Відмінності між версіями «Дронюк Іванна Мирославівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Вибрані публікації)
Рядок 83: Рядок 83:
 
Автор 62 наукових праць та публікацій Автор 36 методичних праць
 
Автор 62 наукових праць та публікацій Автор 36 методичних праць
 
   
 
   
Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладів Ateb-функцій у числові ряди Тейлора та Фур’є / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. Назаркевич]], М. Дронюк // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. :[[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — C. 198-203. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 663).-Бібліогр.: 11 назв.
+
# Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладів Ateb-функцій у числові ряди Тейлора та Фур’є / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. Назаркевич]], М. Дронюк // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. :[[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — C. 198-203. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 663).-Бібліогр.: 11 назв.
Оцінка результатів моделювання періодичних Ateb-функцій для захисту інформації / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М.Назаркевич]], В. Тхір // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич.]] — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010.— С. 121-126. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 686). — Бібліогр.:7 назв.
+
# Оцінка результатів моделювання періодичних Ateb-функцій для захисту інформації / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М.Назаркевич]], В. Тхір // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич.]] — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010.— С. 121-126. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 686). — Бібліогр.:7 назв.
Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами / І. М. Дронюк,  [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]], І. Вербенко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]],2010. — С. 207-212. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 686). —Бібліогр.: 5 назв.
+
# Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами / І. М. Дронюк,  [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]], І. Вербенко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]],2010. — С. 207-212. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 686). —Бібліогр.: 5 назв.
Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань / І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]], О. В. Коваленко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп.ред. [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічник]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів. політехніка]] , 2010. -C. 274-281. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів.політехніка»]] ; № 673). — Бібліогр.: 4 назви.
+
# Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань / І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]], О. В. Коваленко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп.ред. [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічник]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів. політехніка]] , 2010. -C. 274-281. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів.політехніка»]] ; № 673). — Бібліогр.: 4 назви.
Developmentof linguistic content text editor for prepress / I. M. Droniuk, M. A.Nasarkevich, K. I. Burda, E. V. Tolstikov // Computer science and informationtech­nologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010,14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / [[Lviv Polytechnic National University|Lviv Polytechnic Nat. Univ.]] — Lviv : Publ.House Vezha and Co, 2010. — P. 83-84. -Bibliogr.: 5 titles.
+
# Developmentof linguistic content text editor for prepress / I. M. Droniuk, M. A.Nasarkevich, K. I. Burda, E. V. Tolstikov // Computer science and informationtech­nologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010,14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / [[Lviv Polytechnic National University|Lviv Polytechnic Nat. Univ.]] — Lviv : Publ.House Vezha and Co, 2010. — P. 83-84. -Bibliogr.: 5 titles.
Documentsprotecting and decorating using cubic splines interpolation / I. Droniuk, M.Nasarkevich, I. Verbenko // Computer science and information technologies :proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv,Ukraine / [[Lviv Polytechnic National University| Lviv Polytechnic Nat. Univ.]] — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010.— P. 106-107. — Bibliogr.: 3 titles.
+
# Documentsprotecting and decorating using cubic splines interpolation / I. Droniuk, M.Nasarkevich, I. Verbenko // Computer science and information technologies :proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv,Ukraine / [[Lviv Polytechnic National University| Lviv Polytechnic Nat. Univ.]] — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010.— P. 106-107. — Bibliogr.: 3 titles.
Застосування поліноміальної інтерполяції Без’є для поліграфічного захисту документів / [[Грицик Володимир Володимирович|В. В.Грицик]], І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]] // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009р., Євпаторія, Україна. -Херсон, 2009. — Т. 1. — С. 258-261.
+
# Застосування поліноміальної інтерполяції Без’є для поліграфічного захисту документів / [[Грицик Володимир Володимирович|В. В.Грицик]], І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]] // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009р., Євпаторія, Україна. -Херсон, 2009. — Т. 1. — С. 258-261.
Метод підвищення ефективності захисту документів з використанням Ateb-функцій / І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]] // Актуал. пробл. економіки : наук.-екон. журн. / ВНЗ «Нац. акад. управління». — 2009. — № 10. — С. 174-183. — Бібліогр.: 13 назв.
+
# Метод підвищення ефективності захисту документів з використанням Ateb-функцій / І. М. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. А. Назаркевич]] // Актуал. пробл. економіки : наук.-екон. журн. / ВНЗ «Нац. акад. управління». — 2009. — № 10. — С. 174-183. — Бібліогр.: 13 назв.
Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. Назаркевич]], Ю. Пелех // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів.політехніки]], 2009. С 245-250. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №650). — Бібліогр.: 1 назва.
+
# Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками / І. Дронюк, [[Назаркевич Марія Андріївна|М. Назаркевич]], Ю. Пелех // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів.політехніки]], 2009. С 245-250. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №650). — Бібліогр.: 1 назва.
Development of printed packaging protection technology by means of bachground nets / I. Dronyuk, [[Назаркевич Марія Андріївна|M. Nasarkevych]] // Досвідрозробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., [[Львів]], Поляна, Україна /[[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 401-404.
+
# Development of printed packaging protection technology by means of bachground nets / I. Dronyuk, [[Назаркевич Марія Андріївна|M. Nasarkevych]] // Досвідрозробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., [[Львів]], Поляна, Україна /[[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 401-404.
 +
 
