ==
 
==ПОДАНІ ЗАЯВКИ НА ГРАНТИ ==

Версія за 20:35, 7 червня 2019

Князь Святослав Володимирович
Foto Knyaz.jpg
Дата народження 25.04.1976 р.
Місце народження м.Львів
Відомі родичі Князь Г.П. герба "Курч", інша назва герба "Князь" Ч.1,с.36,Ч.3.,с.29C.214,667C.158C.182,142-143C.41Т.2, C.28C. 187C.1 - бурмістр м. Белз, (проконсул Белзького магістрату) [ЦДІА у м. Львові, Ф.22.О.1.С. 10., стор. 156. (1595-1777)]

Юзич І.Г. - доктор права Українського вільного університету (Мюнхен, 1948 р.) С.341C.341C.25C.257С.95C.237C.319

Юзич С.Г. - греко-католицький священик, у 1949 р. репресований, відбував термін в Іркутській області С.102 С.40С.4

Лещук Т.Й. - письменник

Ульгурський Я.О. - художник

Ліщинський Я.С. - оперний співакС.114, С. 97,105, 1, С.7, С.6-12С.6

Богуцька Р.М. - дизайнер[1]23

Науковий ступінь д.е.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Князь Святослав Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА І РІВЕНЬ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • у 1993 р. закінчив середню школу № 87 у м. Львові, а також Львівський технікум банківської справи (свідоцтво № 11 про присвоєння кваліфікації «бухгалтер»);
 • у 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, факультет банківського бізнесу за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом спеціаліста ЛБ ВЕ №000819. Присвоєно кваліфікацію «економіст»);
 • упродовж 1997-2001 рр. був аспірантом Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою» за спеціальністю 08.00.03 - організація управління, планування і регулювання економіки (диплом ДК №011370 від 4 липня 2001 р.);
 • у 2004 р. отримав атестат доцента (атестат №5/30-Д від 16 грудня 2004 р.);
 • у 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД №002064 від 31 травня 2013 р.);
 • у 2015 р. отримав атестат професора (атестат 12ПР№011179 від 15.12.2015 р., протокол № 5/01-П)

СТАЖУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • У 2001 р. брав участь у семінарі вихідного дня «Трансформація/реструктуризація підприємств в Україні. Принципи та практика», організованого Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), що проходив за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). (Сертифікат від 26-28 січня 2001 р.)
 • У 2005 р. брав участь у міжнародному проекті розвитку теоретико-методичного інструментарію конфліктного менеджменту на базі Університету Св. Томаса у Мінеаполісі (США).
 • У 2008 р. пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001» у Національному університеті «Львівська політехніка». (Посвідчення № 13, листопад 2008 р.)
 • Упродовж 2009-2010 рр. пройшов повний курс семінару психолого-педагогічних знань на кафедрі психології, педагогіки та права Національного університету «Львівська політехніка». (Посвідчення № 058-10 від 25 червня 2010 р.)
 • У 2016 році проходив курси слухачів польської мови у Львівській політехніці (сертифікат ОД 02071010/695-16 від 29.12.2016 року)
 • У 2017 році (з 16.02 до 20.04) стажувався у Першому відділенні ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • трудову діяльність розпочав у 1997 році з посади економіста Спільного українсько-польського підприємства «Павлід»;
 • з 1998 р. почав працювати асистентом кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»;
 • протягом 2001-2002 рр. перебував на посаді старшого викладача;
 • упродовж 2002-2013 рр. — на посаді доцента. Упродовж 10 років виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
 • з 02.09.2013 р. виконував обов'язки завідувача кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів;
 • з 02.09.2014 р. - завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів.

УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

• з 2015 року голова НМК спеціальності 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Національного університету «Львівська політехніка»;

• з 2016 року голова НМК спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Національного університету «Львівська політехніка».

УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

щодо проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз

 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» освітнього ступеня «бакалавр» у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету (Наказ МОНУ № 673-л від 15.05.2018 р.);
 • голова Експертної комісії МОНУ щодо проведення акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (наказ № 1105-А від 09.06.2017 р.);
 • член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство і торговельне підприємництво" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Наказ МОНУ 1227-л від 13.06.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент природоохоронної діяльності" зі спеціальності 051 "Економіка" у Національному транспортному університеті(Наказ МОНУ 3002-л від 12.12.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (Наказ МОНУ 1933-л від 09.11.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" (Наказ МОНУ 1803-л від 09.11.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у Івано-Франківському національному технічному університеті (Наказ МОНУ 1457-л від 10.09.2018 р.);
 • голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060101 і 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060103 і 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальності 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" у Національному університеті водного господарства та природокористування;
 • член комісії з ліцензування напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Донецькому інженерно-економічному коледжі при Донецькому національному технічному університеті;
 • член комісії з ліцензування напряму підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Феодосійській державній фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин тощо.

участь в інших комісіях МОНУ

 • член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, зокрема підкомісії 6 з бізнесу, управління та права спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2016 року № 375; додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2019 року № 582);
 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент природоохоронної діяльності» (наказ № 447 від 29.12.2017 р.).

УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 • Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1243
 • Проект стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • Проект стандарту вищої освіти третього (доктора філософії) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 20.12. 2018 р., протокол № 5);
 • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 25.10. 2016 р., протокол № 27);
 • Освітньо-професійна програма третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування.

НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає такі дисципліни:

"Міжнародні фінанси", "Евристика" тощо.

Опубліковані методичні матеріали:

Князь С.В. опублікував понад 100 навчально-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, десятки конспектів лекцій і навчальних посібників, рекомендованих до використання у навчальному процесі рішенням Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів, а також до проведення практичних і лабораторних занять.

Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

 • Міжнародні фінанси – Сертифікат № 00110 від 06.11.2012 р.
 • Консалтинг в інноваційній діяльності – Сертифікат № 00369 від 23.09.2013 р.
 • Методологія наукових досліджень – Сертифікат № 00435 від 16.10.2013 р.
 • Креативний менеджмент - Е41-236-209/2013 від 12.09.2013 р.
 • Креативні рішення та їх комерціалізація у природоохоронній діяльності – Сертифікат № 00437 від 16.10.2013 р.
 • Евристика – Сертифікат E 41-293-69/2017 від 4.09.2017 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ КАФЕДРИ

• «Проблеми інвестиційної та інноваційної діяльності» (0107U009522);

• «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451);

• «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452).

УЧАСТЬ У ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ І ГОСПДОГОВІРНИХ ТЕМАХ

Брав участь у виконанні таких держбюджетних тем:

 • ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки», затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол № 12 від 21.12.1999 р.
 • ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.;
 • «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.,

Брав участь у виконанні таких госпдоговірних тем:

 • ВАТ «Маяк» № 1586 „Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ВАТ «Маяк»;
 • ДАКХ «Артем» №1666 „Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем»;

Поточна госпдоговірна тема:

 • ТзОВ "Радіум" №68 "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень".

ПУБЛІКАЦІЇ У МОНОГРАФІЯХ

Загалом опубліковано 24 монографії, з них

Одноосібні монографії

 1. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [монографія] / С.В. Князь. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 332 с.

Монографії, опубліковані під науковою редакцією Князя С.В.

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
 2. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 3. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
 4. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.
 5. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.

