Відмінності між версіями «Кафедра обліку та аналізу»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Особовий склад кафедри)
Рядок 61: Рядок 61:
 
===[[Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу|Особовий склад кафедри]]===
 
===[[Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу|Особовий склад кафедри]]===
  
[[Файл: IMG_2646-1024x68222.jpg]]
+
[[Файл:Kollektiv.jpg]]
 
+
  
 
===[[Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу|Наукова діяльність]]===
 
===[[Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу|Наукова діяльність]]===

Версія за 21:56, 8 грудня 2014

Кафедра обліку та аналізу
Logo12.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОА
Дата заснування 2002 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть доцентів 23
К-сть професорів 5
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри Загородній Анатолій Григорович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 315
Періодичне друковане видання Бухгалтерський облік в Україні
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/154
Власний сайт http://lpkafoa.lviv.ua/

Кафедра обліку та аналізу заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 72-10 та проводить підготовку фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 6.030509, 7.030509, 8.030509) галузі знань 0305 — економіка і підприємництво. На напрям підготовки «Облік і аудит» набір студентів відбувається з 2007р.

Загальна інформація

Очолює кафедру з моменту її створення кандидат економічних наук, академік АЕН України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 професорів, 23 доценти, 8 старших викладачів і 14 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням.

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.

Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів на денній, заочній формах навчання і на екстернаті за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалаврів (рівень базової вищої освіти) з обліку і аудиту,
  • спеціалістів і магістрів (рівень повної вищої освіти) з обліку і аудиту.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):

  • облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю,
  • облік і аудит діяльності бюджетних установ,
  • облік і аудит в управлінні банками

Історія кафедри

Особовий склад кафедри

Kollektiv.jpg

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні».

В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.

Протягом 2002-2013 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників

Партнери кафедри

Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)

Faculty of Management, AGH University of Science and Technologyin Krakow (Poland)

Веб-сайт: http://www.agh.edu.pl/

Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю “Облік і аудит” і “Фінанси та кредит” з отриманням дипломів про вищу освіту


Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)

Maria Curie-Sklodowska Universityin Lublin (Poland)

Веб-сайт: http://www.umcs.lublin.pl/

Співпраця в межах реалізації програм стажування науково-педагогічного складу, проведення обміну групами студентів для проходження навчальної практики тощо

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н., професор Загородній Анатолій Григорович

Заступник завідувача кафедри: к.е.н., доцент Воськало Володимир Іванович

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи: к.е.н., ст. викладач Воськало Наталія Миколаївна

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи: к.е.н., доцент Кіндрацька Галина Іванівна

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович