Відмінності між версіями «Карий Олег Ігорович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Вибрані публікації)
(Поновлення даних)
Рядок 2: Рядок 2:
 
| П.І.Б = Карий Олег Ігорович
 
| П.І.Б = Карий Олег Ігорович
 
| Зображення (фото) = Karyj O I-2.jpg
 
| Зображення (фото) = Karyj O I-2.jpg
| Підпис зображення (фото) =  д.е.н., зав. кафедри (в.о.)
+
| Підпис зображення (фото) =  д.е.н., зав. кафедри
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
 
| Дата народження = 6 січня 1976 року
 
| Дата народження = 6 січня 1976 року
Рядок 26: Рядок 26:
 
| Спеціальність = менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 
| Спеціальність = менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста
+
| Галузь наукових інтересів = Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста
 
| Кваліфікаційний рівень = магістр з економіки та менеджменту
 
| Кваліфікаційний рівень = магістр з економіки та менеджменту
 
| Науковий ступінь = доктор економічних  наук
 
| Науковий ступінь = доктор економічних  наук
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
'''Карий Олег Ігорович''' — доктор економічних наук, завідувач [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]], [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]],   [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
'''Карий Олег Ігорович''' — доктор економічних наук, завідувач [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]] [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]]  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
  
 
===Загальна інформація===
 
===Загальна інформація===
Рядок 61: Рядок 61:
 
Кандидат економічних наук (2004 р.); вчене звання: доцент (2007 р.).
 
Кандидат економічних наук (2004 р.); вчене звання: доцент (2007 р.).
  
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Карий Олег Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2013. — 470 с. : рис., табл..
+
У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Карий Олег Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2013. — 470 с. : рис., табл..
  
 
''Науковий консультант:'' доктор економічних наук, професор [[Крикавський Євген Васильович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], завідувач [[Кафедра маркетингу і логістики|кафедри маркетингу і логістики]]
 
''Науковий консультант:'' доктор економічних наук, професор [[Крикавський Євген Васильович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], завідувач [[Кафедра маркетингу і логістики|кафедри маркетингу і логістики]]
Рядок 81: Рядок 81:
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
 
'''Аудиторні курси:'''
 
'''Аудиторні курси:'''
* «Промисловий маркетинг»,
+
* «Стратегічне управління підприємством»,
* «Маркетинговий менеджмент»,
+
* «Інформаційно-комунікаційний менеджмент»,  
* «Інформаційні системи і технології у маркетингу»,  
+
* «Консалтинг»,
* «Логістичне консультування»,
+
* «Територіальний маркетинг»,
* «Маркетинг»,
+
* «Маркетинг інновацій».
* «Маркетинг промислового підприємства».
+
  
 
===Сфера наукових інтересів===
 
===Сфера наукових інтересів===
* Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста
+
* Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста
  
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
Автор понад 70 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники) з бухгалтерського обліку, участі громадян в місцевому самоврядуванні, логістики, маркетингу, стратегічного управління.
 
Автор понад 70 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники) з бухгалтерського обліку, участі громадян в місцевому самоврядуванні, логістики, маркетингу, стратегічного управління.
 +
# Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування [Текст] : монографія / Олег Карий ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011. — 308 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 251-271. — ISBN 978-617-607-137-2
 
# Карий О.І. Місто як система: механізм, організм чи організація/ О.І.Карий // Економічний форум. — 2011. — №1. — С.93-99.
 
# Карий О.І. Місто як система: механізм, організм чи організація/ О.І.Карий // Економічний форум. — 2011. — №1. — С.93-99.
 
# Карий О.І. Етапи стратегічного планування розвитку міста: аналіз вітчизняних підходів / Олег Ігорович Карий // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2011. — №1(29). — С.3-9.
 
# Карий О.І. Етапи стратегічного планування розвитку міста: аналіз вітчизняних підходів / Олег Ігорович Карий // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2011. — №1(29). — С.3-9.
Рядок 119: Рядок 119:
 
# Карий О.І. Маркетингова концепція управління розвитком міста / Карий О.І., Глинський Н.Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – №1(3). – С.155-160.
 
# Карий О.І. Маркетингова концепція управління розвитком міста / Карий О.І., Глинський Н.Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – №1(3). – С.155-160.
 
# Карий О. І. Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Мавріна А. О., Карий О. І., Процак К. В.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2015. – Випуск 4 (63). – С.166-169.
 
# Карий О. І. Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Мавріна А. О., Карий О. І., Процак К. В.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2015. – Випуск 4 (63). – С.166-169.
# Стратегічне планування та інвестиційна політика територіальних громад [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів дистанц. курсу / О. І. Карий, Ю. В. Зима. — К. : [б.в.], 2007. — 142 с. — (Серія «Навчальні програми для працівників місцевого самоврядування» ; кн. 17). — Бібліогр.: в кінці глав. — ISBN 978-966-8840-36-4
+
# Karyy O. Problems and prospects of the formation of a mutual tourism product of local communities / O. Karyy, N. Hlynskyy // Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia. – 2015. – Vol. XLIX, 3. – P.59-70.
# Стратегічне планування розвитку міста [Текст] / О. І. Карий. — 2.вид., перероб. і доп. — Л. : ЗУКЦ, 2007. — 316 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 303-314. — ISBN 978-966-8445-63-7
+
# Карий О. І. Моніторинг соціально-економічного розвитку самоврядної територіальної громади в процесі реалізації стратегічного плану її розвитку / Карий О. І., Вороніна Р. М., Маргіта Н. О. // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – С.14-21.
# Етапи стратегічного планування розвитку міста: узагальнення існуючих методик / О. I. Карий // Екон. науки. Сер. «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — Вип. 7 (27), ч. 3. С. 89-101.
+
# Карий О. І. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації / Карий О.І., Процак К.В., Мавріна А.О. // Економічний аналіз. – 2015. – Том 20. С.35-44.
# Ідентифікація думок зацікавлених сторін методом анкетування в процесі стратегічного планування розвитку малого міста (на прикладі Виноградова) / О. I. Карий // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Крикавський Євген Васильович|Є. В. Крикавський]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2010. — С. 198-204.
+
# Карий О.І. Договірне регулювання проектів державно-приватного партнерства в Україні / Процак К.В., Карий О.І., Мавріна А.О.// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2015. – № 815. – C. 83-87.
# Понятие «проблемы» в стратегическом управлении / О. И. Карый // Наука и ее роль в современном мире : материалы междунар. науч.-практ. конф., 29 янв. 2010 г., Караганды / Карагандин. ун-т «Болашак». — Караганды : Болашак-Баспа, 2010. — Т. 5. — С. 37-40. — Библиогр.: 11 назв.
+
# Карий О.І. Особливості планування сталої міської мобільності / Н.О. Маргіта, Р.М. Вороніна, О.І. Карий // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Логістика”. – 2015. – № 833. – C. 42-49.
# Потреба у стратегічному плані розвитку міста / О. І. Карий // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. ([[Львів]], 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя [[Кафедра маркетингу і логістики|каф. маркетингу і логістики]] / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] [та ін.]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 212. — Бібліогр.: 1 назва.
+
# Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /Карий О.І., Панас Я.В./ Асоціація міст України – К.: ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "ВІ ЕН ЕЙ", 2015. – 176 с.
# Програма державного екзамену з напряму підготовки «Маркетинг» / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; [уклад.: [[Крикавський Євген Васильович|Є. В. Крикавський]], [[Мамчин Мирослава Михайлівна|М. М. Мамчин]], [[Мороз Людмила Андріївна|Л. А. Мороз]], [[Косар Наталія Степанівна|Н. С. Косар]], О. І. Карий, [[Вороніна Роксолана Михайлівна|Р. М. Вороніна]], [[Гайванович Наталія Василівна|Н. В. Гайванович]]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2010. — 20 с. — Бібліогр.: — с. 17-20 (40 назв).
+
# Карий О.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л. І. Гальків, О. І. Карий, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6(180). – С.314-320.
# Стратегічний план розвитку міста: потреба в розробленні та реалізації / О. І. Карий // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Крикавський Євген Васильович|Є. В. Крикавський]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. С. 310-315. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 690). — Бібліогр.: 8 назв.
+
# Карий О.І. Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад // Карий О.І., Панас Я.В. / Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. – №2. С. 156 - 169.
# Теорія ідентифікації проблем у стратегічному управлінні розвитком міста / О. І. Карий // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Петрович Йосиф Михайлович|Й. М. Петрович]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2010. — С. 75-80. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 668). — Бібліогр.: 15 назв.
+
# Karyy O. Transformation of marketing in the era of digitization: particularities of digital marketing /O. Karyy, Y. Krykavskyy // Selected aspects of management of contemporary enterprises: [monografia] / red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2016. – S. 7-15.
# Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування [Текст] : монографія / Олег Карий ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011. — 308 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 251-271. — ISBN 978-617-607-137-2
+
# Карий О.І. Маркетинг взаємовідносин у діяльності автотранспортних підприємств: потреба в налагодженні взаєморозуміння з клієнтом / О. І. Карий, Г.В. Подвальна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №10(184). – С.149-158.
# Бухгалтерський облік в Україні : Навч. посіб. / [[Хом’як Роман Львович|Р.Л. Хом’як]], [[Партин Галина Остапівна|Г.О. Партин]], О.І. Карий ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — 2-е вид. доповн. і переробл. — Л. : Інтелект-Захід, 2003. — 820 с. — Бібліогр.: с. 818-819 (25 назв).
+
# Карий О.І. Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем / Карий О.І., Панас Я.В. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Львів: Видавництво Львівської політехніки. – №847. – 2016. – С.213-219.
 +
 
