Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 09:56, 24 вересня 2019, створена Володимир Жежуха (обговореннявнесок) (Науково-педагогічний персонал кафедри)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Абревіатура ЗМД
Завідувач кафедри Мельник Ольга Григорівна
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inem/zmd
Загальна інформація про кафедру

Назва кафедри українською: Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Назва кафедри англійською: The department of foreign economic and customs

Абревіатура кафедри: ЗМД

Номер телефону: (032) 258-27-25

Номер факсу: (032) 258-22-10

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Сторінка на facebook: www.facebook.com/zmd.inem

Адреса кафедри: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 513Керівництво кафедри

Посада на кафедрі: Завідувач кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з навчально-методичної роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Адамів Марта Євгенівна (Marta Adamiv)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з наукової роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з роботи зі студентами

Прізвище, ім’я, по-батькові: Григор’єв Олександр Юрійович (Oleksandr Grygoryev)

Науковий ступінь, вчене звання: немає

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з інформаційно-організаційного забезпечення

Прізвище, ім’я, по-батькові: Жежуха Володимир Йосипович (Volodymyr Zhezhukha)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-24-36


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з міжнародної співпраці

Прізвище, ім’я, по-батькові: Горбаль Наталія Ігорівна (Nataliya Horbal)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Науково-педагогічний персонал кафедри

1. Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

2. Двуліт Зоряна Петрівна (Zoriana Dvulit) – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

3. Завербний Андрій Степанович (Аndriy Zaverbnyy) – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри

4. Маслак Олександр Олександрович (Oleksandr Maslak) – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри

5. Овчарук Вадим Володимирович (Vadym Ovcharuk) – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

6. Юринець Оксана Василівна (Oksana Yurynets) – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

7. Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з наукової роботи

8. Адамів Марта Євгенівна (Marta Adamiv) – кандидат економічних наук, доцент кафедри, заступник завідувача з навчально-методичної роботи

9. Жежуха Володимир Йосипович (Volodymyr Zhezhukha) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з інформаційно-організаційного забезпечення

10. Григор’єв Олександр Юрійович (Oleksandr Grygoryev) – старший викладач кафедри, заступник завідувача з роботи зі студентами

11. Горбаль Наталія Ігорівна (Nataliya Horbal) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з міжнародної співпраці

12. Бала Ростислав Дмитрович (Rostyslav Bala) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

13. Бодарецька Ольга Миколаївна (Olha Bodaretska) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

14. Бортнікова Мар’яна Григорівна (Maryana Bortnikova) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

15. Ганас Любов Миколаївна (Lybov Hanas) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

16. Дорош Олег Ігорович (Oleg Dorosh) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

27. Калиновський Андрій Олегович (Andriy Kalynovskyy) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

18. Коць Ірина Ігорівна (Iryna Kots) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

19. Малиновська Юлія Богданівна (Yuliya Malynovska) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

20. Микитин Олег Зеновійович (Oleh Mykytyn) – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

21. Моторнюк Уляна Іванівна (Uliana Motorniuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

22. Мукан Олена Василівна (Olena Mukan) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

23. Нагірна Мар'яна Ярославівна (Maryana Nagirna)– кандидат економічних наук, асистент кафедри

24. Ноджак Любов Степанівна (Lyubov Nodzhak) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

25. Огерчук Юрій Володимирович (Yurii Oherchuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

26. Передало Христина Станіславівна (Khrystyna Peredalo) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

27. Подра Ольга Павлівна (Olha Podra) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

28. Руда Мар’яна Володимирівна (Mariana Ruda) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

29. Тодощук Андрій Васильович (Andrii Todoshchuk) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

30. Чиркова Юлія Леонідівна (Yuliya Chyrkova) – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри

31. Шпак Юрій Нестерович (Yurii Shpak) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

