Відмінності між версіями «Кафедра інформаційних технологій видавничої справи»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 16: Рядок 16:
 
Завідувачі кафедри:
 
Завідувачі кафедри:
 
* 2011-2014 рр. —  доктор технічних наук, професор [[Рашкевич Юрій Михайлович]]
 
* 2011-2014 рр. —  доктор технічних наук, професор [[Рашкевич Юрій Михайлович]]
* з 2015 року — доктор технічних наук, професор [[Пелешко Дмитро Дмитрович]] (в.о.)
+
* 2015-2016 рр. — доктор технічних наук, професор [[Пелешко Дмитро Дмитрович]]
 +
* з 2016 року — доктор технічних наук, професор [[Ткаченко Роман Олексійович]]
  
 
У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.
 
У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.
Рядок 36: Рядок 37:
 
На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:
 
На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:
  
1-й — '''«Інформаційні технології аналізу, перетворення та синтезу аудіо- та відео сигналів»''' (наук. кер. — д.т.н., проф. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Рашкевич Ю.М]].). Наукова група (д.т.н., доц., проф.каф.[[Пелешко Дмитро Дмитрович|Пелешко Д.Д.]], к.т.н. доц. [[Кустра Наталія Омелянівна|Кустра Н.О]]., к.т.н., доц. [[Лотошинська Наталія Дмитрівна|Лотошинська Н.Д.]], к.т.н. доц. [[Назаркевич Марія Андріївна|Назаркевич М.А.]], ст.викл. [[Ковальчук Анатолій Михайлович|Ковальчук А.М.]]) працює над проблемами цифрової обробки одно- та двовимірних сигналів, з подальшим формуванням та вдосконаленням теорії та практики інтерактивних систем керування. Дослідження в цих напрямках (д.т.н., проф. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Рашкевич Ю.М.]], к.т.н. [[Лотошинська Наталія Дмитрівна|Лотошинська Н.Д]]) дозволяють покращувати здатність ефективність функціонування інтерактивних систем керування, враховувати в процесі керування стан оператора, використовувати сучасні технології та апаратне забезпечення паралельної обробки сигналів. Д.т.н. [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Пелешко Д]]. к.т.н. [[Кустра Наталія Омелянівна|Кустра Н]], та к.т.н. [[Ізонін Іван Вікторович|Ізонін І]]. досліджують проблеми попередньої обробки зображень (двовимірних сигналів) для вирішення задач інтелектуального аналізу в системах реального часу. Ще одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист інформації. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н. Пелешко Д., ст. викл. [[Ковальчук Анатолій Михайлович|Ковальчук А]]) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю. На основі Ateb-функцій розроблено інформаційні технології ефективного захисту поліграфічної продукції, в тому числі і документів суворої звітності (к.т.н. [[Назаркевич Марія Андріївна|Назаркевич М.]]).
+
1-й — '''«Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень»''' (наук. кер. — д.т.н., проф. [[Ткаченко Роман Олексійович|Ткаченко Р.О.]]). Наукова група (к.т.н. доц. [[Кинаш Юрій Євстахович|Кинаш Ю.Є.]], к.т.н., доц. [[Різник Олег Яремович|Різник О.Я.]], к.т.н. ас. Міюшкович Ю.Г., аспіранти Андрієцький Б., Дем’янчук С. ) проводили роботи із розробки базових компонентів інформаційних технологій для введення зображень з високою роздільною здатністю та чутливістю, швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіо-відеоінформації для образного комп’ютера.
 +
Здійснюються дослідження за тематикою науково-дослідної роботи «Нейроподібні структури геометричних перетворень апаратного типу для робототехнічних комплексів і засобів»; виконуються пошукові роботи по застосуванню нейронечітких моделей геометричних перетворень для управління вітрогенераторними установками. Результати досліджень будуть використані у навчальних курсах «Системи штучного інтелекту» та «Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу».
  
На основі отриманих результатів розроблено систему автоматизованого обліку хліба для хлібопекарень та систему детектування руху об’єктів. У співпраці з каф. АСУ побудовано Web-орієнтовану систему управління навчальним процесом, розроблено систему автоматизованого обліку електроенергії, автоматичну систему керування процесом нафтовидобутку, підсистему розпаралелювання обробки інформації для SCADA системи TrаceMode.
+
1-й — '''«Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів» ''' (наук. кер. — д. т. н., доц. Назаркевич М.А.). У цьому науковому напрямі здійснюється розроблення нових моделей, методів, алгоритмів цифрової обробки графічної інформації та спеціалізованого програмного забезпечення для видавничих систем та розроблення нових технологій захисту друкованих та електронних документів, для підвищення рівня їх захищеності. Реалізація методу захисту електронних та друкованих документів дозволить ідентифікувати оригінал документу, задавати поведінку кривої графічного елементу в кожній точці документа, що захищається, та значно утруднюватиме підробки.
 
