Відмінності між версіями «Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Викладацький склад кафедри ПЕЕТ|Викладацький склад кафедри)
Рядок 63: Рядок 63:
  
 
* [[Князь Святослав Володимирович]] (Svyatoslav Knyaz) — д.е.н., професор, завідувач кафедри;
 
* [[Князь Святослав Володимирович]] (Svyatoslav Knyaz) — д.е.н., професор, завідувач кафедри;
 
 
* [[Римар Микола Васильович]] (Mykola Rymar) — д.е.н., професор;
 
* [[Римар Микола Васильович]] (Mykola Rymar) — д.е.н., професор;
 
 
* [[Бець Мар’яна Тиберіївна]] (Marianа Betz) — к.е.н., доцент кафедри;
 
* [[Бець Мар’яна Тиберіївна]] (Marianа Betz) — к.е.н., доцент кафедри;
 
+
* [[Боровик Оксана Несторівна]] (Oksana Borovik) — асистент кафедри;
* [[Боровик Оксана Несторівна]] (Oksana Borovik) — асистенткафедри;
+
 
+
 
* [[Данько Тетяна Іванівна]] (Tetiana Danko) — к.е.н., ст.викладач кафедри;
 
* [[Данько Тетяна Іванівна]] (Tetiana Danko) — к.е.н., ст.викладач кафедри;
+
* [[Фарат Олександра Володимирівна]] (Oleksandra Farat)- к.е.н., доцент кафедри;
* [[Фарат Олександра Володимирівна]] (Oleksandra Farat)- к.е.н., доцент кафедри
+
* [[Федорчак Олексій Євстахійович]] (Oleksii Fedorchak) - к.е.н., асистент кафедри;
 
+
* [[Холявка Лілія Юріївна]] (Liliia Kholiavka) - к.е.н., асистент кафедри;
* [[Федорчак Олексій Євстахійович]] (Oleksii Fedorchak) - к.е.н., асистент кафедри
+
* [[Яворська Надія Петрівна]] (Nadiia Yavorska)- ст. викладач кафедри.
 
+
* [[Холявка Лілія Юріївна]] (Liliia Kholiavka) - к.е.н., асистент кафедри
+
 
+
* [[Яворська Надія Петрівна]] (Nadiia Yavorska)- ст. викладач кафедри
+
  
 
== Навчальна робота ==
 
== Навчальна робота ==

Версія за 11:10, 17 листопада 2016

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 3
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, корпус 2-Ч 79057, м. Львів
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-mpd

http://pca.com.ua/

| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: http://et.pca.com.ua/

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (м. Львів) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП). Сайт (Товарознавство, торговельне підприємництво, навчання у Львові): http://pca.com.ua/ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: http://et.pca.com.ua/

Загальна інформація

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола з 2011 р. є одним із навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 2005-2006 рр. цей інститут мав назву – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

 В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

 • кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;
 • кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

 Завдяки професору Комарницькому І.М. в Інституті почав видаватись науковий вісник серії «Економічні науки». У свою чергу, зусиллями професора Римара М.В. був виграний тендер наукових розробок за темою «Розробка методики екологічного аудиту лісового комплексу з позиції техногенних загроз в зоні відчуження» відповідно до договору № 8470 21-4/5 від 4.09.2007 р.

  У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву – кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів.

 З 17 жовтня 2011 р. Державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола став навчально-науковим інститутом екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». З моменту входження цього інституту до складу Львівської політехніки кафедра менеджменту природоохоронної діяльності об’єднана з кафедрою економіки довкілля і природних ресурсів. Її нова назва – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. Упродовж 2011-2013 рр. кафедру очолював д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В. Наприкінці 2013 р. завідувачем цієї кафедри став д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович.

У 2016 р. кафедру перейменовано з "Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохороної діяльності" у "Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів".

Наукова діяльність

Кафедра заслужила високу повагу в науковому світі не тільки у Львівській області, а й в Україні.

