Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КСА
Дата заснування 2006 рік
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Попередник Кафедра автоматики і телемеханіки
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Наконечний Адріан Йосифович
Розташування (адреса) ул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 601
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/137

Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки, створений у 2006 році при реорганізації кафедри автоматики і телемеханіки.

Загальна інформація

Протягом свого існування кафедра розвивається в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами.

Кафедра готує:

  • бакалаврів за напрямком «Системна інженерія»;
  • спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

На кафедрі функціонують комп’ютерні класи, де кожен студент має можливість удосконалювати свої знання, використовуючи сучасні персональні комп’ютери, які об’єднані в локальну мережу із виходом в INTERNET. Студенти ґрунтовно вивчають алгоритмічні мови та програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні системи та бази даних, а також сучасні засоби систем автоматизованого проектування.

Майбутні спеціалісти вивчають комп’ютерну графіку, електроніку і мікросхемотехніку, мікропроцесорні пристрої, обчислювальну техніку, теорію автоматичного управління, теорію інформації, системи та мережі передачі даних, цифрові методи обробки сигналів і зображень, основи захисту інформації тощо.

Випускники кафедри працюють у різних сферах економіки: на приладо- і машинобудівних підприємствах, виробництвах електронного профілю, науково-дослідних інститутах, у сфері зв’язку, відповідних підрозділах Збройних сил, космічній галузі, а також в різних організаційних і управлінських структурах.

Знання отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах.

Історія кафедри

Історія кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» починається з 1945 року. За час свого існування кафедра неодноразово змінювала свою назву. Так, у 1945 році це була кафедра «Автоматика і телемеханіка», якою керував доцент Неболюбов Ю. Є., який згодом став директором Інституту автоматики Академії наук Киргизької РСР. В 1947 році кафедра «Автоматика і телемеханіка» була об’єднана з кафедрою «Електричні вимірювання і метрологія» і була утворена кафедра «Електромеханічні прилади».

Новостворену кафедру очолив один з провідних спеціалістів СРСР в області вимірювальної техніки професор Карандєєв К. Б., який згодом став директором Інституту автоматики і електрометрії Сибірського відділення АН СРСР. В 1951 році кафедру «Електромеханічні прилади» було перепрофільовано на кафедру «Автоматичні і вимірювальні пристрої». Реорганізація кафедри була викликана злиттям спеціальностей «Автоматика і телемеханіка» та «Електровимірювальні прилади». Однак, у 1953 році знову було визнано доцільним створення кафедри «Автоматика і телемеханіка». Викладацький колектив кафедри, при її другому створенні, в основному складався з учнів та співпрацівників професора Карандєєва К. Б., зокрема доцентів Сініцина Б. С., Швецького Б. Й., Бобкова Ю. М. і Петровського В. А.

Протягом 1953-1954 і 1956-1957 років кафедрою керував один з провідних спеціалістів в області кореляційної обробки сигналів професор Сініцин Б. С. В 1954-1956 роках, під час перебування Сініцина Б. С. в докторантурі, кафедру «Автоматика і телемеханіка» очолював професор Карандєєв К. Б.

Перші госпдоговірні науково-дослідні роботи, у виконанні яких брали участь працівники кафедри, розпочалися у 1946 році і були пов’язані з автоматизацією контролю технологічних процесів у нафтовій і газовій промисловості. Загальне керівництво роботами початково здійснювалось професором Карандєєвим К. Б., а згодом доцентом — Шумиловським М. М. У 1960-1961 р.р. групою співробітників кафедри під керівництвом доцента Бобкова Ю. М. була виконана науково-дослідна госпдоговірна робота з автоматизації пересувної дизель-генераторної електростанції потужністю до 100 кВт, яка була віднесена до категорії особливо важливих в плані робіт Мінвузу СРСР.

В 1963 році від кафедри «Автоматика та телемеханіка» було відділено кафедру «Математичні лічильно — розв’язувальні прилади та пристрої», яку очолив завідувач кафедри професор Б. Й. Швецький. Завідувачем кафедри «Автоматика та телемеханіка» було обрано доцента к. т. н. Бобкова Ю. М.

У 1963 році від кафедри «Автоматика і телемеханіка» відокремилася кафедра «Математичні лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої», яку очолив професор Швецький Б. Й. Завідувачем кафедри «Автоматика і телемеханіка» було обрано к. т. н., доцента Бобкова Ю. М. Для проведення наукових досліджень при кафедрі було організовано науково-дослідну лабораторію НДЛ-15, однією з перших науково-дослідних робіт якої було розроблення цифрового тахометра. Викладачами кафедри постійно проводилася велика робота з удосконалення існуючих і створення нових навчальних лабораторій та розроблення методичного забезпечення до навчальних дисциплін.

Створення навчальних лабораторій з більшості навчальних дисциплін проводилося за безпосередньою участю студентів в процесі виконання курсових і дипломних проектів. Остаточне формування кафедри «Автоматика і телемеханіка» було завершено в 1972 році. В 1976 році завідувачем кафедри став ректор інституту професор М. О. Гаврилюк. Під його керівництвом відбувся процес оснащення кафедри сучасною обчислювальною технікою. У 1993-2006 роках кафедрою завідував професор, доктор технічних наук, заслужений винахідник України Дудикевич В. Б., під керівництвом якого була створена нова наукова школа з розроблення теорії аналізу і синтезу число-імпульсних пристроїв.

В 2006 році на базі кафедри «Автоматика і телемеханіка» були утворені дві кафедри: «Комп’ютеризовані системи автоматики», яку очолив професор Наконечний А. Й., і кафедра «Захист інформації», на чолі якої став професор Дудикевич В. Б.

Протягом свого існування кафедра розвивалася в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами.

Провідні вчені і педагоги, які працювали і працюють в останній час на кафедрі — професори (Гаврилюк М. О., Дудикевич В. Б., Наконечний А. Й., Бучма І. М., Мичуда З. Р., Самотий В. В.), доценти (Бобков Ю. М., Кіріанакі М. В., Вітер О. С., Влах Г. І., Гаранюк І. П., Ковела І. М., Мокренко П. В., Наконечний М. В., Проць Р. В.) і старший викладач Сенчина С. В. зробили значний вклад у розвиток наукових досліджень і навчально-методичного забезпечення кафедри.

Викладацький склад кафедри

Навчально-методична робота

Напрями наукової діяльності

Партнери кафедри