 +
 
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
Рядок 135: Рядок 137:
  
 
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61
 
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61
 
E-mail: morconference@gmail.com
 
  
 
E-mail: ml415@ukr.net   
 
E-mail: ml415@ukr.net   

Версія за 21:54, 6 листопада 2016

Карий Олег Ігорович
Karyj O I-2.jpg
д.е.н., зав. кафедри
Дата народження 6 січня 1976 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки та менеджменту
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Карий Олег Ігорович — доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 6 січня 1976 року

Освіта:

Освіту здобував в Україні, Великобританії та Польщі.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Карий Олег Ігорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 211 арк. — арк. 166-179

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мороз Людмила Андріївна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри маркетингу і логістики

Кандидат економічних наук (2004 р.); вчене звання: доцент (2007 р.).

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Карий Олег Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2013. — 470 с. : рис., табл..

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Доктор економічних наук (2013 р.).

Досвід роботи:

з 1999 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Працював на посадах викладача-стажиста, викладача, асистента, старшого викладача, доцента.

Практикуючий консультант та тренер у сфері стратегічного планування розвитку міст, муніципального енергетичного менеджменту та маркетингу територій.

Працював на замовлення органів місцевого самоврядування Чернівців, Івано-Франківська, Кам’янця-Подільського, Кракова (Польща), Рахова, Радехова, Виноградова, Жовкви, Коростеня, Долини, обласних та районних держадміністрацій тощо.

Проводить заняття українською та англійською мовами. Викладав у Польщі, Австрії та Німеччині.

Інше: любить футбол, подорожувати.

Навчальна робота

Аудиторні курси:

 • «Стратегічне управління підприємством»,
 • «Інформаційно-комунікаційний менеджмент»,
 • «Консалтинг»,
 • «Територіальний маркетинг»,
 • «Маркетинг інновацій».

Сфера наукових інтересів

 • Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста

Вибрані публікації

Автор понад 70 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники) з бухгалтерського обліку, участі громадян в місцевому самоврядуванні, логістики, маркетингу, стратегічного управління.

