Загородній Анатолій Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Загородній Анатолій Григорович
Загородній фото.jpg
Дата народження 22 листопада 1951 р.
Місце народження с. Глушківці Хмельницька область
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Галузь наукових інтересів фінансово-економічні взаємини суб’єктів підприємництва
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання професор, академік Академії економічних наук України
Почесні звання Відмінник освіти України

Загородній Анатолій Григорович - кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат премії імені Івана Огієнка в галузі освіти, Відмінник освіти України, академік.

Біографія

Народився 22 листопада 1951 року в с. Глушківці на Хмельниччині в селянській родині.

Закінчив Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості (1970 р.), Львівський політехнічний інститут (1979 р.), інженер-економіст, диплом з відзнакою), аспірантуру Московського інституту управління (1987 р.). Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив під час навчання в аспірантурі (1987 р.).

1988 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, 1990 р. – присвоєно вчене звання доцента, 2006 р. – професора.

Ініціатор створення кафедри обліку та аналізу, перший її завідувач з 2002 р. по 2016 р.

Лауреат премії імені Івана Огієнка в галузі освіти (2008 р.). Заслужений працівник освіти України (2016 р.).

З 1979 р. працює у Львівській політехніці на посадах асистента, доцента, завідувача кафедри, професора, начальника НМУ, проректора з науково-педагогічної роботи.

Голова науково-методичної ради університету та голова бюджетної комісії Вченої ради Львівської політехніки, брав участь у розроблені низки нормативних положень Міністерства освіти і науки України та понад 60 нормативних документів, що регламентують навчальну і методичну роботу університету.

Професійна діяльність

Дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищені під керівництвом Загороднього А.Г. :

 • Селюченко Надія Євстахіївна «Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу». Спеціальність: 08.02.03. – організація управління, планування і регулювання економікою. 2000 рік.
 • Кара Наталія Ігорівна «Економічна оцінка та регулювання вибору контрагентів у підприємницькій діяльності». Спеціальність: 08.06.02. – підприємництво, менеджмент та маркетинг. 2000 рік.
 • Микитюк Наталія Олегівна «Маркетинг продукції реального інвестування». Спеціальність: 08.06.02. – підприємництво, менеджмент та маркетинг. 2002 рік.
 • Єлісєєв Андрій Валентинович «Податкове планування на підприємстві». Спеціальність: 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами. 2003 рік.
 • Кривцун Ірина Мирославівна «Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів». Спеціальність: 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами. 2005 рік.
 • Коваль Зоряна Остапівна «Економічне оцінювання та формування взаємозв’язків підприємства-виробника із споживачами продукції». Спеціальність: 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами. 2006 рік.
 • Гринів Тетяна Теодозіївна «Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні». Спеціальність: 08.00.03. – економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування). 2007 рік.
 • Чубай Володимир Миколайович «Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства». Спеціальність: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). 2007 рік.
 • Барановська Софія Петрівна «Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні». Спеціальність: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). 2009 рік.
 • Пилипенко Любомир Миколайович «Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання». Спеціальність: 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). 2009 рік.
 • Подольчак Надія Ігорівна «Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства». Спеціальність: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). 2009 рік.
 • Диба Михайло Іванович «Ідентифікування фінансових ризиків підприємств органами Державної фінансової інспекції України». Спеціальність: 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит. 2012 рік.
 • Федишин Наірі Іванівна «Організування та оцінювання ефективності податкового планування на підприємстві». Спеціальність: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 2014 рік.

Нагороди та відзнаки

2001 р. – нагрудний знак «Відмінник освіти України».

2002 р. – премія імені Івана Огієнка в галузі освіти за створення першого україномовного «Фінансового словника».

2004 р. – Грамота Верховної Ради України.

2005 р. – Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації.

2005 р. – грамота Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

2006 р. – медаль «15 років Збройним Силам України».

2007 р. – медаль «За сприяння Збройним Силам України». Грамота Міністерства оборони України.

2007 р. – Нагрудний знак МОН України «Петро Могила». Грамота спілки аудиторів України.

Грамота МОН України, почесні дипломи Міжнародних виставок «Освіта в Україні».

Наукова діяльність

Наукова робота

Напрями наукових досліджень – фінансово-економічні відносини суб’єктів підприємства, обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства, податкове планування.

Опублікував понад 900 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, низку термінологічних словників з фінансово-економічної тематики.

Вибрані публікації

Монографії :

 1. Стадницький Ю., Загородній А., Данилович Т., Товкан О. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика): Монографія. – Львів, Вид-во «Центр Європи», 2002. – 252 с.
 2. Загородній А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 143 с.
 3. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія. – Львів: Цент Бізнес-Сервісу, – 2003. – 152 с.
 4. Стадницький Ю.І., Саган Т.Л. Амортизація?!: Монографія / А.Г. Загородній (наук. ред.). – Львів: Львівський ін-т менеджменту, 2003. – 143 с.
 5. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Саган Т.Л. Державна амортизаційна політика в системі регулювання підприємницької діяльності. Монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 236 с.
 6. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Капітанець О., Товкан О. Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти: Монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2006. – 320 с.
 7. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Кривуцький В.В., Шпак Н.О. Державне регулювання діяльності природних монополій: Монографія. – Львів: Видавництво ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. – 234 с.
 8. Загородній А.Г., Коваль З.О. Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції: Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. – 364 с.
 9. Управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 160 с.
 10. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: колект. наук. моногр. / Нац. акад. упр.: за наук. ред. М.М. Єрмошенка. – К. 2008. – 452 с.
 11. Бєлоус І.О., Шишка О.В., Тарасов Д.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»: Монографія. За ред. А.Г. Загороднього. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 196 с.
 12. Uwarunkowania rozwoyu systemow zarzadzania: Monografia. Redakcia naukowa H. Howaniec, W. Waskielewicz. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanis-tyczna, 2009. – 471 c.
 13. Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: Монографія. – Львів. ЗУКЦ, 2010. – 232 с.
 14. Загородній А.Г., Кузьмін О.Є., Яремко І.Й. Капітал підприємства: формування та реалізація: Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 224 с.
 15. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспект: монографія / За ред. З.В. Гуцайлюка. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 195 с.
 16. Загородній А.Г., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства / Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП. НВФ «Біарп», 2011. – 248 с.
 17. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: Монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора, А.Г. Загородній, Г.М. Захарчин, Є.В. Крикавський, Й.М. Петрович, І.Й. Яремко, Я. Гаврись, Л.С. Лісовська, І.І. Новаківський, Н.В. Чорнописька, З.О. Коваль, Я.М. Демків; За наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с.
 18. Wybrane problemy zarzadzania organizacjami: Monografia / Redakcja naukowa: Agnieska Barcik, Honorata Howaniec, Wieslaw Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2013. – 227 p.
 19. Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – 280 p.
 20. The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect: Monography / Edited by: Honorata Howaniec, Wieslaw Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: University of Bielsko-Biala, 2014. – 354 p.
 21. Problems of Accounting and Analytical Support for the Management System of an Enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – 308 p.

Підручники :

 1. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За роф. роф.. А.Г. Загороднього – 3–тє, вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.
 2. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основні теорії і практики: Підручник. – 3-тє вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с.
 3. Партин Г.О., Загородній А.Г., Свідрик Т.І., Ясінська А.І., Бойчук Т.М. Управлінський облік: підручник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.
 4. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – 400 с.
 5. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. – 4-тє вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – 404 с.

Контакти:

anatolii.h.zahorodnii@lpnu.ua