Камінська Оксана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:59, 24 грудня 2019, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (зміна посади)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Камінська Оксана Михайлівна
Kam.jpg
Дата народження 25.06.1983
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Поточне місце роботи доцент, завідувачка кафедри іноземних мов


Професійний розвиток:


Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі технічного університету». Захищена в 2012 р.

Напрями наукових зацікавлень:
- розвиток професійно-ціннісних орієнтацій студентів;

Участь у міжнародних конференціях:


1. Міжнародна науково-методична конференція «Шляхи розвитку духовності та професійної освіти в умовах глобалізації ринку освітніх послуг» (Вінниця, 2007).
2. Мiжнародна науково-практична конференція "Проблеми професiйного становлення молодi на основiдуховно-моральних цiнностей" (Вінниця, 2008).
3. Міжнародна науково-методична конференція «Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах» (Вінниця, 2009).
4. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,теорія досвід, проблеми” (Вінниця, 2010).
5. Міжнародна науково-методична конференція «духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості в сучасних умовах» (Вінниця, 2010).
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10.03.2017).

Навчальні посібники та підручники:


2017
1. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, М. З. Джура, В. А. Дмитрук, Л. В. Дуда, Г. І. Залуцька, І. В. Зінчук, О. М. Камінська, Л. В. Лучит, І. Я. Пастирська, Л. Б. Столярчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 480 c.
2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності «Видавництво та поліграфія»): навчальний посібник / Н. В. Мукан, М. І. Гавран, Н. Є. Жорняк, Ю. В. Закаулова, О. М. Камінська, С. Ф. Кравець, О. М. Фучила. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 460 c.

Навчально-методичні розробки

2009
1. Педагогічні умови формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у технічних університетах: Методичні рекомендації. – Львів: ЗакДУ, 2009 – 20 с.
2010
2. Формування системи професійно-ціннісних орієнтацій студентів у технічних університетах: Методичні рекомендації. – Львів: ЗакДУ, 2010 – 16 с.
3. Моделювання процесу формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у технічних університетах: Методичні рекомендації. – Львів: ЗакДУ, 2010 – 24 с.
2011
4. Методичні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх архітекторів у технічних університетах: Методичні рекомендації. – Львів – Ужгород, 2011 – 16 с.
5. Кодекс професійних цінностей сучасного інженера: Методичні рекомендації. – Львів – Ужгород, 2011 – 12 с.

Наукові статті у фахових виданнях

2010
1. Камінська О.М. Формування системи професійно-ціннісних орієнтацій студентів у технічних університетах як педагогічна проблема // Нові технології навчання № 66. - Вінниця, 2010
2011
2. Камінська О.М. Педагогічні умови формування системи професійно-ціннісних орієнтацій студентів у технічних університетах як педагогічна проблема // Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів, 2011.
3. Камінська О.М. Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів технічного університету // Молодь і ринок. - Дрогобич, 2011.
4. Камінська О.М. Чинники впливу на розвиток ціннісних орієнтацій студентів архітектурного профілю // Науковий вісник. - №5-6. - Одеса, 2011.
5. Камінська О.М. Особливості змісту навчальних дисциплін у формуванні професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх архітекторів// Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів, 2011.
2013
6. Камінська О.М., Когут Т.Б. Професійно-ціннісні орієнтації студентів у технічному університеті: сучасний ракурс / О.М. Камінська, Т.Б. Когут // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 45-47.
2015
7. Камінська О. М. Науково-дослідна робота студентів технічних ВНЗ як складова професійної підготовки / О. М. Камінська // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – № 9 (158). – С. 35-38.
8. Камінська О. М. Самостійна робота студентів ВТНЗ як складова професійної підготовки майбутнього фахівця / О. М. Камінська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – № 28 (361). – С. 87-90.
9. Камінська О. М. Загальні передумови формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх архітекторів / О. М. Камінська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – № 39. – С. 19-24.
10. Камінська О. М. Інформаційні технології навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах / (О. М. Камінська) // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 12 (27). – С. 133-136. (CiteFactor, Index Copernicus)

Інші публікації

2017
11. Камінська О. М., Сидорчук О. В., Камінська*** М. В. Чинники досягнення оптимуму мотивації до опанування іноземної мови фахового спрямування // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10 березня 2017 р.). – 2017. – C. 218–219.