Монографії, опубліковані за останні п'ять років

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
 2. Scientific basis harmonize legislative and regulatory support the economy in the context of Europe: Monograph, edited by P.M.Skrypchyk. – Podhajska: NUWMNRU, 2015. – 292 p. / С.В.Князь, Я.С.Богів Розділ 5. Бізнес-планування екологічних проектів у сфері сільськогосподарського виробництва. – С. 214-277.
 3. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв'язки між ними/ Князь, О.В. Князь, Т.І. Данько / Розвитоківідтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. - С. 9-27.
 4. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: монографія / за загальною редакцією д-ра екон. наук А.М. Штангерта і д-ра екон. наук А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 372 с. / С.В. Князь, Г.І.Пушак, О.Є. Федорчак. 1.3. Сутність механізмів залучення інвестицій та концептуальні положення їх економічного оцінювання і регулювання. – С. 55-80.
 6. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
 7. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.
 8. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.
 9. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Brancz Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry: Collektive monograph / V.Yatsenko, S.Pasieka, O.Yatsenko and others. Nuremberg: Verlag SWG imex GmBX, Germany. 2019. 431 p. / 4.2. Князь С.В., Залуцький В.П., Мацук В.М. Методи і критерії фінансово-економічного оцінювання діяльності суб'єктів підприємництва на ринку харчових продуктів. - С. 201-211.
 10. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 312 p. / Kniaz S., Bogiv J. Evaluating and analysing the transfer potential of innovative enterprise development. P. 135-154. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_8

Інші монографії

 1. Князь С.В. Інвестиційна та інноваційна діяльність: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 233 с.
 2. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: [монографія] / за наук. ред. М.Г. Чумаченко. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 292 с. / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, розділ 2. Джерела інвестицій у країні та умови їх залучення. - С. 73 - 113.
 3. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: [монография] / Под общей редакцией Г.К. Вороновского и И.В. Недина - Киев: Знания Украины, 2004. - 312 с. / О.Є. Кузьмин, С.В. Князь, В.А. Фльорко. Розд. 4.2.2. Оценка экономической эффективности управления инновационными процессами на предприятиях муниципальной энергетики. - С. 264-272.
 4. Князь С.В. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. - Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. - 250 с.
 5. Князь С.В. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О.Шпак, В.А.Новицький. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. - 148 с.
 6. Князь С.В. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Ю.В. Андріанов. - Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008. - 326 с.
 7. Князь С.В. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О. Шпак, Ю.В. Малиновський. - Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. - 198 с.
 8. Князь С.В. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2010. - 345 с.
 9. Князь С.В. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, М.П. Політило, О.Л. Коломієць. - Львів: Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. - 250 с.
 10. Князь С.В. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. - Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2012. - 464 с.
 11. Kniaz S.V., Heorhiadi N.H. The management systems' modeling of enterprise economic development: [monografia] / S.V. Kniaz, N.H. Heorhiadi // Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach I bankowosci. - 2012. -153-174.
 12. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія] / за наук. ред. Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. - 458 с. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, розділ 3.4. Трансферний потенціал підприємства: сутність, складові елементи, параметри. - С. 188 - 224.
 13. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу [монографія] / за наук. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. - 360 с. / C.В. Князь, Н.Ю. Мирощенко, Я.С. Богів, Л.Ю. Холявка, розділ 9.1. Інноваційність високотехнологічної продукції підприємства як компонента потенціалу її комерціалізації, розділ 9.2. Оцінювання факторів впливу на формування інтелектуального потенціалу підприємства. - С. 324 - 336, 337-351.
 14. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях [монография]. – Макеевка-Ялта: Крымский гуманитарный университет, Макеевский экономико-гуманитарный институт, 2013. – 256 с. / C.В. Князь, Н.Г. Георгиади, Р.Б. Вильгуцкая 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. - С. 79 – 86.

ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ

Князем С.В. опубліковано понад 150 статей у фахових та інших наукових журналах, з них за 2014-2019 рр.:

2015

 1. Kniaz S.V. The peculiarities of enterprise innovational activity management system / S. Kniaz, N. Komarnytska, N. Shpak, // Econtechmod. – 2015. – Vol. 4 No 1., 45-50 р.
 2. Князь С.В. Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С. 74-77.
 3. Князь С.В. Обгрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів / С.В. Князь, В.В. Косовська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 182-193.
 4. Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 16-24.
 5. Князь С.В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171).
 6. Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 347-353.
 7. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169). – С. 57-65.

2016

 1. Князь С.В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – С. 69-75.
 2. Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – С. 346-351.
 3. Князь С. В.Суть та класифікація витрат основної діяльності логістичного підприємства/ Л. М. Пилипенко, С. В. Князь , М. Р. Вінярська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 38–43.

