Кафедра цивільного права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра цивільного права та процесу
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ЦПП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 23
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 2
К-сть співробітників 28
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.ю.н., доцент Личенко Ірина Олександрівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 312
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/cpp

Кафедра цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. як кафедра новоствореного Навчально-наукового інституту права та психології.

Про кафедру

Кафедра цивільного права та процесу є одним з важливих осередків юридичної освіти та наукової роботи у Навчально-науковому Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою, кафедра забезпечує викладання правових дисциплін фахового спрямування зі спеціальності 081 Право, залучена до викладання правових дисциплін у інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

У процесі втілення освітніх цілей підготовки фахівців кафедра цивільного права та процесу реалізує навчально-методичну, виховну та профорієнтаційну роботу, забезпечення освітнього процесу, укріплення зв’язків з іншими науковими та освітніми установами України, міжнародних зв’язків.

Викладачі кафедри залучені до допомоги студентам у набутті практичних навичок правової роботи у Центрі надання безоплатної правової допомоги. Очолює кафедру д.ю.н., професор Личенко І.О.

Науково-дослідна робота кафедри

Організація науково-дослідної роботи кафедри цивільного права та процесу відповідає пріоритетним напрямам науки і техніки в Україні, відображає пошук шляхів вирішення актуальних проблем юридичної науки, наукових здобутків і тенденцій розвитку юридичної науки в світі, спрямована на залучення студентської молоді до наукових досліджень у галузі цивільного права. Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється в рамках наукового напряму Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні», затвердженого Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» 24 червня 2014 р. (протокол № 5).

Важливим завданням кафедри є підготовка кадрів вищої кваліфікації, зокрема: підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук доцентами кафедри Баїк О. І., Остапенком Л. О., асистентом Буряком Я. Я. та на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії асистентами Бльок Н. М., Маркович Х.М., Павлюк Н. М.


Навчально-методична робота кафедри

На сьогодні кафедра нараховує 28 науково-педагогічних працівники. З них: 2 доктори юридичних наук, 23 кандидати наук, 6 доцентів, 1 професор, 2 старших викладача та 13 асистентів, які забезпечують викладання дисциплін:

 • «Претензійне та позовне провадження»;
 • «Господарське право»;
 • «Трудове право»;
 • «Аграрне право»;
 • «Екологічне право»;
 • «Земельне право»;
 • «Сімейне право»;
 • «Цивільне право, частина 1»;
 • «Цивільне право, частина 2»;
 • «Цивільний процес»;
 • «Комерційне право»;
 • «Господарське судочинство»;
 • «Нотаріат»;
 • «Господарське право»;
 • «Господарський процес»;
 • «Природоохоронне законодавство та екологічне право»;
 • «Адвокатське самоврядування»;
 • «Адвокатура зарубіжних країн»;
 • «Організація адвокатської справи»;
 • «Процесуальне представництво»;
 • «Участь адвоката у справах міжнародних інвестицій».

Викладачі кафедри мають великий досвід роботи в системі органів публічного управління, правоохоронних органах, нотаріаті та адвокатурі.

Освітній процес на кафедрі цивільного права та процесу — це ділові ігри та судові дебати, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології.

Кафедра цивільного права та процесу залучена до процесу підготовки магістрів зі спеціальності 081 Право (за двома спеціалізаціями «Адвокатська діяльність» та «Нотаріальна діяльність»). Навчання здійснюється за таким формами:

 • денна;
 • заочна.

Hayкoвo-neдагогічний склад кафедри

Напрями наукових досліджень

Співробітництво кафедри

Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП) в межах співробітництва між кафедрами та інститутами НУ «Львівська політехніка» іншими кафедрами та інститутами Національного університету «Львівська політехніка», бере активну участь в міжкафедральних семінарах щодо обговорення дисертаційних досліджень, які виконані в інституті, участь у круглих столах, що проводяться іншими кафедрами.

У межах співробітництва між закладами вищої освіти та обміну досвідом кафедра співпрацює з кафедрами цивільно-правових дисциплін та господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ та кафедрами цивільного права та процесу і трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Це відображається у відвідуванні лекцій науково-педагогічних працівників цих кафедр (викладачами та магістрантами); взаємному рецензуванні методичного забезпечення навчальних дисциплін, наукових статей, навчальних посібників; участі у наукових заходах, що проводяться у цих навчальних закладах.

Стратегічним заданням кафедри є інтеграція наукових досліджень у єдиний європейський науковий простір, налагодження науково-дослідної співпраці з українськими та іноземними закладами вищої освіти з метою обміну досвідом наукової роботи, органами публічного управління задля набуття практичних навиків студентами інституту.

З метою закріплення здобутих студентами теоретичних знань на практиці проводяться зустрічі та заняття в Львівському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, Львівському окружному адміністративному суді, інших місцевих судах м. Львова, нотаріальних конторах.

Партнери кафедри:

 • Кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кафедра господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Кафедра права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua