Кафедра архітектури та реставрації

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра архітектури та реставрації
Тип підрозділу Кафедра
Абревіатура АТР
Дата заснування 1992 рік
Приналежність Інститут архітектури
Завідувач кафедри д. арх., проф. Бевз Микола Валентинович
Розташування (адреса) 79013 Львів, вул. Ст. Бандери 12, головний корпус, кім. 327, вул. Князя Романа 1, 19 корпус, кімн.103
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/atr

Кафедра архітектури та реставрації — це науково-навчальний підрозділ Інституту архітектури, який займається підготовкою спеціалістів з реставрації та реконструкції архітектурних будівель і споруд, та є провідною навчальною та науковою одиницею цього профілю в Україні.

Загальна інформація

Кафедра Кафедра архітектури та реставрації готує архітекторів за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

напрямок «Архітектура»; спеціалізація (за новим класифікатором – спеціальність) «Реставрація і реконструкція архітектурних об’єктів»:

  • бакалавр архітектури;
  • спеціаліст і магістр архітектури;

напрямок «Мистецтво»; спеціальність «Реставрація творів мистецтва» (спеціалізація «Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю»):

  • бакалавр з реставрації творів мистецтва;
  • спеціаліст і магістр з реставрації творів мистецтва

Науковий напрям кафедри – «РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТОБУДІВНИХ КОМПЛЕКСІВ І РЕСТАВРАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА»

Історія кафедри

Наукова робота

Науковий напрямок роботи кафедри: «Архітектурна спадщина та її збереження. Реставрація та реконструкція будівель: методологія проведення передпроектних досліджень в реставрації, теорія та практика реставрації; реконструкція, ревалоризація архітектурних комплексів, історія розвитку архітектури та містобудівельних комплексів».

Головним спрямуванням наукової діяльності кафедри є проведення наукових досліджень, пов’язаних з теорією та практикою реставрації пам’яток архітектури та ансамблів, ревалоризацією та регенерацією містобудівельних комплексів, історією розвитку архітектури та містобудівельних комплексів західного регіону України.

Наукову та освітню діяльність кафедра проводить у співпраці із закордонними партнерами у галузі реставрації з Польщі, Австрії, Німеччини, США та інших країн. На кафедрі щороку проводиться міжнародна студентська конференція з проблем реставрації пам’яток архітектури, а також проблемні наукові конференції та семінари з питань вдосконалення теорії і практики реставрації пам’яток архітектури та мистецтва. У доробку кафедри організація таких міжнародних кoнференцій «Місто Львів: збереження і розвиток» (22 травня, 2008 р.), українсько-шведський науковий семінар «Наукові методики дослідження, охорони і регенерації історичних міст» (20-21 листопада 2006), виставка та круглий стіл «Architectura Militaris» (Проблеми дослідження, збереження і реставрації пам’яток оборонної архітектури України, травень-червень 2004 р.) та ін.

Викладачі кафедри крім того, що керують науково-пошуковими та проектними роботами студентів, проводять власні наукові дослідження та виконують проектні роботи. Як приклад можна навести кількарічну науково-проектну роботу «Проект музейно-меморіального комплексу патріарха Йосипа Сліпого в с. Заздрість Тернопільської області», за яку кафедру було нагороджено дипломом першого ступеня Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України в 2000 р. На кафедрі також було опрацьовано проектні пропозиції щодо однієї з найвидатніших пам’яток західної України - проект консервації пам’ятки археології та архітектури ХІІ-ХІІІ ст. фундаментів Успенського собору в с. Крилос під Галичем. Дослідження історичного міста Жовкви, які кафедрою виконуються протягом багатьох років були втілені при розробленні містобудівної документації – історико-архітектурному опорному плані міста, проекті «Генерального плану розвитку заповідника», «Проекту регенерації історичної частини міста Жовкви». На підставі науково-проектної документації виконаної спеціалістами кафедри відкрито історико-культурні заповідники у місті Белзі Львівської області (2000 р.), у місті Бережанах Тернопільської області (2001 р.). Підготовлена подібна документація щодо міст Бучача та Підгайців Тернопільської області.

Однією з найвагоміших робіт кафедри було започаткування та організація заходів з вписання історичного центру міста Львова у Список Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО (роботи завершилися у 1998 р.). Сьогодні кафедрою проводяться дослідження для вписання у Список групи дерев’яних церков карпатського регіону України.

Основні напрями науково-дослідних робіт:

  • регенерація пам’яткових містобудівних комплексів, історичних місць та історичних міст (виконання обґрунтувань історико-архітектурних заповідників, історико-містобудівних обґрунтувань; науково-проектна документація з інвентаризації і паспортизації цінної забудови, історико-архітектурні опорні плани, визначення меж історичних ареалів міст, розробка охоронних зон, розробка генеральних планів заповідників та ін.);
  • реставрація і консервація пам’яток архітектури, пам’яток археології, творів мистецтва;
  • наукові дослідження з історії архітектури та історії поселень західного регіону України; науково-дослідні роботи на пам’ятках різного виду.

Підрозділ кафедри

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія (НДЛ-104 з регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України), створена наукова школа з досліджень проблем регенерації історичних містобудівних комплексів, якою керує д. арх., проф. Бевз Микола Валентинович У 2007 році на кафедрі започатковано підготовку фахівців та наукові дослідження з реставрації творів мистецтва з натурального і штучного каменю.

Професорсько-викладацький склад

Навчально-методичний склад кафедри

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри