Відмінності між версіями «Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 49: Рядок 49:
 
Знання отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах.
 
Знання отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах.
  
=== Історія кафедри ===
+
=== [[Історія кафедри КСА|Історія кафедри]] ===
Історія кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» починається з 1945 року. За час свого існування кафедра неодноразово змінювала свою назву. Так, у 1945 році це була кафедра «Автоматика і телемеханіка», якою керував доцент Неболюбов Ю. Є., який згодом став директором Інституту автоматики Академії наук Киргизької РСР. В 1947 році кафедра «Автоматика і телемеханіка» була об’єднана з кафедрою «Електричні вимірювання і метрологія» і була утворена кафедра «Електромеханічні прилади».
+
  
Новостворену кафедру очолив один з провідних спеціалістів СРСР в області вимірювальної техніки професор Карандєєв К. Б., який згодом став директором Інституту автоматики і електрометрії Сибірського відділення АН СРСР. В 1951 році кафедру «Електромеханічні прилади» було перепрофільовано на кафедру «Автоматичні і вимірювальні пристрої». Реорганізація кафедри була викликана злиттям спеціальностей «Автоматика і телемеханіка» та «Електровимірювальні прилади». Однак, у 1953 році знову було визнано доцільним створення кафедри «Автоматика і телемеханіка». Викладацький колектив кафедри, при її другому створенні, в основному складався з учнів та співпрацівників професора Карандєєва К. Б., зокрема доцентів Сініцина Б. С., Швецького Б. Й., Бобкова Ю. М. і Петровського В. А.
 
 
Протягом 1953-1954 і 1956-1957 років кафедрою керував один з провідних спеціалістів в області кореляційної обробки сигналів професор Сініцин Б. С. В 1954-1956 роках, під час перебування Сініцина Б. С. в докторантурі, кафедру «Автоматика і телемеханіка» очолював професор Карандєєв К. Б.
 
 
Перші госпдоговірні науково-дослідні роботи, у виконанні яких брали участь працівники кафедри, розпочалися у 1946 році і були пов’язані з автоматизацією контролю технологічних процесів у нафтовій і газовій промисловості. Загальне керівництво роботами початково здійснювалось професором Карандєєвим К. Б., а згодом доцентом — Шумиловським М. М. У 1960-1961 р.р. групою співробітників кафедри під керівництвом доцента Бобкова Ю. М. була виконана науково-дослідна госпдоговірна робота з автоматизації пересувної дизель-генераторної електростанції потужністю до 100 кВт, яка була віднесена до категорії особливо важливих в плані робіт Мінвузу СРСР.
 
 
В 1963 році від кафедри «Автоматика та телемеханіка» було відділено кафедру «Математичні лічильно — розв’язувальні прилади та пристрої», яку очолив завідувач кафедри професор Б. Й. Швецький. Завідувачем кафедри «Автоматика та телемеханіка» було обрано доцента к. т. н. Бобкова Ю. М.
 
 
У 1963 році від кафедри «Автоматика і телемеханіка» відокремилася кафедра «Математичні лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої», яку очолив професор Швецький Б. Й. Завідувачем кафедри «Автоматика і телемеханіка» було обрано к. т. н., доцента Бобкова Ю. М. Для проведення наукових досліджень при кафедрі було організовано науково-дослідну лабораторію НДЛ-15, однією з перших науково-дослідних робіт якої було розроблення цифрового тахометра. Викладачами кафедри постійно проводилася велика робота з удосконалення існуючих і створення нових навчальних лабораторій та розроблення методичного забезпечення до навчальних дисциплін.
 
 
Створення навчальних лабораторій з більшості навчальних дисциплін проводилося за безпосередньою участю студентів в процесі виконання курсових і дипломних проектів. Остаточне формування кафедри «Автоматика і телемеханіка» було завершено в 1972 році. В 1976 році завідувачем кафедри став ректор інституту професор [[Гаврилюк Михайло|М. О. Гаврилюк]]. Під його керівництвом відбувся процес оснащення кафедри сучасною обчислювальною технікою. У 1993-2006 роках кафедрою завідував професор, доктор технічних наук, заслужений винахідник України [[Дудикевич Валерій Богданович|Дудикевич В. Б.]], під керівництвом якого була створена нова наукова школа з розроблення теорії аналізу і синтезу число-імпульсних пристроїв.
 
 
В 2006 році на базі кафедри «Автоматика і телемеханіка» були утворені дві кафедри: «Комп’ютеризовані системи автоматики», яку очолив професор [[Наконечний Адріан Йосифович|Наконечний А. Й.,]] і [[Кафедра захисту інформації|кафедра «Захист інформації]]», на чолі якої став професор [[Дудикевич Валерій Богданович|Дудикевич В. Б.]]
 
 
Протягом свого існування кафедра розвивалася в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами.
 
 
Провідні вчені і педагоги, які працювали і працюють в останній час на кафедрі — професори ([[Гаврилюк Михайло|Гаврилюк М. О]]., [[Дудикевич Валерій Богданович|Дудикевич В. Б.]], [[Наконечний Адріан Йосифович|Наконечний А. Й.]], [[Бучма Ігор Михайлович|Бучма І. М.]], [[Мичуда Зиновій Романович|Мичуда З. Р.]], [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В. В]].), доценти (Бобков Ю. М., Кіріанакі М. В., [[Вітер Олександр Сергійович|Вітер О. С.,]] Влах Г. І., [[Гаранюк Ігор Павлович|Гаранюк І. П.]], [[Ковела Іван Михайлович|Ковела І. М.]], [[Мокренко Петро Володимирович|Мокренко П. В.]], [[Наконечний Маркіян Володимирович|Наконечний М. В.]], Проць Р. В.) і старший викладач Сенчина С. В. зробили значний вклад у розвиток наукових досліджень і навчально-методичного забезпечення кафедри.
 
  
 
===[[Викладацький склад кафедри КСА|Викладацький склад кафедри]]===
 
===[[Викладацький склад кафедри КСА|Викладацький склад кафедри]]===

Версія за 20:44, 16 квітня 2014

Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КСА
Дата заснування 2006 рік
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Попередник Кафедра автоматики і телемеханіки
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Наконечний Адріан Йосифович
Розташування (адреса) ул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 601
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/137

Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки, створений у 2006 році при реорганізації кафедри автоматики і телемеханіки.

Загальна інформація

Протягом свого існування кафедра розвивається в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами.

Кафедра готує:

  • бакалаврів за напрямком «Системна інженерія»;
  • спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

На кафедрі функціонують комп’ютерні класи, де кожен студент має можливість удосконалювати свої знання, використовуючи сучасні персональні комп’ютери, які об’єднані в локальну мережу із виходом в INTERNET. Студенти ґрунтовно вивчають алгоритмічні мови та програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні системи та бази даних, а також сучасні засоби систем автоматизованого проектування.

Майбутні спеціалісти вивчають комп’ютерну графіку, електроніку і мікросхемотехніку, мікропроцесорні пристрої, обчислювальну техніку, теорію автоматичного управління, теорію інформації, системи та мережі передачі даних, цифрові методи обробки сигналів і зображень, основи захисту інформації тощо.

Випускники кафедри працюють у різних сферах економіки: на приладо- і машинобудівних підприємствах, виробництвах електронного профілю, науково-дослідних інститутах, у сфері зв’язку, відповідних підрозділах Збройних сил, космічній галузі, а також в різних організаційних і управлінських структурах.

Знання отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах.

Історія кафедри

Викладацький склад кафедри

Навчально-методична робота

Напрями наукової діяльності

Партнери кафедри