Відмінності між версіями «Кафедра обліку та аналізу»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Загальна інформація)
 
(Не показано 34 проміжні версії 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Навчальний_структурний_підрозділ
 
{{Навчальний_структурний_підрозділ
 
| Офіційна назва              = Кафедра обліку та аналізу
 
| Офіційна назва              = Кафедра обліку та аналізу
| Зображення                  = Logo12.png
+
| Зображення                  = Logo12.png
 
| Підпис зображення            =
 
| Підпис зображення            =
 
| Тип підрозділу              = кафедра  
 
| Тип підрозділу              = кафедра  
Рядок 14: Рядок 14:
 
| К-сть аспірантів            =  
 
| К-сть аспірантів            =  
 
| К-сть кандидатів наук        =  
 
| К-сть кандидатів наук        =  
| К-сть доцентів              = 23
+
| К-сть доцентів              = 27
 
| К-сть докторів наук          =
 
| К-сть докторів наук          =
| К-сть професорів            = 5
+
| К-сть професорів            = 4
 
| К-сть співробітників        =
 
| К-сть співробітників        =
| Приналежність                =   [[Інститут економіки і менеджменту]]   
+
| Приналежність                = [[Інститут економіки і менеджменту]]   
 
| Попередник                  =
 
| Попередник                  =
 
| Наступник                    =
 
| Наступник                    =
 
| Директор                    =<!-- із наступних 5-ти полів шаблону потрібно обрати одне -->
 
| Директор                    =<!-- із наступних 5-ти полів шаблону потрібно обрати одне -->
| Завідувач кафедри            = ''' [[Загородній  Анатолій  Григорович]]'''
+
| Завідувач кафедри            = [[Яремко Ігор Йосафатович]]
 
| Завідувач лабораторії        =
 
| Завідувач лабораторії        =
 
| Начальник                    =
 
| Начальник                    =
 
| Керівник                    =
 
| Керівник                    =
| Розташування (адреса)        = вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 315
+
| Розташування (адреса)        = вул. Митрополита Андрея, 5, Львів 13, 79013; 4-й корпус, кімн. 315
| Періодичне друковане видання = Бухгалтерський облік в Україні
+
| Періодичне друковане видання =  
| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/node/154
+
| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/oa
 
| Власний сайт                = http://lpkafoa.lviv.ua/   
 
| Власний сайт                = http://lpkafoa.lviv.ua/   
 
}}
 
}}
'''Кафедра обліку та аналізу''' заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] № 72-10 та проводить підготовку фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 6.030509, 7.030509, 8.030509) галузі знань 0305 — економіка і підприємництво. На напрям підготовки «Облік і аудит» набір студентів відбувається з 2007р.
 
  
===Загальна інформація===
+
'''Кафедра обліку та аналізу''' заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] № 72-10 та проводить підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (до 2016 р. — напрям 6.030509 «Облік і аудит»).
 +
==Загальна інформація==
  
Очолює кафедру з моменту її створення кандидат економічних наук, академік АЕН України, професор [[Загородній Анатолій Григорович]].
+
Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор [[Загородній Анатолій Григорович]].
  
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 професорів, 23 доценти, 8 старших викладачів і 14 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
+
Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор [[Яремко Ігор Йосафатович]].
  
Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням.
+
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 професорів, 27 доцентів, 4 старших викладачів і 7 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
 +
 
 +
Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням
  
 
Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.
 
Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.
  
Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів на денній, заочній формах навчання і на екстернаті за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
+
Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів та аспірантів на денній, заочній формах навчання за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  
* '''бакалаврів''' (рівень базової вищої освіти) з обліку і аудиту,
+
* бакалаврів (рівень базової вищої освіти) з обліку і оподаткування;
 
+
* магістрів (рівень повної вищої освіти) з обліку і оподаткування;
* '''спеціалістів і магістрів''' (рівень повної вищої освіти) з обліку і аудиту.
+
* доктор філософії з обліку і оподаткування.
  
 
Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):
 
Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):
 +
* облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
 +
* облік і аудит діяльності бюджетних установ;
 +
* облік і аудит в управлінні банками;
 +
* оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.
  
* '''облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю''',
+
===Керівництво===
  
* '''облік і аудит діяльності бюджетних установ''',
+
* '''Завідувач кафедри:''' д.е.н., професор [[Яремко Ігор Йосафатович]]
 +
* '''Заступник завідувача кафедри:''' к.е.н., доцент [[Воськало Володимир Іванович]]
 +
* '''Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:''' д.е.н., професор [[Пилипенко Любомир Миколайович]]
 +
* '''Заступник завідувача кафедри з методичної роботи:''' к.е.н., доцент [[Грицай Ольга Іванівна]]
 +
* '''Заступник завідувача кафедри з виховної роботи:''' к.е.н., доцент [[Воськало Наталія Миколаївна]]
  
* '''облік і аудит в управлінні банками'''
+
==Історія кафедри==
  
===[[Історія кафедри обліку та аналізу|Історія кафедри]]===
+
Кафедра обліку та аналізу, яка заснована у квітні 2002 року (наказ ректора №72-10 від 23 квітня 2002 р.), готує висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм.
  
