Відмінності між версіями «Дмитрів Ігор Васильович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Підвищення кваліфікації)
(Підвищення кваліфікації)
Рядок 179: Рядок 179:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Сертифікат цифрові комунікації.jpg|Цифрові комунікації в глобальному просторі, квітень 2020 (ITArts, платформа Prometheus)
 
Сертифікат цифрові комунікації.jpg|Цифрові комунікації в глобальному просторі, квітень 2020 (ITArts, платформа Prometheus)
 +
<gallery>
 +
Сертифікат сучасне керівництво проектами.jpg|Сучасне керівництво проектами - мистецтво порушення правил, квітень 2020 (платформа Prometheus)

Версія за 14:51, 30 квітня 2020

Дмитрів Ігор Васильович
Дмитрів.jpg
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Дата народження 27.09.1989 р.
Alma mater Львівський національний аграрний університет;

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність Механізація сільського господарства
Галузь наукових інтересів Питання комплексної механізації, автоматизації та роботизації технологічних процесів, розробка адаптивних систем; технології і засоби комп’ютерної діагностики сучасних двигунів внутрішнього згорання, теорія планованого факторного експерименту.
Кваліфікаційний рівень інженер-дослідник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Адамчук Валерій Васильович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Дмитрів Ігор Васильович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 вересня 1989 року.

У 2011 р. закінчив магістратуру кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації з відзнакою, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» з механізації сільського господарства та здобув кваліфікацію інженера-дослідника.

За час навчання неодноразово перемагав в наукових конкурсах.
У 2008 році нагороджений дипломом II ступеня, а у 2009 III ступеня за перемогу в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Метрологія, стандартизація і сертифікація та інформаційно вимірювальні технології», нагороджений дипломами Міністерства освіти і науки України. В 2009 році переміг в інтелектуальному конкурсі «Кращий студент України» серед ВНЗ Мінагрополітики України в номінації «Технічні науки», нагороджений іменним годинником від міністра АПК України.
Переможець в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» у 2009 і 2010 роках.
В 2011 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Машини і засоби механізації сільського господарства», нагороджений дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України.

Навчався в аспірантурі Національного наукового центру «ІМЕСГ» (2012—2015).

У 2015 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування режиму роботи і конструкційно-технологічних параметрів адаптивного пневмоелектромагнітного пульсатора доїльного апарата». Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (133 «Галузеве машинобудування»).

Тема дисертації: Обґрунтування режиму роботи і конструкційно-технологічних параметрів адаптивного пневмоелектромагнітного пульсатора доїльного апарата : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Дмитрів Ігор Васильович; Національний науковий центр «ІМЕСГ». Глеваха., 2015. 209 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Адамчук Валерій Васильович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

З 2018 р — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Науково-педагогічний стаж — 8 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія і практика наукових досліджень
 • Засоби комп’ютерного діагностування автомобілів
 • Основи автоматики автомобільних систем
 • Практикум науково-педагогічний
 • Охоронні системи автомобіля

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень:

 • питання комплексної механізації, автоматизації та роботизації технологічних процесів, розробка адаптивних систем;
 • технології та засоби комп’ютерної діагностики сучасних двигунів внутрішнього згорання;
 • теорія планованого факторного експерименту;
 • програмно-апаратні засоби наукових досліджень.

Scopus Author ID: 57195630274

Web of Science (ResearcherID): N-8866-2017

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5107-7273

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Tc3_H-QAAAAJ&hl=uk

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій з яких понад 80 наукова праця, в тому числі: 7 у міжнародних виданнях, що входять до наукометричної бази Index Copernicus; 1 – в РИНЦ; 6 – у міжнародному науковому виданні, що входить до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science; 2 патенти України на винаходи та 3 патенти на корисну модель; співавтор двох монографій; автор двох навчальних посібників; співавтор лабораторного практикуму; 17 навчально-методичних публікацій; 1 електронного навчально-методичного комплексу.

Монографії та навчальні посібники

 1. Дмитрів В. Т., Адамчук В. В., Лаврик Ю. М., Дмитрів І. В. Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент: монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 180 с.
 2. Адамчук В. В., Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В., Лаврик Ю. М. Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 152 с.
 3. Дмитрів І. В. Теорія та технологія наукових досліджень: механічна інженерія : навч. посібн. Львівський національний аграрний університет. Львів : СПОЛОМ, 2017. 212 с.
 4. Дмитрів І. В. Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень : навч. посібн. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2019. 316 с.; рис., табл. ISBN 978-966-919-507-4.
 5. Дмитрів В. Т., Ланець О. С., Дмитрів І. В. Мікропроцесорна техніка. Лабораторний практикум. Львів: СПОЛОМ, 2019. 112 с.; рис., табл. ISBN 978-966-919-494-7