2017

 1. Князь С. В. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь , Н. Г. Георгіаді, І. О. Красілич // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 2. – C. 34–42.
 2. Князь С.В. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Економіка та суспільство. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua
 3. Князь С.В. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425
 4. Князь С.В. Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 125-130.
 5. Князь С.В. Сутність експортного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Князь С.В. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». Серія: економічні науки. – 2017. - № 3. – С. 25-30.

2018

 1. Князь С.В. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України / С.В. Князь, О.О.Другов, О.Є. Федорчак, В.П.Прохоренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 25. – Том 2. – С.27-35.
 2. Князь С.В. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових підприємницьких структур / С.В.Князь, І.А.Красілич, В.П.Прохоренко, В.М. Мацук // Ефективна економіка. – 2018. - № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Kniaz S. Funding mechanisms for implementation of marine strategy framework directive: eu experience / S.Kniaz, E. Pavlenko, O. Rubel, O. Zavnerchik // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №27. – Том 4. – С.27-35.

2019

 1. Князь С. В. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-Гриник Р. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 23-29.
 2. Князь С. В. Аналізування трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства / Князь С. В., Богів Я. С., Мацук В. М., Кохалевич К. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 30-37.
 3. Kniaz S. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
 4. Kniaz S. Improvement of the Model for Calculating the Operating Profit of Industrial Enterprises Taking into Account the Problem of Optimal Distribution of Productive Resources / R. Skrynkovskyy, L. Sopilnyk, F. Horbonos, S. Kniaz, N. Pavlenchyk, V. Yuzevych // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – 2019. – Vol.5, № 3. – P. 5011-5016. – Режим доступу до журналу: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/596

Публікації, що індексуються у міжнародних науковометричних базах даних

Scopus

 1. Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 347-353.
 2. Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 16-24.
 3. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169). – С. 57-65.
 4. Князь С.В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171).
 5. Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – С. 346-351.

Web of Scienсe

 1. Князь С. В. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь , Н. Г. Георгіаді, І. О. Красілич // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 2. – C. 34–42.
 2. Князь С.В. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України / С.В. Князь, О.О.Другов, О.Є. Федорчак, В.П.Прохоренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 25. – Том 2. – С.27-35.
 3. Kniaz S. Funding mechanisms for implementation of marine strategy framework directive: eu experience / S.Kniaz, E. Pavlenko, O. Rubel, O. Zavnerchik // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №27. – Том 4. – С.27-35.

ПУБЛІКАЦІЇ У ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ, ДОВІДНИКАХ І СЛОВНИКАХ

 1. Методи управління інвестиційним портфелем / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Мочерного. Економічна енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - Т.2 – С.349.;
 2. Довідник товарознавця. Продовольчі товари / С.В. Князь, А.Г. Загодорній, М.В. Римар та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с.
 3. Довідник товарознавця: продовольчі товари / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, та інші; за ред. д-ра екон. наук, проф. Князя С.В. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 684 c.
 4. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, С. В. Князь, Г.О. Партин. – Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. – 413 c.

КАНДИТАТИ НАУК, ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КНЯЗЯ С.В.

 1. Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 2. Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 3. Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 4. Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.

ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

ДОКТОРСЬКІ

 1. Калюжна Н.Г. Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.Г. Калюжна. - Луганськ, 2014. - 40 с.
 2. Запухляк І.Б. Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / І.Б. Запухляк. – Івано-Франківськ, 2017. - 40 с.

