Желяк Роман Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Желяк Роман Іванович
Jeliak.jpg
к.т.н., доцент, професор кафедри, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Дата народження 28.08.1946 р.
Місце народження c. В-Загорівка Бахмачського р-ну Чернігівської обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів математичне моделювання автоколивальних і нелінійних пристроїв та методи забезпечення їх безвідмовності.
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1989 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Желяк Роман Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

 • Народився 28.08.1946 в c. В-Загорівка Бахмачського р-ну Чернігівської обл.
 • Закінчив у 1971 р. радіотехнічний факультет «Львівського ордена Леніна політехнічного інституту».
 • На кафедрі «Теоретична радіотехніка тар адіовимірюваня» працює з 1966 р. лаборантом, завідувачем лабораторіями кафедри.
 • Після закінчення інституту працював асистентом, старшим викладачем та доцентом кафедри.
 • З 2009 року — професор кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірюваня»
 • У 1989 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальностю 05.12.01 — теоретичні основирадіотехніки.
 • У 1993 р. отримав вчене звання доцента Львівського політехнічного інституту зі спеціальності теоретична радіотехніка та радіовимірювання.
 • Стаж педагогічної діяльності у вищій школі понад 40 років.
 • Заступник завідуючого кафедри з навчально-методичної роботи.
 • Приймає активну участь в розробці навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів напрямку «Радіотехніка».

Лекційні дисципліни

 • «Сигнали та процеси в радіотехніці»,
 • «Автоматизована обробка біомедичних сигналів».

Керує спеціалізацією «Медична радіоелектронна апаратура». В рамках згаданої спеціалізації керує науковою роботою студентів, а також підготовкою магістрів і спеціалістів.

Наукова робота

Тема дисертації

Моделирование автономных квазигармонических автоколебательных устройств на ЭВМ : дис. ... кандидата технических наук : 05.12.01 / Киев. политехн. ин-т им. 60-летия Великой Окт.соц. революции. — Киев, 1989

Основна тематика наукових досліджень

 • Математичне моделювання автоколивальних і нелінійних пристроїв та методи забезпечення їх безвідмовності


Автор 145 наукових та науково-методичних праць. З них 62 статті (4 у закордоних виданнях),присв’ячені питанням математичного моделювання автоколивальних і нелінійних пристроїв та їх компонентам і методам забезпечення їх безвідмовності.

Учасник багатьох наукових конференцій. Опублікував 83 науково-методичнихпраць, в тому числі 1 підручник та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти України.

Вибрані публікації

 1. Основи аналогової мікросхемотехніки - Львів,«Тезаурус», 1993р.,186 с.;
 2. «Основи теорії кіл та сигналів». Збірник контрольних задач та розрахункових індивідуальних завдань з курсу «Основи теорії кіл та сигналів»,- Львів,. Друк. ПТУ N 58, 1995р. 103 стор.;
 3. «Комп’ютерна електроніка». Львів:Ліга-Прес, 2005. 254 с.;
 4. «Основи теорії електронних кіл та сигналів у тестах,задачах та розрахункових завданнях» Львів. Ліга-Прес, 2006. 121 с.
 5. Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл. Навчальний посібник / Ю.Я. Бобало, Р.І. Желяк, М.Д.Кіселичник, З.О. Колодій, Б.А. Мандзій, В.М. Якубенко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 320 с.
 6. Мандзій Богдан Андрійович, Желяк РоманІванович. Основи теорії сигналів: підруч. для студ. ВНЗ України / Національнийун-т Львівська політехніка / Богдан Андрійович Мандзій (ред.). — Л. :Ініціатива, 2008. — 239с. — Бібліогр. — ISBN 966-7172-11-6*.
 7. Бобало Юрій Ярославович, Желяк Роман Іванович, Кіселичник Мирослав Дмитрович, Мандзій Богдан Андрійович, Якубенко Василь Миколайович. Основи радіоелектроніки: Навч. посіб. для студ. вищ. техн.навч. закл. / Національний ун-т Львівська політехніка / Богдан Андрійович Мандзій (ред.). — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка,2002. — 456с. : рис. — Бібліогр.: с. 455. — ISBN 966-553-014-3.
 8. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт «Моделювання і дослідження осциляторних методів вимірювання показників артеріального тиску крові» з дисциплін «Автоматична обробка біомедичних сигналів», «Біотелеметрія», «Проектування пристроїв медичної радіоелектронної апаратури», «Методи та засоби функціональної діагностики» і«Метрологія, стандартизація та сертифікація медичної радіоелектронної апаратури» для студентів спеціальностей 7.090702 та 7.091002 / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: А.П. Бондарєв, Р.І. Желяк, М.В. Мелень. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 15 (6назв).

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 106а

т. +38 (032) 258-21-56