З 9 викладачів кафедри 7 мають наукові ступені, 5 кандидатів економічних наук і 2 доктори економічних наук. Сфера наукових інтересів працівників кафедри пов’язана з проблемами товарознавства, комерційної діяльності, економіки природокористування, менеджменту природоохоронної діяльності, безпекою довкілля, інноваційною діяльністю. Наукові праці викладачів кафедри присвячені дослідженню безпечності та якості товарів, експертизі екологічності продукції підприємств, торговельному підприємництву, креативним методам захисту прав споживачів. Щороку викладачі кафедри опубліковують у середньому до 50 наукових праць, зокрема у наукових фахових виданнях, монографіях, публікаціях, які входять до наукометричних баз даних.

Дослідження виконуються за такими науковими напрямами кафедри:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.


Викладацький склад кафедри ПЕЕТ|Викладацький склад кафедри

Навчальна робота

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також магістрів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності») і «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»). Викладачі кафедри читають також економічний блок дисциплін для студентів напрямів підготовки «Туризм» і «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

Інформація абітуріентам

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

 • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
 • Математика (профільний предмет);
 • Історія України або географія

Майбутні товарознавці здобувають знання у галузях:

 • комерційної, зовнішньоторговельної, закупівельної діяльності;
 • логістики;
 • організації торгівлі;
 • товарознавства й експертизи;
 • митної справи;
 • організації перевезень;
 • проектування торговельних об’єктів;
 • виявлення ознак фальсифікації товарів.

Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

Товарознавці можуть працювати:

 • на виробничих і торговельних підприємствах;
 • у консалтингових компаніях;
 • у маркетингових службах;
 • в установах готельно-ресторанного бізнесу;
 • у товариствах захисту прав споживачів;
 • у митних органах;
 • у науково-виробничих лабораторіях;
 • у вищих навчальних закладах;
 • у банках і страхових компаніях тощо.

Детальніше про навчання за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за посиланням http://et.pca.com.ua/

У 2017 р. кафедра планує ліцензувати магістерську програму за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Програма вступного іспиту на спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності» для студентів, які закінчили бакалаврат за напрямом підготовки «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент та адміністрування», охоплює такі дисципліни, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Основи менеджменту». Програма вступного іспиту для студентів, що закінчували напрям підготовки з іншої галузі знань, включає дисципліни «Основи економіки», «Основи підприємництва», «Основи менеджменту», «Загальна соціологія», «Загальна психологія». У свою чергу, програма вступного іспиту на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» охоплює дисципліни «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Загальна екологія та неоекологія», «Управління персоналом», «Основи менеджменту».

До слова за спеціальністю "Товарознавство і торговельне підприємництво" готують спеціальністю тільки два ВНЗ у місті Львів, серед них Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності (м. Львів).

Товарознавство, навчання, Львів

Партнери кафедри ПЕЕТ|Партнери кафедри

 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Одеський державний екологічний університет;
 • Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Університет Барі Альдо Моро (Італія);
 • Львівське обласне товариство захисту прав споживачів;
 • ДП «Укрексімбанк»;
 • Державний концерн «Укроборонпром» ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»;
 • ТзОВ «Торговий дім» ГАЛКА»;
 • ТОВ «Рошен-Гранд»;
 • ТзОВ «АГРОСМАК»;
 • ПП «Львівдах»;
 • ТзОВ «Фінансова компанія» Новий Львів»;
 • ТзОВ «Люксар»;
 • ТзОВ «Мальви-Метал»;
 • ТзОВ «Мальви-Меблі»;
 • ТзОВ « Вікнабуд»;
 • ТзОВ «Технології комфорту»;
 • ТзОВ «Підприємство Мальви Лтд»;
 • ТзОВ «Вояж-Львів»;
 • ТзОВ Спільне підприємство «Сігма»;
 • ПАТ «Комінвестбанк»тощо.

Контакти

Кафедральний e-mail: epmpd@ukr.net
E-mail завідувача кафедри: svkniaz@ukr.net
Тел. методичного кабінету: 258 32 63
http://pca.com.ua/