Відмінності між версіями «Кафедра інформаційних технологій видавничої справи»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 5: Рядок 5:
  
 
== Загальна інформація ==
 
== Загальна інформація ==
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалістів і магістрів — відповідно за спеціальностями 7.051501 та 8.051501 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».
+
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія галузі знань 18 Виробництво та технології.
  
 
=== Історія кафедри ===
 
=== Історія кафедри ===

Версія за 13:43, 15 лютого 2019

Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІТВС
Дата заснування 2011 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Кафедра автоматизованих систем управління
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович
Розташування (адреса) вул. Ст.Бандери 28, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 908
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/itvs

Кафедра інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС) — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений в 2011 році на основі групи викладачів кафедри «Автоматизовані системи управління».

Загальна інформація

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія галузі знань 18 Виробництво та технології.

Історія кафедри

У 1998 році на кафедрі «Автоматизовані системи управління» (АСУ) розпочато підготовку бакалаврів базового напрямку «Легка промисловість», який в 2001 р. був перейменований на «Видавничо-поліграфічну справу» (ВПС, шифр 051501). Щорічно набір на перші курси стаціонарної форми навчання складав одну група бюджетного та комерційного контингенту.

У 2002 р. на кафедрі «Автоматизовані системи управління» здійснено перший випуск бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа», які в 2002/2003 н. р. продовжили навчання за спеціальністю «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (КТСВПВ, шифр 7-8.051501). У 2003 р. кафедра АСУ отримала акредитацію на випуск спеціалістів за даною спеціальністю.

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» для продовження забезпечення підготовки фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» у 2011 році на базі кафедри АСУ утворено новий структурний підрозділ — кафедру «Інформаційні технології видавничої справи» (ІТВС).

Завідувачі кафедри:

У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.

Навчання

Студенти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія.

В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw), додрукарської підготовки (PageMaker, InDesign, Quark XPress), створення мультимедії (Flash, Maya) і ін. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали з використаннях найновіших технологій (HTML, DHTML, XML, Java, JavaScript, Php, .NET) та програмних засобів (Macromedia Dreamweaver, Microsoft Visual Studio). В області дизайну студенти отримують усі необхідні знання для проектування корпоративних гарнітур, розробки фірмових стилів (brandbook) та анімаційних презентацій (Macromedia Director, Authorware).

Усі отримані теоретичні знання засвоюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення. З цією метою використовується не лише Wintel платформа, а й комп’ютери на базі Mac OS.

Диплом бакалавра за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» дає можливість продовжити навчання на другому циклі (спеціаліст або магістр).

Партнери кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:

1-й — «Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень» (наук. кер. — д.т.н., проф. Ткаченко Р. О.). Наукова група (докторант Цимбал Ю. В., к.т.н., асист. Ізонін І. В., к.т.н., доц. Дорошенко А. В., аспіранти Вітинський П., Ковалишин О. Міщук О.) виконують дослідження по створенню високошвидкісних нейроподібних засобів для опрацювання інформації в умовах невизначеності та даних великих обсягів; блочно-потокових криптографічних систем захисту потоків даних в реальному часі; нейроподібних засобів розпізнавання образів великої інформаційної ємності; нейромережевих систем моделювання з неітеративним глибоким навчанням. Результати досліджень використовувалися і будуть використані в майбутньому для участі студентів у всесвітньому конкурсі Data Mining Cup та у навчальних курсах “Нейронні мережі та елементи адаптивних систем“, “Системи штучного інтелекту“ та “Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу“.

1-й — «Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів» (наук. кер. — д. т. н., доц. Назаркевич М.А.). У цьому науковому напрямі здійснюється розроблення нових моделей, методів, алгоритмів цифрової обробки графічної інформації та спеціалізованого програмного забезпечення для видавничих систем та розроблення нових технологій захисту друкованих та електронних документів, для підвищення рівня їх захищеності. Реалізація методу захисту електронних та друкованих документів дозволить ідентифікувати оригінал документу, задавати поведінку кривої графічного елементу в кожній точці документа, що захищається, та значно утруднюватиме підробки. Окремим одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист зображень криптографічними засобами. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н., проф. Пелешко Д. Д., ст. викл. Ковальчук А. М.) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю.

На кафедрі активно ведуться дослідження за науковими напрямками кафедри:

З 2019 р. колектив кафедри бере участь у виконанні прикладної НДР «Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів».

З 2019 р. колектив кафедри бере участь у виконанні науково-технічної (експериментальної) розробки «Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації».

У 2016 р. завершилось виконання прикладної НДР “Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу” (номер державної реєстрації 0115U000432).

У 2016 р. виконано ГОСП-договір № 423 від 31.05.2016 “Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж”.

У 2015 р. виконано гранд Президента України для докторів наук “Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів” (номер державної реєстрації 0115U004704).

У 2014 р. завершилось виконання фундаментальної НДР “Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах” (номер державної реєстрації 0112U001204).

З 2013 р. ведуться науково-дослідні роботи в рамках кафедральної тематики “Інтелектуальний аналіз аудіо-візуальних сигналів” (номер державної реєстрації 0113U005275).

Контакти

Адреса: вул. С. Бандери 28а, 5-й н.к., кім. 913

Номер(и) телефону: (032) 258-27-79

E-mail: itvs.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: http://lp.edu.ua/itvs