КАНДИДАТСЬКІ

 1. Крупін В.Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / В.Є. Крупін. - Львів, 2008. - 20 с.;
 2. Пікулик О.Б. Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку західного регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / О.Б. Пікулик. - Львів, 2009. - 20 с.;
 3. Максимів Б.М. Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємств в економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Б.М. Максимів. - Львів, 2010. - 20 с.;
 4. Симак А.В. Інвестиційна політика машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)” / А.В. Симак. - Львів, 2010. - 20 с.;
 5. Серпухов М.Ю. Управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.Ю. Серпухов. - Харків, 2011. - 20 с.;
 6. Стояновський А.Р. Моніторинг діяльності інноваційних структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / А.Р. Стояновський. - Київ, 2011. - 20 с.;
 7. Товт Т.Й. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Т.Й. Товт. - Львів, 2012. - 20 с.;
 8. Яремко І.І. Управління потенціалом соціально-виробничих систем економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / І.І. Яремко. - Львів, 2012. - 20 с.;
 9. Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційних технологій на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / К.С. Савенко. - Харків, 2013. - 20 с.;
 10. Рубіш М.А. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання у процесі реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.А. Рубіш. - Ужгород, 2014. - 21 с.;
 11. Чубар М.М. Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.М. Чубар. - Хмельницький, 2016. - 21 с.;
 12. Мисковець Н.П. Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.П. Мисковець. - Рівне, 2017. - 20 с.;
 13. Маслак М.В. Формування складових механізму внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах інтапренерства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.В. Маслак. - Харків, 2017. - 20 с.
 14. Мясников В.О. Адаптивне управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.О. Мясников. – Запоріжжя, 2018. - 20 с.

ЧЛЕНСТВО У РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

 • з 2016 року член редакційної колегії журналу Scientific Journal "Law & Sciences" https://twitter.com/LawSci_Journal. Журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р. Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):Index Copernicus (Poland),Scientific Indexing Services (SIS),Cosmos Impact Factor,Google Scholar (International, USA),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),SAJI Journal Index,Journal Factor,Wikiversity, Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін. ISSN 2522-4549;
 • з 2019 року член редакційної колегії журналу "Наукові записки Львівського університету бізнесу та права", серія "Економіка". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 14346-3317Р від 14.08.2008 р. ISSN: 2663-0117.

ПОДАНІ ЗАЯВКИ НА ГРАНТИ

2018 рік

1. Дослідницький грант на українську та українсько-канадську тематику у галузі гуманітарних та соціальних наук, права, педагогіки та бібліотечної справи на 2017-2018 рр. - Формування інтегрованих систем інформаційного забезпечення суб`єктів міжнародної торгівлі (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

2. Грант на публікацію 2017-2018 рр. - Удосконалення трансферних систем інноваційного розвитку суб`єктів підприємництва (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

3. Грант на стажування (2018-2019 рр.) - Технико-϶кономическое обоснование инновационного применения "умных" технологий для повишения ϶ффективности гражданских инициатив в г. Львов (Prague Civil Society Cetntre)

2019 рік

1. Дослідницький грант на українську та українсько-канадську тематику у галузі гуманітарних та соціальних наук, права, педагогіки та бібліотечної справи на 2019-2020 рр. - Розвиток українсько-канадських освінтьо-наукових ініціатив (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

2. Україна: Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта» 2018-2019 рр. - Creation in the Lviv Polytechnic of the American Studies program on technology audit of business structures, taking into account the provisions of the concept of sustainable development (Відділ преси, освіти і культури Посольства США)

3. Україна: Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Культура» 2018-2019 рр. - Creation of creative industries in the city of Lviv (Відділ преси, освіти і культури Посольства США)

НАГОРОДИ

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Наказ № 15/20-1378 від 08.11.2004 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2016 р.
 • Стипендія Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених, 2001 р.
 • Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка»: нагрудний знак університету за заслуги перед Львівською політехнікою. Посвідчення № 036 від 12 вересня 2013 р.
 • Диплом Національного університету «Львівська політехніка» з нагоди 160-річчя Львівської політехніки, 2004-2005 н.р.
 • Грамота Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі за 2008-2009 н.р.

КОНТАКТИ ТА ІНДЕКСУВАННЯ У НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

e-mail: svkniaz@ukr.net
роб. тел.: 258 32 59

Web of Science

ResearcherID: A-1970-2019

https://orcid.org/0000-0002-7236-1759

Scopus

ID: 56896077300 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56896077300

orsid https://orcid.scopusfeedback.com/#/document_search_result

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u2P653EAAAAJ