Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕЗІКТ
Дата заснування 1960 рік
К-сть кандидатів наук 16
К-сть доцентів 15
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 6
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Романишин Юрій Михайлович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Професорська 2,11-й корпус, кім. 113
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ezikt

Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — це науково-навчальний підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Радіоелектронні апарати».

Історія кафедри

Перша в Україні кафедра конструювання і технології виробництва радіоапаратури (тепер кафедра ЕЗІКТ) була створена у Львівському політехнічному інституті 8 січня 1960р. Ініціатива організації кафедри КТРА належала доценту Є.Ф.Заморі, який очолив радіотехнічний факультет у вересні 1959р.

1974 рік можна назвати роком початку другого етапу розвитку кафедри, коли її очолив д.т.н., професор Л.А.Недоступ. Раніше прийняті на кафедру молоді працівники успішно захищали кандидатські дисертації, а у 1978р. вперше в Україні була створена філія кафедри КТРА у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті. Це дало змогу наблизити навчальний процес до потреб проектно-конструкторських робіт і виробництва.

Особлива увага приділена оновленню сучасним обладнанням матеріальної бази навчальних лабораторій. Укладені двосторонні угоди про співпрацю з провідними виробниками систем мобільного зв’язку, телевізійної та медичної техніки, операторами мобільного зв’язку та сервісними центрами Укртелекому, організаціями та установами Академії наук України, Міністерства охорони здоров’я, філіями провідних банків України про співпрацю в області підготовки спеціалістів та магістрів.

Наукова робота

Науковий напрям кафедри: Розробка теорії, методів моделювання і дослідження систем та управління інноваційними проектами в галузі радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки.

Загальний науковий напрям включає кілька наукових тем, якими керують викладачі кафедри:

 • «Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, в тому числі в модульованих нанорозмірних структурах», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик
 • «Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів», керівник к.ф.-м.н., доц. В.В.Гоблик
 • «Розробка методів та способів підвищення ефективності сучасних бездротових інфокомунікаційних систем», керівник к.т.н., доц. Г.М.Васьків
 • «Розробка методів та радіоелектронних засобів діагностики функціонального стану організму людини», керівник д.т.н., проф. Є.В.Сторчун
 • «Розвиток теорії та застосування нейронних мереж для дослідження сигналів та моделювання систем», керівник д.т.н., проф. Ю.М.Романишин
 • «Розробка методів та моделей нових радіоелектронних засобів квантової медицини», керівник к.ф.-м.н., доц. В.І.Процик
 • «Розробка методів управління інноваційними проектами, включаючи методи відбору та оцінки інноваційних альтернатив», керівник к.т.н., доц. Л.К.Гліненко.
 • «Розробка математичних моделей та методів конструктивного синтезу елементів інфокомунікаційних систем субміліметрового та оптичного діапазонів хвиль на основі модульованих плазменних структур», керівник к.т.н., проф. Павлиш В.А.
 • «Розробка теоретичних основ та технічних законів діагностики дефектів елементів залізничної колії», керівник д.т.н., Романишин Ю.М.

Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Спонсорська допомога кафедрі

Проведення спільних науково-дослідних робіт

Спонсорська допомога кафедрі

Інформація для абітурієнтів

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Радіоелектронні апарати». Перші чотири роки навчання дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію «бакалавр» у галузі електроніки та телекомунікацій. Базова вища освіта дає змогу здобути глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, зокрема в галузі новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дає змогу випускникам напряму працювати на первинних посадах інженерів та техніків підприємств та установ, які займаються проектуванням, виробництвом, експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням електронної техніки, зокрема в медичних установах, підприємствах електрозв’язку, банківських установах тощо. Фахівці вільно володіють комп’ютерною технікою і вміють використовувати сучасні комп’ютерні технології.

Отримання повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста або магістра в галузі електроніки та телекомунікацій потребує продовження навчання (терміном 1,5 року) за спеціальностями:

 • «Радіоелектронні апарати та засоби»;
 • «Біотехнічні та медичні апарати і системи»;

із спеціалізаціями:

 • «Технічні засоби бізнес-технологій та банківських систем»;
 • «Апарати та засоби мікроелектронних інфокомунікаційних систем».

Кваліфікація спеціаліста дає змогу займатися проектною, виробничою, дослідницькою, експлуатаційною та організаційно-управлінською діяльністю у банківсько-фінансових та комерційних структурах, медичних установах, підприємствах електрозв’язку, проектно- конструкторських та промислових підприємствах. Кваліфікація магістра передбачає можливість займатись науково-дослідною та педагогічною діяльністю в наукових установах та навчальних закладах.

Контакти кафедри

Павлиш Володимир Андрійович, професор, к.т.н., ХІ навчальний корпус, кім., 113 тел. 258-25-06.

Романишин Юрій Михайлович, завідувач кафедри, професор, д.т.н., ХІ навчальний корпус, кім., 113 тел. 258-25-06.

Викладацька: ХІ навчальний корпус, кім., 111 тел. 258-25-06.

Методичний кабінет: Шевчик Петро Васильович, ХІ навчальний корпус, кім., 307 тел. 258-22-70.