Карий Олег Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:45, 1 липня 2015, створена Сирватка Павло (обговореннявнесок) (Вибрані публікації)

Перейти до: навігація, пошук
Карий Олег Ігорович
Karyj O I-2.jpg
д.е.н., зав. кафедри (в.о.)
Дата народження 6 січня 1976 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки та менеджменту
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Карий Олег Ігорович — доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій, інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 6 січня 1976 року

Освіта:

Освіту здобував в Україні, Великобританії та Польщі.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Карий Олег Ігорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 211 арк. — арк. 166-179

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мороз Людмила Андріївна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри маркетингу і логістики

Кандидат економічних наук (2004 р.); вчене звання: доцент (2007 р.).

У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Карий Олег Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2013. — 470 с. : рис., табл..

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Доктор економічних наук (2013 р.).

Досвід роботи:

з 1999 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Працював на посадах викладача-стажиста, викладача, асистента, старшого викладача, доцента.

Практикуючий консультант та тренер у сфері стратегічного планування розвитку міст, муніципального енергетичного менеджменту та маркетингу територій.

Працював на замовлення органів місцевого самоврядування Чернівців, Івано-Франківська, Кам’янця-Подільського, Кракова (Польща), Рахова, Радехова, Виноградова, Жовкви, Коростеня, Долини, обласних та районних держадміністрацій тощо.

Проводить заняття українською та англійською мовами. Викладав у Польщі, Австрії та Німеччині.

Інше: любить футбол, подорожувати.

Навчальна робота

Аудиторні курси:

 • «Промисловий маркетинг»,
 • «Маркетинговий менеджмент»,
 • «Інформаційні системи і технології у маркетингу»,
 • «Логістичне консультування»,
 • «Маркетинг»,
 • «Маркетинг промислового підприємства».

Сфера наукових інтересів

 • Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста

Вибрані публікації

Автор понад 70 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники) з бухгалтерського обліку, участі громадян в місцевому самоврядуванні, логістики, маркетингу, стратегічного управління.