+
Окремим одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист зображень криптографічними засобами. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н., проф. Пелешко Д. Д., ст. викл. Ковальчук А. М.) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю.
2-й — '''«Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень»''' (наук. кер. — д.т.н., проф. [[Ткаченко Роман Олексійович|Ткаченко Р.О.]]). Наукова група (к.т.н. доц. [[Кинаш Юрій Євстахович|Кинаш Ю.Є.]], к.т.н., доц. [[Різник Олег Яремович|Різник О.Я.]], к.т.н. ас. Міюшкович Ю.Г., аспіранти Андрієцький Б., Дем’янчук С. ) проводили роботи із розробки базових компонентів інформаційних технологій для введення зображень з високою роздільною здатністю та чутливістю, швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіо-відеоінформації для образного комп’ютера.
+
 
+
Здійснюються дослідження за тематикою науково-дослідної роботи «Нейроподібні структури геометричних перетворень апаратного типу для робототехнічних комплексів і засобів»; виконуються пошукові роботи по застосуванню нейронечітких моделей геометричних перетворень для управління вітрогенераторними установками. Результати досліджень будуть використані у навчальних курсах «Системи штучного інтелекту» та «Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу».
+
  
 
===[[Контакти кафедри ІТВС|Контакти]]===
 
===[[Контакти кафедри ІТВС|Контакти]]===

Версія за 13:03, 7 червня 2017

Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІТВС
Дата заснування 2011 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Кафедра автоматизованих систем управління
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович
Розташування (адреса) вул. Ст.Бандери 28, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 908
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/itvs
Власний сайт http://itvs.lp.edu.ua

Кафедра інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС) — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений в 2011 році на основі групи викладачів кафедри «Автоматизовані системи управління».

Загальна інформація

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямком 0515 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціалістів і магістрів — відповідно за спеціальностями 7.051501 та 8.051501 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Історія кафедри

У 1998 році на кафедрі «Автоматизовані системи управління» (АСУ) розпочато підготовку бакалаврів базового напрямку «Легка промисловість», який в 2001 р. був перейменований на «Видавничо-поліграфічну справу» (ВПС, шифр 051501). Щорічно набір на перші курси стаціонарної форми навчання складав одну група бюджетного та комерційного контингенту.

У 2002 р. на кафедрі «Автоматизовані системи управління» здійснено перший випуск бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа», які в 2002/2003 н. р. продовжили навчання за спеціальністю «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (КТСВПВ, шифр 7-8.051501). У 2003 р. кафедра АСУ отримала акредитацію на випуск спеціалістів за даною спеціальністю.

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» для продовження забезпечення підготовки фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» у 2011 році на базі кафедри АСУ утворено новий структурний підрозділ — кафедру «Інформаційні технології видавничої справи» (ІТВС).

Завідувачі кафедри:

У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.

Навчання

Студенти, які навчаються за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія.

В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw), додрукарської підготовки (PageMaker, InDesign, Quark XPress), створення мультимедії (Flash, Maya) і ін. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали з використаннях найновіших технологій (HTML, DHTML, XML, Java, JavaScript, Php, .NET) та програмних засобів (Macromedia Dreamweaver, Microsoft Visual Studio). В області дизайну студенти отримують усі необхідні знання для проектування корпоративних гарнітур, розробки фірмових стилів (brandbook) та анімаційних презентацій (Macromedia Director, Authorware).

Усі отримані теоретичні знання засвоюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення. З цією метою використовується не лише Wintel платформа, а й комп’ютери на базі Mac OS.

Диплом бакалавра за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» дає можливість продовжити навчання на другому циклі (спеціаліст або магістр) за спеціальністю «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Партнери кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:

1-й — «Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень» (наук. кер. — д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.). Наукова група (к.т.н. доц. Кинаш Ю.Є., к.т.н., доц. Різник О.Я., к.т.н. ас. Міюшкович Ю.Г., аспіранти Андрієцький Б., Дем’янчук С. ) проводили роботи із розробки базових компонентів інформаційних технологій для введення зображень з високою роздільною здатністю та чутливістю, швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіо-відеоінформації для образного комп’ютера. Здійснюються дослідження за тематикою науково-дослідної роботи «Нейроподібні структури геометричних перетворень апаратного типу для робототехнічних комплексів і засобів»; виконуються пошукові роботи по застосуванню нейронечітких моделей геометричних перетворень для управління вітрогенераторними установками. Результати досліджень будуть використані у навчальних курсах «Системи штучного інтелекту» та «Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу».

1-й — «Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів» (наук. кер. — д. т. н., доц. Назаркевич М.А.). У цьому науковому напрямі здійснюється розроблення нових моделей, методів, алгоритмів цифрової обробки графічної інформації та спеціалізованого програмного забезпечення для видавничих систем та розроблення нових технологій захисту друкованих та електронних документів, для підвищення рівня їх захищеності. Реалізація методу захисту електронних та друкованих документів дозволить ідентифікувати оригінал документу, задавати поведінку кривої графічного елементу в кожній точці документа, що захищається, та значно утруднюватиме підробки. Окремим одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист зображень криптографічними засобами. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н., проф. Пелешко Д. Д., ст. викл. Ковальчук А. М.) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю.

Контакти