Патенти

 1. Патент на корисну модель № 34048, України, МПК (2006) А01J5/007. Електромагнітний пульсатор попарної дії для доїльного апарата / В. Т. Дмитрів, Р. С. Ткачишин, О. Б. Ткачишин, І. В. Дмитрів; заявник і патентовласник В. Т. Дмитрів; заявл. 25.02.2008; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.
 2. Патент на корисну модель № 34481, Україна, МПК (2006) А01J5/007. Електромагнітний пульсатор попарної дії / В. Т. Дмитрів, Ю. М. Лаврик, І. В. Дмитрів, В. І. Банга; заявник і патентовласник Львівський національний аграрний університет; заявл. 24.03.2008; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
 3. Електромагнітний пульсатор попарної дії: патент України на винахід № 89416 Україна: МПК А01J5/14. / В. Т. Дмитрів, Ю. М. Лаврик, І. В. Дмитрів, В. І. Банга ; заявник та патентовласник Дмитрів В. Т. № а200801847 ; заявл. 12.02.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. 4 с.
 4. Патент на корисну модель № 100076, України, МПК (2006) А01J5/14. Адаптивний пневмоелектромагнітний пульсатор / В. І. Дмитрів, В. В. Адамчук; заявник і патентовласник І. В. Дмитрів; заявл. 29.12.2014; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
 5. Адаптивний пневмоелектромагнітний пульсатор: патент України на винахід № 110581 Україна: МПК А01J5/14. (2006.01) / І. В. Дмитрів, В. В. Адамчук ; заявник та патентовласник І. В. Дмитрів; заявл. 15.12.2014; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. 4 с.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Lavryk Y.M., Krasnytsia B., Bubela T.Z., Yatsuk V.O. Study of the pressure regulator work with a spring-damper system applied to milking machine. INMATEH - Agricultural Engineering. Bucharest/Romania, 2017. Vol. 52, No.2. Р.61-67. (CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb, Web of Science).
 2. Dmytriv V., Dmytriv I., Lavryk Y., Horodeckyy I. Models of adaptation of the milking machines systems. BIO Web Conf. Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering. Volume 10, 2018. Kraków, Poland, September 25-27, 2017. P. 1-7. eISSN: 2117-4458. (Web of science).
 3. Адамчук В. В., Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. Модель бістабільної стрибкоподібної мембрани, як елемент системи керування. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал]. Харків : ХНТУСГ, 2018. № 12. С. 154-161.
 4. Dmytriv V., Dmytriv I., Dmytriv T. Recearch in thermoanemometric measuring device of pulse flow of two-phase medium. 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Proceedings. Volume 17, 2018. Jelgava, Latvia, May 23-25, 2018. P. 898-904. ISSN 1691-5976 (Scopus, Web of science).
 5. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Krasnytsia B. Influence of the mode of work of milking rubber on the dynamics of the stream of two-phase mixture. VI International Scientific Congress. Agricultural machines. Research and testing. New machine desighs. Volume 1, Burgas, Bulgaria, 25.06-28.06.2018. P. 33-36. ISSN 2535-0269.
 6. Dmytriv V., Dmytriv I., Borovets V., Kachmar R., Dmyterko P., Horodetskyy I. Analytical-experimental studies of delivery rate and volumetric efficiency of rotor-type vacuum pumps for milking machine / Аналітично-експериментальні дослідження коефіцієнта подачі заповнення роторних вакуумних насосів для доїльних установок. INMATEH - Agricultural Engineering. – 2019. – Vol. 58, № 2. – С. 57–62. (CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb, Web of Science).
 7. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Yatsunskyi P.P. Experimental pulse generator combined with the milking machine collector / Експериментальний генератор імпульсів суміщений із колектором доїльного апарату. INMATEH - Agricultural Engineering. National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry - INMA Bucharest, vol. 59, no.3/ 2019. P. 219-226. (CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb, Web of Science).
 8. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Horodetskyy I.M., Dmytriv T.V. Analytical dynamic model of coefficient of friction of air pipeline under pressure. DIAGNOSTYKA, Vol. 20, No. 4 (2019). P 89-94 (CrossRef, EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS)
 9. Дмитрів В.Т., Стоцько З.А., Дмитрів І.В. Моделювання пограничного шару за ламінарного й турбулентного режимів руху ньютонівської рідини у гнучкому трубопроводі. Технологічні комплекси, №1 (16), 2019. P 73-84. DOI: 10.36910/2312-0584-16-2019-008. (Index Copernicus, CiteFactor)
 10. Дмитрів В.Т., Микийчук М.М., Дмитрів І.В., Дмитрів Т.В. Аналітична модель вимірювача термоанемометричного типу кінематичних параметрів двофазного пульсуючого потоку. Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. НУ „ЛП”, 2019. Том 80, вип. 3. С. 46-52.