===[[Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу|Особовий склад кафедри]]===
+
Зараз викладання майже 70 дисциплін для напряму підготовки і спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування», а також для студентів інших навчально-наукових інститутів університету, зокрема ІКНІ, ІКТА, ІХХТ, забезпечують 46 викладачів, зокрема 5 професорів, 27 доцентів, 7 старших викладачів і 8 асистентів. Кафедра щороку поповнюється найкращими своїми випускниками, які виявили не лише добру теоретичну і практичну підготовку, але й нахил до педагогічної та наукової діяльності.
  
[[Файл: IMG_2646-1024x68222.jpg]]
+
Докладніше про '''[[Історія кафедри обліку та аналізу|Історію кафедри]]'''
  
 +
==Особовий склад кафедри==
  
===[[Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу|Наукова діяльність]]===
+
'''[[Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу]]'''
  
Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні».
+
[[Файл:Каф ОА.jpg]]
  
В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.
+
==Наукова діяльність==
  
Протягом 2002-2013 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників
+
Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком '''«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»'''.
  
===Партнери кафедри===
+
В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.
<strong>Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)</strong>
+
  
Faculty of Management, AGH University of Science and Technologyin Krakow (Poland)
+
Протягом 2002-2017 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників
  
<strong>Веб-сайт:</strong> http://www.agh.edu.pl/
+
Докладніше про '''[[Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу|наукову діяльність кафедри]]'''
  
<em>Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю “Облік і аудит” і “Фінанси та кредит” з отриманням дипломів про вищу освіту</em>
+
==Партнери кафедри==
  
 +
Кафедра обліку та аналізу співпрацює з:
 +
* Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)
 +
* Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)
 +
* Молдовська економічна академія (Молдова)
 +
* Філія ТОВ «Нестле Україна» Нестле Бізнес Сервіс в Європі
 +
* Миколаївський національний аграрний університет
  
<strong>Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)</strong>
+
Докладніше про '''[[Партнери кафедри обліку та аналізу|партнерів кафедри обліку та аналізу]]'''
  
Maria Curie-Sklodowska Universityin Lublin (Poland)
+
==Контакти==  
 
+
<strong>Веб-сайт:</strong> http://www.umcs.lublin.pl/
+
 
+
<em>Співпраця в межах реалізації програм стажування науково-педагогічного складу, проведення обміну групами студентів для проходження навчальної практики тощо</em>
+
 
+
===Контакти===  
+
 
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315   
 
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315   
  
 
Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27
 
Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27
  
E-mail: oalp@ukr.net
+
E-mail: oa.dept@lpnu.ua
 
+
'''Керівництво:'''
+
 
+
''Завідувач кафедри'': к.е.н., професор '''[[Загородній Анатолій Григорович]]'''
+
 
+
''Заступник завідувача кафедри:'' к.е.н., доцент Воськало Володимир Іванович
+
 
+
''Заступник завідувача кафедри з виховної роботи:'' к.е.н., ст. викладач Воськало Наталія Миколаївна
+
 
+
''Заступник завідувача кафедри з методичної роботи:'' к.е.н., доцент Кіндрацька Галина Іванівна
+
  
''Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:'' д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія: Інститут економіки і менеджменту]]
 
[[Категорія: Інститут економіки і менеджменту]]
 +
[[Категорія: Кафедра обліку та аналізу]]

Поточна версія на 11:07, 21 жовтня 2020

Кафедра обліку та аналізу
Logo12.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОА
Дата заснування 2002 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть доцентів 27
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри Яремко Ігор Йосафатович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів 13, 79013; 4-й корпус, кімн. 315
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/oa
Власний сайт http://lpkafoa.lviv.ua/

Кафедра обліку та аналізу заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 72-10 та проводить підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (до 2016 р. — напрям 6.030509 «Облік і аудит»).

Загальна інформація

Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Яремко Ігор Йосафатович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 професорів, 27 доцентів, 4 старших викладачів і 7 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.

Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів та аспірантів на денній, заочній формах навчання за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалаврів (рівень базової вищої освіти) з обліку і оподаткування;
 • магістрів (рівень повної вищої освіти) з обліку і оподаткування;
 • доктор філософії з обліку і оподаткування.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):

 • облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
 • облік і аудит діяльності бюджетних установ;
 • облік і аудит в управлінні банками;
 • оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Керівництво

Історія кафедри

Кафедра обліку та аналізу, яка заснована у квітні 2002 року (наказ ректора №72-10 від 23 квітня 2002 р.), готує висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм.

Зараз викладання майже 70 дисциплін для напряму підготовки і спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування», а також для студентів інших навчально-наукових інститутів університету, зокрема ІКНІ, ІКТА, ІХХТ, забезпечують 46 викладачів, зокрема 5 професорів, 27 доцентів, 7 старших викладачів і 8 асистентів. Кафедра щороку поповнюється найкращими своїми випускниками, які виявили не лише добру теоретичну і практичну підготовку, але й нахил до педагогічної та наукової діяльності.

Докладніше про Історію кафедри

Особовий склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу

Каф ОА.jpg

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства».

В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.

Протягом 2002-2017 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників

Докладніше про наукову діяльність кафедри

Партнери кафедри

Кафедра обліку та аналізу співпрацює з:

 • Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)
 • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)
 • Молдовська економічна академія (Молдова)
 • Філія ТОВ «Нестле Україна» Нестле Бізнес Сервіс в Європі
 • Миколаївський національний аграрний університет

Докладніше про партнерів кафедри обліку та аналізу

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oa.dept@lpnu.ua