32. Дзюбіна Катерина Олегівна (Kate Dzyubina) – старший викладач кафедри

33. Приведа Роксана Борисівна (Roksana Pryveda) – асистент кафедри

34. Рудницька Оксана Володимирівна (Oksana Rudnytska) – асистент кафедри

35. Стасюк Назар Романович (Nazar Stasyuk) – асистент кафедри
Допоміжний персонал кафедри

1. Белянська Наталія Степанівна (Natalya Belanska) - провідний спеціаліст кафедри

2. Клап Наталія Євгенівна (Nataliia Klap) - спеціаліст кафедри

3. Гайова Софія Андріївна (Sofiia Haiova) - спеціаліст кафедриІсторія кафедри

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності створена відповідно до наказу Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №72-10 від 27.04.2012 р. і рішення Вченої ради цього ж вищого навчального закладу (протокол №52 від 24.04.2012 р.) на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту. З моменту заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна. У межах кафедри сьогодні здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Управління митною діяльністю») і 051 «Економіка» (спеціалізація «Прикладна економіка»).

Необхідність відкриття кафедри визначалась низкою чинників.

По-перше, сучасний етап розвитку національної економіки характеризується яскраво вираженими глобалізаційними та інтеграційними тенденціями, що зумовлює високий рівень взаємодії вітчизняних суб’єктів господарювання із іноземними контрагентами (споживачами, постачальниками, посередниками, інвесторами тощо). За даними офіційної статистики, понад 80% вітчизняних підприємств є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що формує на ринку попит на кваліфікованих фахівців у сфері ЗЕД, які зможуть на належному рівні здійснювати управління ЗЕД, забезпечувати якісне виконання зовнішньоекономічних операцій, співпрацювати з іноземними інвесторами тощо.

По-друге, тенденція до створення транснаціональних корпорацій, міжнародних корпорацій, холдингів, концернів та інших міжнародних об’єднань суттєво змінює вимоги до підготовки фахівців, здатних працювати на міжнародному ринку, зумовлює необхідність формування нових універсальних і вузькоспеціалізованих компетенцій фахівців у сфері ЗЕД з урахуванням характеристик міжнародного середовища функціонування та світових економічних викликів.

По-третє, у зв’язку з тим, що у Західному регіоні відсутні вищі навчальні заклади, які б здійснювати системно-комплексну підготовку фахівців у сфері митної діяльності, створення кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, однією із цілей якої є забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, здатних ефективно реалізовувати митну діяльність на усіх рівнях національної економіки (підприємствах, структурних підрозділах митниці, регіональних та центральних органах державної влади тощо), дає змогу ліквідувати цю прогалину. Особлива нагальність підготовки фахівців у митній сфері підтверджується тим фактом, що лише на теренах Львівської області функціонує низка митних постів Львівської митниці ДФС України (наприклад, «Львів-аеропорт», «Стрий», «Дрогобич», «Броди», «Городок», «Сокаль», «Рава-Руська», «Мостиська», «Краковець», «Смільниця» тощо). У них виникає гостра необхідність у висококваліфікованих управлінцях, а також фахівцях, які зможуть забезпечити на належному професійному рівні митний контроль, пропуск та митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України, юридичних та фізичних осіб, які переміщуються автомобільним, залізничним транспортом; митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності через митний кордон України; митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, зокрема недержавних операторів зв'язку; митний контроль та митне оформлення товарів і речей громадян, які переміщуються на постійне місце проживання, митне оформлення гуманітарної допомоги; митний контроль та митне оформлення транспортних засобів фізичних та юридичних осіб; митний контроль та митне оформлення повітряних суден міжнародного сполучення.

По-четверте, створення кафедри підтверджується практичною доцільністю, продиктованою умовами реальної діяльності підприємств, організацій, які на теренах Західного регіону України є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності, але не мають достатньо кваліфікованих фахівців. Моніторинг, проведений серед підприємств та організацій Західного регіону, підтверджує потребу у кваліфікованих фахівцях у сфері зовнішньоекономічної та митної діяльності, зокрема, у менеджерах ЗЕД різного рівня, фахівцях з експорту та імпорту, митних декларантах тощо. Враховуючи наявну потребу регіону у фахівцях із зовнішньоекономічної та митної діяльності, необхідність підготовки таких кадрів є обґрунтованою.

По-п’яте, значний спектр категорій працівників, які задіяні в апараті управління митниці, підрозділах митного оформлення, діяльність яких пов’язана із торговим і неторговим обігом, підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи й інших, потребують отримання фахової підготовки належного рівня, що забезпечує спеціалізація «Управління митною діяльністю» на базі кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності.

По-шосте, активний розвиток міжнародного туризму та щорічне зростання кількості туристичних організацій на теренах прикордонної Львівської області зумовлює зростання потреби у кваліфікованих менеджерах для туристичного бізнесу, які б були здатні грамотно та економічно обґрунтовано планувати туристичну діяльність, організовувати на високому рівні туристичні тури, вчасно переорієнтовувати туристичну діяльність відповідно до змін ринкової кон’юнктури, розробляти пакети стимулювання клієнтів туристичних компаній тощо. Відповідну підготовку менеджерів міжнародної туристичної діяльності забезпечено в межах спеціалізації «Управління міжнародною туристичною діяльністю» на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності.

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності логічно доповнює концепцію системної підготовки менеджерів та економістів у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність кафедри

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.


До 2017 р. науковими напрямками кафедри були:

 • «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.
 • «Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Петришин Н.Я.

Із 2018 р. науковий напрям кафедри – «Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.).

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів.


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г. з 2015 р. є членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Економіка»). Окрім того, професор Мельник О.Г. з 2016 р. є членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства») та членом Науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права (заступник голови підкомісії зі спеціальності 073 «Менеджмент»).

Завідувач кафедри також є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт: Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» та К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Членом спеціалізованої вченої ради К 35.860.02 є і доцент кафедри Жежуха В.Й.


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. брала участь у виконанні низки грантів, зокрема:

 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2016 р.: проект Ф66 «Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно- ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції» (Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 р.» №197/2016-рп від 19.05.2016 р.)
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F13/0012 «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення» (Наказ Міністерства освіти і науки України №112 від 12.02.2007 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №18/2007-рп від 30.01.2007 р.)
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F27/0068 «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 29 від 22.01.2010 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.)
 • Грант Національного університету «Львівська політехніка»: проект «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади», договір № 1/ГП, 2008 р.

Гранти Національного університету «Львівська політехніка» здобули також доцент кафедри Жежуха В.Й. із проектом «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (2013 р.) та старший викладач кафедри Дзюбіна К.О. із проектом «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (2014 р.).


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. отримала низку відзнак за результати наукової діяльності, у т.ч.:

 • Подяка Львівської митниці Державної фіскальної служби України, 2017 р.
 • Грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження Голови ВРУ №162-к від 22.03.2017 р.)
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (Розпорядження Голови Львівської облдержадміністрації «Про обласні премії для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів у 2017 році» №1036/0/5-17 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
 • Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «За наукові досягнення» у 2012 р. (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» №361-р від 13.06.2012 р.)
 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (Постанова Верховної Ради України «Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 р.» №871-VI від 15.01.2009 р.)
 • Грамоти Міністерства освіти і науки України, 2009 р., 2010 р., 2011 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.
 • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2008 р., 2009 р.
 • Кращий молодий науковець Національного університету «Львівська політехніка», 2010 р.


Доцент кафедри Жежуха В.Й. є лауреатом Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.). Такою ж нагородою відзначена і доцент кафедри Петришин Н.Я. (2016 р.).


На кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності виконувалась низка госпдоговірних робіт, зокрема:

 • №1586 «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк», 2005 р.
 • №1666 «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем», 2005-2007 рр.
 • № 0271 «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів», 2008 р.
 • №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.
 • №421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 рр.
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. була відповідальним виконавцем низки держбюджетних тем, зокрема:

 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.
 • ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.
 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності випускає Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів доктора філософії. Зокрема, щомісяця проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри. За результатами наукової та навчальної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу кафедри є здобуті гранти, захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо.
Навчальна робота

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності здійснює підготовку студентів за спеціальностями і спеціалізаціями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування»

Інформаційний буклет про спеціалізації "Управління митною діяльністю" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Інформаційний буклет про спеціалізацію "Прикладна економіка"


Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.

Конкурентні переваги навчання з нами:

 • сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;
 • здобуття повної вищої освіти в одному із найбільших та найавторитетніших університетів України;
 • понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
 • міжнародне визнання диплому;
 • практичний характер навчання;
 • можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням, що є одним із найпоширеніших серед митних брокерів, суб’єктів - зовнішньоекономічної діяльності та туристичних компаній;
 • зустрічі із представниками бізнесу та відомими бізнес-тренерами;
 • навчальні екскурсії, у т.ч. у підрозділи митниці;
 • високий рівень фаховості професорсько-викладацького складу;
 • можливість продовження навчання за кордоном;
 • інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • інноваційні технології і методи викладання.

Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.
Секції кафедри

Секція «Управління митною діяльністю» (Management of customs activity section)

Керівник секції: Тодощук Андрій Васильович - кандидат економічних наук, доцент

Консультант секції: Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Місцерозташування секції: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 529

Номер телефону: (032) 258-27-25

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Характеристика секції:

Секція «Управління митною діяльністю» створена у 2011 р. У її межах розроблено магістерську програму підготовки за спеціалізацією «Управління митною діяльністю» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент».

Навчаючись за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», молоді фахівці здобувають уміння, навички і професійні компетентності, що необхідні для управління митною діяльністю на рівні суб'єктів підприємницької діяльності чи органів державної влади, як місцевого,так і загальнодержавного рівня. Майбутні фахівці із управління митною діяльністю одержують ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін та практичні навички, що стосуються заповнення митних документів, проведення зовнішньоекономічних переговорів, укладення зовнішньоекономічних контрактів, розрахунку митної вартості товарів, визначення кодів товарів, складання вантажно-митних декларацій, проведення митної експертизи товарів, здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями тощо. Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», з метою набуття практичних навичок роботи мають змогу відвідувати Одеський морський торговельний порт, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, Львівську залізницю, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Львівщини, ТОВ Логістичну компанію «Захід Ресурс», вантажні митні пости Львівської митниці тощо. Окрім того, низку ознайомлювальних лекцій прикладного спрямування для студентів викладають працівники митних органів, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митно-брокерських організацій, провідних консалтингових та аудиторських компаній, а також окремі бізнес-тренери.

Для студентів створені можливості працювати в комп'ютерній лабораторії кафедри із спеціалізованим програмним забезпеченням «MD Office», що є одним із найпоширеніших програмних продуктів серед митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Національний університет «Львівська політехніка» і кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності мають укладену угоду про довгострокову співпрацю із Львівською митницею, що передбачає різні форми співпраці для студентів,що навчаються за спеціалізацією «Управління митною діяльністю».

Випускники, що завершили програму підготовки за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», можуть працевлаштуватись: в апараті управління підприємств і державних органів влади відповідного зовнішньоекономічного та митного спрямування, у митних постах, у підрозділах митного оформлення, у підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи, у банківських установах, у митно-брокерських компаніях, у транспортно-експедиційних компаніях, у відділах зовнішньоекономічної діяльності, в експортних та імпортних відділах, у підрозділах міжнародного маркетингу тощо.