 1. Карий О.І. Місто як система: механізм, організм чи організація/ О.І.Карий // Економічний форум. — 2011. — №1. — С.93-99.
 2. Карий О.І. Етапи стратегічного планування розвитку міста: аналіз вітчизняних підходів / Олег Ігорович Карий // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2011. — №1(29). — С.3-9.
 3. Карий О.І. Маркетингові комунікації в маркетингу міста: адресати комунікацій / Олег Ігорович Карий // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.3. — С.179-187.
 4. Карий О.І. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку міста / Олег Ігорович Карий // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2011. — Випуск 7. — С.328-338.
 5. Marketing and logistics problems in the management of organization: [monograph] / [K. Arhipov, M. Arhipova, A. Augustynek and others]; edited by H. Howaniec, W. Waszkielewicz. — Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2011. — 319 p. / Y. Krykavskyy, O. Karyy, Z. Lyulychak Chapter XI. Natural monopoly and marketing. — P. 158-173.
 6. Карий О.І. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування: [монографія] / Олег Ігорович Карий. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2011. – 308с.
 7. Карий О.І. Особливості малих і середніх міст у процесі стратегічного планування їх комплексного розвитку / Олег Ігорович Карий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2011. — №4(90). — С.79-88.
 8. Karyy O. Strategia rozwoju miasta jako przedmiot transakcji biznesowych na przykładzie Ukrainy/ Oleh Karyy, Yewhen Krykawskyy // Economic and Regional Studies. — 2011. — Volume IV, No2. — P.14-18.
 9. Karyy O. Rozwój innowacyjmy miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy)/ Oleh Karyy // Studia KPZK PAN. — 2012. — Tom CXLI. — S.273-289.
 10. Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст / Олег Ігорович Карий // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — №10. — С.160-167.
 11. Карий О.І. Ієрархія довго- і середньострокової планової документації в органах місцевого самоврядування малих та середніх міст / Олег Ігорович Карий // Економічний часопис ХХІ. — 2012. — №11-12. — С.69-72.
 12. Карий О.І. Декомпозиція стратегічних цілей розвитку організації / О.І. Карий // Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості: монографія. За наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.62-73.
 13. Karyy O. Reputation as a factor of value-based marketing efficiency / Y. Krykavskyy, O. Karyy, // Value-based marketing – selected problems: monograph: [monograph] / [J. Daza-Izquierdo, P. Filipowicz, B. Gajdzik and others]; edited by H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013. – P. 83-92.
 14. Karyy O. Cross-subsidization of gas consumption: ways to overcome the negative consequences / O. Karyy, O. Trach // Sustainable development. — 2013. — Vol. 8. — P.37-41.
 15. Karyy O. Dobra praktyka ekologizacji dzialalnosci gospodarczej firm globalnych na Ukrainie / Y. Krykavskyy, O. Karyy, N. Maszczak // Wybrane problemy zarzadzania organizacjami: [monografia] / red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2013. – S. 51-61.
 16. Карий О.І. Удосконалення прогнозно-планової та стратегічної документації розвитку малих міст / Карий О.І., Щеглюк С.Д. // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – С.215-234.
 17. Карий О.І. Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня) / Глинський Н.Ю., Карий О.І., Дриль О.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – №2. – С.276-286.
 18. Карий О.І. Логістична інфраструктура в Україні: цифри і реальність / Олег Ігорович Карий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2013. — №762. — С.73-79.
 19. Карий О.І. Методика вибору оптимальних заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві / Карий О.І., Трач О.Ю. // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – №3. – С.13-17
 20. Люльчак З.С. Маркетинг 1: посібник / Люльчак З.С., Карий О.І. – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2014. – 272 с.
 21. Karyy O. Stosunek mieszkańców miast do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju mieszkania / Karyy O., Trach O. // Handel Wewnętszny. – 2014. – #3. – P.66-79.
 22. Karyy O. Nowoczesne podejścia do oceny efektywności działań komunikacji marketingowej / Y. Krykavskyy, O. Karyy, Y. Ugolkov // Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. naukowa A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. – S. 260-268.
 23. Карий О.І. Демаркетинг паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві / Карий О., Трач О.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2014. — №789. — С.32-38.
 24. Карий О.І. Перетворення мешканця міста на просумента у процесі стратегічного планування розвитку міста / Карий О.І.// Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2015. — №1. — С.32-44.
 25. Карий О.І. Маркетингова концепція управління розвитком міста / Карий О.І., Глинський Н.Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – №1(3). – С.155-160.
 26. Карий О. І. Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Мавріна А. О., Карий О. І., Процак К. В.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2015. – Випуск 4 (63). – С.166-169.
 27. Стратегічне планування та інвестиційна політика територіальних громад [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів дистанц. курсу / О. І. Карий, Ю. В. Зима. — К. : [б.в.], 2007. — 142 с. — (Серія «Навчальні програми для працівників місцевого самоврядування» ; кн. 17). — Бібліогр.: в кінці глав. — ISBN 978-966-8840-36-4
 28. Стратегічне планування розвитку міста [Текст] / О. І. Карий. — 2.вид., перероб. і доп. — Л. : ЗУКЦ, 2007. — 316 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 303-314. — ISBN 978-966-8445-63-7
 29. Етапи стратегічного планування розвитку міста: узагальнення існуючих методик / О. I. Карий // Екон. науки. Сер. «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — Вип. 7 (27), ч. 3. — С. 89-101.
 30. Ідентифікація думок зацікавлених сторін методом анкетування в процесі стратегічного планування розвитку малого міста (на прикладі Виноградова) / О. I. Карий // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 198-204.
 31. Понятие «проблемы» в стратегическом управлении / О. И. Карый // Наука и ее роль в современном мире : материалы междунар. науч.-практ. конф., 29 янв. 2010 г., Караганды / Карагандин. ун-т «Болашак». — Караганды : Болашак-Баспа, 2010. — Т. 5. — С. 37-40. — Библиогр.: 11 назв.
 32. Потреба у стратегічному плані розвитку міста / О. І. Карий // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 212. — Бібліогр.: 1 назва.
 33. Програма державного екзамену з напряму підготовки «Маркетинг» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Є. В. Крикавський, М. М. Мамчин, Л. А. Мороз, Н. С. Косар, О. І. Карий, Р. М. Вороніна, Н. В. Гайванович]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 20 с. — Бібліогр.: — с. 17-20 (40 назв).
 34. Стратегічний план розвитку міста: потреба в розробленні та реалізації / О. І. Карий // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 310-315. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 8 назв.
 35. Теорія ідентифікації проблем у стратегічному управлінні розвитком міста / О. І. Карий // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 75-80. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 668). — Бібліогр.: 15 назв.
 36. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування [Текст] : монографія / Олег Карий ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 308 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 251-271. — ISBN 978-617-607-137-2
 37. Бухгалтерський облік в Україні : Навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, Г.О. Партин, О.І. Карий ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-е вид. доповн. і переробл. — Л. : Інтелект-Захід, 2003. — 820 с. — Бібліогр.: с. 818-819 (25 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com

E-mail: ml415@ukr.net