 1. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування [Текст] : монографія / Олег Карий ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 308 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 251-271. — ISBN 978-617-607-137-2
 2. Карий О.І. Місто як система: механізм, організм чи організація/ О.І.Карий // Економічний форум. — 2011. — №1. — С.93-99.
 3. Карий О.І. Етапи стратегічного планування розвитку міста: аналіз вітчизняних підходів / Олег Ігорович Карий // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2011. — №1(29). — С.3-9.
 4. Карий О.І. Маркетингові комунікації в маркетингу міста: адресати комунікацій / Олег Ігорович Карий // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.3. — С.179-187.
 5. Карий О.І. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку міста / Олег Ігорович Карий // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2011. — Випуск 7. — С.328-338.
 6. Marketing and logistics problems in the management of organization: [monograph] / [K. Arhipov, M. Arhipova, A. Augustynek and others]; edited by H. Howaniec, W. Waszkielewicz. — Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2011. — 319 p. / Y. Krykavskyy, O. Karyy, Z. Lyulychak Chapter XI. Natural monopoly and marketing. — P. 158-173.
 7. Карий О.І. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування: [монографія] / Олег Ігорович Карий. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2011. – 308с.
 8. Карий О.І. Особливості малих і середніх міст у процесі стратегічного планування їх комплексного розвитку / Олег Ігорович Карий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2011. — №4(90). — С.79-88.
 9. Karyy O. Strategia rozwoju miasta jako przedmiot transakcji biznesowych na przykładzie Ukrainy/ Oleh Karyy, Yewhen Krykawskyy // Economic and Regional Studies. — 2011. — Volume IV, No2. — P.14-18.
 10. Karyy O. Rozwój innowacyjmy miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy)/ Oleh Karyy // Studia KPZK PAN. — 2012. — Tom CXLI. — S.273-289.
 11. Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст / Олег Ігорович Карий // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — №10. — С.160-167.
 12. Карий О.І. Ієрархія довго- і середньострокової планової документації в органах місцевого самоврядування малих та середніх міст / Олег Ігорович Карий // Економічний часопис ХХІ. — 2012. — №11-12. — С.69-72.
 13. Карий О.І. Декомпозиція стратегічних цілей розвитку організації / О.І. Карий // Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості: монографія. За наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.62-73.
 14. Karyy O. Reputation as a factor of value-based marketing efficiency / Y. Krykavskyy, O. Karyy, // Value-based marketing – selected problems: monograph: [monograph] / [J. Daza-Izquierdo, P. Filipowicz, B. Gajdzik and others]; edited by H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013. – P. 83-92.
 15. Karyy O. Cross-subsidization of gas consumption: ways to overcome the negative consequences / O. Karyy, O. Trach // Sustainable development. — 2013. — Vol. 8. — P.37-41.
 16. Karyy O. Dobra praktyka ekologizacji dzialalnosci gospodarczej firm globalnych na Ukrainie / Y. Krykavskyy, O. Karyy, N. Maszczak // Wybrane problemy zarzadzania organizacjami: [monografia] / red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2013. – S. 51-61.
 17. Карий О.І. Удосконалення прогнозно-планової та стратегічної документації розвитку малих міст / Карий О.І., Щеглюк С.Д. // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – С.215-234.
 18. Карий О.І. Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня) / Глинський Н.Ю., Карий О.І., Дриль О.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – №2. – С.276-286.
 19. Карий О.І. Логістична інфраструктура в Україні: цифри і реальність / Олег Ігорович Карий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2013. — №762. — С.73-79.
 20. Карий О.І. Методика вибору оптимальних заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві / Карий О.І., Трач О.Ю. // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – №3. – С.13-17
 21. Люльчак З.С. Маркетинг 1: посібник / Люльчак З.С., Карий О.І. – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2014. – 272 с.
 22. Karyy O. Stosunek mieszkańców miast do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju mieszkania / Karyy O., Trach O. // Handel Wewnętszny. – 2014. – #3. – P.66-79.
 23. Karyy O. Nowoczesne podejścia do oceny efektywności działań komunikacji marketingowej / Y. Krykavskyy, O. Karyy, Y. Ugolkov // Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. naukowa A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. – S. 260-268.
 24. Карий О.І. Демаркетинг паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві / Карий О., Трач О.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2014. — №789. — С.32-38.
 25. Карий О.І. Перетворення мешканця міста на просумента у процесі стратегічного планування розвитку міста / Карий О.І.// Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2015. — №1. — С.32-44.
 26. Карий О.І. Маркетингова концепція управління розвитком міста / Карий О.І., Глинський Н.Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – №1(3). – С.155-160.
 27. Карий О. І. Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Мавріна А. О., Карий О. І., Процак К. В.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2015. – Випуск 4 (63). – С.166-169.
 28. Karyy O. Problems and prospects of the formation of a mutual tourism product of local communities / O. Karyy, N. Hlynskyy // Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia. – 2015. – Vol. XLIX, 3. – P.59-70.
 29. Карий О. І. Моніторинг соціально-економічного розвитку самоврядної територіальної громади в процесі реалізації стратегічного плану її розвитку / Карий О. І., Вороніна Р. М., Маргіта Н. О. // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – С.14-21.
 30. Карий О. І. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації / Карий О.І., Процак К.В., Мавріна А.О. // Економічний аналіз. – 2015. – Том 20. – С.35-44.
 31. Карий О.І. Договірне регулювання проектів державно-приватного партнерства в Україні / Процак К.В., Карий О.І., Мавріна А.О.// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2015. – № 815. – C. 83-87.
 32. Карий О.І. Особливості планування сталої міської мобільності / Н.О. Маргіта, Р.М. Вороніна, О.І. Карий // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Логістика”. – 2015. – № 833. – C. 42-49.
 33. Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /Карий О.І., Панас Я.В./ Асоціація міст України – К.: ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "ВІ ЕН ЕЙ", 2015. – 176 с.
 34. Карий О.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л. І. Гальків, О. І. Карий, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6(180). – С.314-320.
 35. Карий О.І. Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад // Карий О.І., Панас Я.В. / Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. – №2. – С. 156 - 169.
 36. Karyy O. Transformation of marketing in the era of digitization: particularities of digital marketing /O. Karyy, Y. Krykavskyy // Selected aspects of management of contemporary enterprises: [monografia] / red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2016. – S. 7-15.
 37. Карий О.І. Маркетинг взаємовідносин у діяльності автотранспортних підприємств: потреба в налагодженні взаєморозуміння з клієнтом / О. І. Карий, Г.В. Подвальна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №10(184). – С.149-158.
 38. Карий О.І. Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем / Карий О.І., Панас Я.В. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Львів: Видавництво Львівської політехніки. – №847. – 2016. – С.213-219.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: ml415@ukr.net