Секція «Управління міжнародною туристичною діяльністю» (Management of international tourist activity section)

Керівник секції: Жежуха Володимир Йосипович - кандидат економічних наук, доцент

Консультант секції: Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Місцерозташування секції: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 529

Номер телефону: (032) 258-27-25

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Характеристика секції:

Навчаючись за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю», випускники набувають уміння, навички і професійні компетентності із теорії та практики комплексного туристичного обслуговування клієнтів й управління туристичними компаніями навнутрішньому та зовнішньому ринках. Спектр знань студентів охоплює наступні сфери: бронювання авіаквитків, надання екскурсійних послуг, формування туристичних турів та екскурсійних програм із врахуванням особливостей туристичних зон і центрів, а також побажань клієнтів, трансфер туристів, країнознавство, краєзнавство, готелезнавство, автоматизація бізнес-процесів туристичних компаній (операторів та агентів), управління якістю туристичних послуг тощо. Майбутні фахівці сфери туризму за результатами навчання одержують також різнобічні знання із зовнішньоекономічної та митної справи, що дозволяє розширити рівень їхньої компетентності на зовнішньому ринку.

Акцент у навчанні студентів за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю» зроблений на практичне спрямування. Майбутні фахівці сфери туризму беруть участь у рольових іграх, відвідують відомі готелі, ресторани та туристичні компанії, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, заповнюють анкети, бронюють авіаквитки тощо. Практику студенти проходять безпосередньо у туроператорах, турагенціях, а також у готельно-ресторанних комплексах.

Студенти, що навчаються за вказаною спеціалізацією, працюють зі спеціалізованими програмними продуктами, розробленими для турбізнесу, а також одержують прикладні знання щодо роботи в Інтернеті із різноманітними системами бронювання. Ознайомлювальні лекції прикладного спрямування для студентів викладають керівники і провідні фахівці вітчизняних туристичних компаній. Окрім того, майбутні фахівці сфери туризму беруть участь у щорічному Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності, Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО», спеціалізованій виставці «Готельний та ресторанний бізнес», спеціалізованій виставці «Континент розваг», а також вивчають туристичні принади м. Львова та усієї України.

Випускники, що завершили програму підготовки за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю», можуть працювати на посадах: організатора та розробника турів, провайдера турпродукту, турагента, керівника сектору екскурсоводів, фахівця з туристичної атракції, гіда-країнознавця, керуючого готелем (кемпінгом), менеджера інформаційно-довідкової служби, керівника туристичної групи, менеджера з туризму, менеджера із бронювання авіаквитків, менеджера із обслуговування клієнтів тощо у туристичних компаніях, готелях, рекреаційних та ресторанних комплексах. Окрім того, місцем праці випускників можуть бути органи державної влади, де вони мають змогу займати посади консультантів і фахівців із туризму.Окремі партнери кафедри

 • Українська асоціація європейських студій
 • Львівська обласна рада
 • Львівська міська рада
 • Львівська митниця ДФС
 • Львівська торгово-промислова палата
 • Компанія «SoftServe»
 • ТОВ «Айті Смарт Саппорт»
 • ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
 • Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького
 • ДП «Одеський морський торговельний порт»
 • Туроператор «Відвідай»
 • Компанія «Кумпель-Тур»
 • Туристична компанія «Трайдент»
 • ТзОВ «Бадер Україна»
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього»
 • Компанія «ГалТранс-Логістик»
 • Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (м. Хмельницький)
 • Митно-брокерська компанія «Корпус-ПІ»
 • Логістичний комплекс «Західресурс»
 • ПАТ КБ «Приватбанк»
 • Міжнародна компанія Група «Оскар»
 • ТОВ «Парус-Регіони»
 • Громадська ініціатива «Реанімаційний Пакет Реформ»
 • ТзОВ «Фуджікура Аутомотів Україна»
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій тощоІнформація про видані підручники, навчальні посібники та монографії науково-педагогічним персоналом кафедри

Підручники науково-педагогічного персоналу кафедри

Навчальні посібники науково-педагогічного персоналу кафедри

Монографії науково-педагогічного персоналу кафедри