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
 
вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, [[Львів]]; 5-й корпус,кімната 805
 
вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, [[Львів]]; 5-й корпус,кімната 805

Версія за 14:16, 13 квітня 2015

Дронюк Іванна Мирославівна
Dronjuk 01.jpg
к.ф-м.н, доцент
Дата народження 1 жовтня 1961 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені І.Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «Математика, програмування, викладання»
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання фізичних, технологічних, економічних процесів, захист інформації
Кваліфікаційний рівень Математик-викладач
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Дронюк Іванна Мирославівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Дата народження: 1 жовтня 1961 року

Російська — відмінний, Англійська — відмінний, Польська— відмінний

Досвід 25 років педагогічної та наукової діяльності

Освіта

Дисертація. Спеціальність 01.02.05: «Механіка рідини та газу» (Тема: «Математичне моделювання та оптимізація руху багатокомпонентних сумішей з урахуванням процесу коагуляції.») Львівський національний університет імені І. Франка

1977-1982 р.р. - Львівський національний університет іменіІ. Франка, механіко-математичний факультет, Математика, програмування, викладання, Математик-викладач

Професійна діяльність:

1998 – по даний час Національний університет «Львівська політехніка» Доцент кафедри Автоматизованих систем управління

1995-1998 р.р. - Державний університет «Львівська політехніка» старший викладач кафедри Автоматизованих систем управління 1987-1995 р.р. - Науковий співробітник Львівський державний університет ім.І.Франка

1984-1987 р.р – Аспірант Львівський державний університет ім.І.Франка

1982-1984 р.р - Інженер — програміст, ГСКТБ «Львівхімсільгоспмаш» (Львів)

Член методичної ради Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Педагогічна діяльність

Навчальний процес (викладання), розробка навчальних курсів,керівництво магістерських робіт.

Курси, які викладає:

 • Основи цифрової обробки сигналів
 • Методи оптимізації та дослідження операцій

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання фізичних, технологічних, економічних процесів, захист інформації,
 • наукові дослідження ООП , математичні методи дослідження операцій, чисельні методи в інформатиці

Вибрані публікації

Автор 62 наукових праць та публікацій Автор 36 методичних праць

 1. Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладів Ateb-функцій у числові ряди Тейлора та Фур’є / І. Дронюк, М. Назаркевич, М. Дронюк // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 198-203. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663).-Бібліогр.: 11 назв.
 2. Оцінка результатів моделювання періодичних Ateb-функцій для захисту інформації / І. Дронюк, М.Назаркевич, В. Тхір // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.— С. 121-126. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.:7 назв.
 3. Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич, І. Вербенко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 207-212. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). —Бібліогр.: 5 назв.
 4. Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич, О. В. Коваленко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп.ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніка , 2010. -C. 274-281. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Developmentof linguistic content text editor for prepress / I. M. Droniuk, M. A.Nasarkevich, K. I. Burda, E. V. Tolstikov // Computer science and informationtech­nologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010,14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ.House Vezha and Co, 2010. — P. 83-84. -Bibliogr.: 5 titles.
 6. Documentsprotecting and decorating using cubic splines interpolation / I. Droniuk, M.Nasarkevich, I. Verbenko // Computer science and information technologies :proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv,Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010.— P. 106-107. — Bibliogr.: 3 titles.
 7. Застосування поліноміальної інтерполяції Без’є для поліграфічного захисту документів / В. В.Грицик, І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009р., Євпаторія, Україна. -Херсон, 2009. — Т. 1. — С. 258-261.
 8. Метод підвищення ефективності захисту документів з використанням Ateb-функцій / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич // Актуал. пробл. економіки : наук.-екон. журн. / ВНЗ «Нац. акад. управління». — 2009. — № 10. — С. 174-183. — Бібліогр.: 13 назв.
 9. Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками / І. Дронюк, М. Назаркевич, Ю. Пелех // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. С 245-250. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №650). — Бібліогр.: 1 назва.
 10. Development of printed packaging protection technology by means of bachground nets / I. Dronyuk, M. Nasarkevych // Досвідрозробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 401-404.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 805

Tел. +38 (032) 258-26-47

e-mail: medyk@lp.edu.ua;idronjuk@polynet.lviv.ua