Тези доповідей

 1. Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В. Обґрунтування розрядності мікропроцесорних систем для дослідження й керування доїльним обладнанням. Матеріали VI-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха, 2018. С. 29-32.
 2. Адамчук В. В., Дмитрів І. В. Функціональна реалізація адаптивного доїльного апарата. Матеріали VI-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха, 2018. С. 6-8.
 3. Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В., Красниця Б. Коливання тиску в системах повітропроводу технологічного обладнання. Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. C. 47–48.
 4. Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. Модель адаптивного амортизатора автомобілів. Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. C. 107–109.
 5. Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В. Апаратна реалізація експериментальних досліджень втрат тиску в повітропроводах технологічних систем. Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». (Глеваха, 5–28 грудня 2018 р.). Глеваха-Київ, 2019. С. 28-31 URL : http://animal-conf.inf.ua/conf.html (дата звернення 26.04.2019).
 6. Дмитрів В. Т., Микийчук М. М., Дмитрів І. В., Дмитрів Т. В. Фазовий детектор у схемі цифрового перетворення аналогового сигналу термоанемометра. Тези доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології „Technical Using of Measurement - 2019”. 29 січня – 2 лютого 2019 року Славське, 2019. С. 36-37.
 7. Дмитрів І. В., Красниця Б. С. Дослідження процесу змикання дійкової гуми. Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь”. Житомир, 2019. 279-280 с.
 8. Дмитрів В. Т., Ланець О. С., Дмитрів І. В. Метантенк з барботажним перемішуванням субстрату. Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (Львів,4-5 квітня 2019р.): Зб. наук. статей. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2019. – С. 84-87.
 9. Dmytriv V., Lanets O., Dmytriv I. Thermoanemometric measuring device of pulse flow of the two-phase medium. Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering: Book of abstracts/ III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce : Kielce University of Technology, Poland. – P.83. URL : http://www.jntes.tu.kielce.pl (дата звернення: 26.04.2019р.).
 10. Дмитрів В. Т., Ланець О. С., Дмитрів І. В. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16-17 травня 2019 року / Відп. За випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА „Піраміда”, 2019. – С. 37-38.
 11. Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В. Динаміка роторних вакуумних насосів різної конструкції. Міжнародна науково-технічна конференція „Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019”; Збірник тез. – Вінниця : ПП. „ТД Едельвейс і К”, 2019. – С. 40-42.
 12. Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. Динамічні моделі регуляторів тиску. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (м. Львів, 23 травня - 24 травня 2019 р.) : Матеріали симпозіуму. Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2019. – С. 70-72.

Навчально-методичні публікації

 1. Дмитрів І. В. Теорія і практика наукових досліджень. Частина 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Теорія і практика наукових досліджень” для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл. Дмитрів І.В. Львів: 2018. 70 с. Р.н. 8352 від 28.09.2018 р.
 2. Дмитрів І. В. Теорія і практика наукових досліджень. Частина 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Теорія і практика наукових досліджень” для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Укл. Дмитрів І.В. Львів: 2018. 81 с. Р.н. 8376 від 16.10.2018 р.
 3. Дмитрів І. В. Основи програмування мікроконтроллерів серії Arduino. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Засоби комп’ютерного діагностування автомобілів” для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Укл. Дмитрів І.В. Львів: 2018.т10 с. Р.н. 8375 від 16.10.2018 р.
 4. Дмитрів І. В. Теорія і практика наукових досліджень. Електронний навчально-методичний комплекс «Теорія і практика наукових досліджень» / І.В. Дмитрів [Електронний ресурс] – Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=329 / Сертифікат № 02653 / Номер та дата реєстрації: Е41-176-103/2019 від 29.01.2019 р.
 5. Дмитрів І. В., Кузьмінський Р. Д., Шолудько П. В., Панюра Я. Й., Рипяк І. Ф. та інші. Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами напряму підготовки 6.100102 – «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» ОС «Бакалавр». Дубляни: Львів. нац. агр. ун-т, 2016. 93 с.
 6. Кузьмінський Р. Д., Дмитрів І. В., Городняк Р. В. Розрахунок потреби в нафтопродуктах сільськогосподарських підприємств. Методичні рекомендації для виконання циклу лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами напряму підготовки 208 – «Агроінженерія» ОС «Бакалавр». Дубляни: Львів. нац. агр. ун-т, 2016. 51 с.
 7. Дмитрів І. В. Статистичне опрацювання експериментальних результатів. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень» студентами напряму підготовки 8.10010203 - «Механізація сільського господарства», 8.07010601 - «Автомобілі та автомобільне господарство» ОС «Магістр». Дубляни: Львів. нац. агр. ун-т, 2016. 69 с.
 8. Дмитрів І. В. Теорія і технологія наукових досліджень. Методичні рекомендації для виконання циклу лабораторних робіт з дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень» студентами напрямів підготовки 208 «агро інженерія», 133 – «Галузеве машинобудування» та 274 – «Автомобільний транспорт» ОС «Магістр». Дубляни: Львів. нац. агр. ун-т, 2017. 104 с.
 9. Дмитрів І. В., Городняк Р. В. Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування МТП. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» студентами спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 6.100102 – «Процеси машини та обладнання агропромислового комплексу» ОС «Бакалавр». Дубляни: Львів. нац. агр. ун-т, 2018. 20 с.

Суспільна діяльність

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й навчальний корпус, кімната 113 (1-й поверх)
E-mail: Dmytriv_Ihor@ukr.net
E-mail: ihor.v.dmytriv@lpnu.ua


Підвищення кваліфікації